Plattformar

Plattformar

Vi designar, implementerar och underhåller hållbara men agila system.

Kontinuiteten i din affärsverksamhet är extremt viktig för oss. Vi designar, implementerar och underhåller hållbara men agila system.

Konsulttjänster för arkitektur

Det finns många olika lösningar tillgängliga som en plattform för SAP-system. Vi hjälper dig att välja rätt lösning och konstruerar din körnings- och utvecklingsplattform av rätt komponenter, med hänsyn till hela tillämpningens livscykel. 

Vi kan plattformarna utan och innan, från fysiska komponenter till molnbaserade programkomponenter. Vi utformar lösningarna så att systemens tillgänglighet, säkerhet, flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet är i balans med varandra. 

Vi hjälper dig att välja partners från Sverige och hela världen. 

Support för SAP-plattformen, alias Basis 

Vi säkerställer felfri körning, hög tillgänglighet och smidiga förändringar för din SAP-applikationsplattform under hela livscykeln. 

Livscykeltjänster för SAP 

Vi erbjuder omfattande livscykelhantering för SAP-applikationer och plattformar: 

Med våra livscykeltjänster får du ut mesta möjliga av de tillämpningar du förvärvat för din verksamhet. Med tjänsten hålls systemanvändningen på en rimlig nivå och dina medarbetare behöver inte tillbringa tid med att meka med verktyg eller lösa problem. Vi tar hand om din tillämpning genom hela livscykeln genom att utveckla den och erbjuda problemfria versionsuppdateringar, liksom utbildning och distribution av de nya funktionerna som följer med dem. Vi har lång erfarenhet av många affärsprocesser. Vi övertar ditt system smidigt och sömlöst via ett snabbt och effektivt övergångsprojekt. 

När tillämpningen är distribuerad flyttas den från projektteamet till supportteamet. Supportteamet hanterar inte bara avbrott, felsituationer och tjänstbegäranden, utan även kontinuerlig utveckling och vidare applikationsutveckling. Vi agerar reaktivt genom att svara på olika förfrågningar om supporttjänster. Vi tillhandahåller även proaktiv support till våra kunder. Vi delger våra kunder våra bästa tips och användbara nya funktioner för kommande versionsuppdateringar. Med vår tjänst för versionshantering kan vi förutse och planera för förändringar tillsammans. 

Tack vare vår modell för agil utveckling kan vi lösa problemen snabbt. Du kan utlokalisera support på nivå 1 och 2 till oss så att du alltid har branschens bästa certifierade experter till ditt förfogande. Våra tillgängliga experter känner till ditt företag och dina processer, liksom vilka tillämpningar du använder och alla relevanta integrationer. 

Några typiska utlokaliserade processer inkluderar: 

Med våra tjänster är du inte beroende av att personalen i din egen organisation är tillgänglig hela tiden. 

Vi tar också hand om dina SAP-licenser åt dig och säkerställer att de används effektivt. Vi hanterar licensunderhåll för SAP med hjälp av modeller för Partner Center of Excellence (PCoE) och Value Added Reseller (VAR). 

Vår tjänst anpassas till olika kundbehov beroende på tillämpningens struktur och hur kritisk den är. Livscykeltjänster och övervakning av kritiska komponenter säkerställer att tillämpningen alltid är tillgänglig. Vår serviceansvarige ansvarar för den tjänst vi levererar, tillsammans med ett dedikerat serviceteam. Tjänsten skalanpassas utifrån din nuvarande situation – när ditt system utökas, uppdateras eller förändras så följer avtalet för supporttjänsten med. 

Automatisering och hantering av arbetsbelastning 

Med avancerade verktyg (Control-M, AutomateNOW) kan du automatisera processer och arbetsflöden i bakgrunden och spara in på mängden manuellt arbete som behövs. 

Med hjälp av dessa verktyg hanterar våra automatiseringsexperter ditt företags komplexa arbetsflöden och tidslogik tryggt och säkert. Vi hanterar händelsebaserade och kalenderbundna processer över olika systemgränser. 

Våra experter samarbetar med den personal som ansvarar för affärsprocesser och hittar den rätta automatiseringslösningen för att förbättra kvaliteten och få ut mesta möjliga av processen. 

Vi tar hand om automatiseringslösningen från början till slut. Vi tillhandahåller plattform, anslutningar, implementering, design och automatisering av arbetsflöden liksom supporttjänster för hela lösningens livscykel. 

Om du redan har en automatiseringslösning som inte fungerar fullt ut kan vi konvertera din arbetsbelastning till de rätta lösningarna genom ett konverteringsprojekt. 

Vår metodik och färdiga lösningar erbjuder en bra grund för en hållbar automatiseringslösning. 

Hantering av åtkomst och identiteter 

För varje dag blir det allt viktigare att säkerställa rätt behörigheter och identiteter, efterhand som IT-lösningar öppnas upp mot världen genom molntjänster. Med våra produkter och tjänster behåller du den övergripande datasäkerheten (inklusive SAP-system) på ett kostnadseffektivt sätt. 

Arkivering av SAP-data 

 Hantering av livscykeln för SAP-data garanterar de största besparingarna med minsta mängden arbete: arkivering, definition och utrymmesallokeringsanalys. Vi överför data från SAP-systemet till extern säker lagring. Vi stöder även SAP ILM-lösningar. 

Hantering av SAP-licenser 

Vi ser till att du alltid håller dig uppdaterad när det gäller användning av SAP-licenser så att du inte av misstag överskrider gränsen. Vi hjälper dig att optimera antalet licenser som du använder och förbättrar din förhandlingsposition med SAP när du köper nya SAP-produkter eller ändrar licensmodell. Vi använder Snow Software-produkter. Du kan få hjälp med licenshantering från oss med SaaS-modellen, inklusive program och det nödvändiga arbetet. 

Övervakningsverktyg 

Det krävs övervakning för att säkerställa affärskontinuitet och noggrannhet. Vi har åratals erfarenhet av att representera och utveckla övervakningsverktyg. Vår portfölj har utvecklats enligt de höga kraven från våra kunder för att tillgodose övervakningsbehov på många olika sätt. 

Till exempel omfattar ”Castor-övervakningsverktyget” för ERP-övervakning alla större dokumenttyper och gränssnitt och inkluderar tystnadsövervakning för att upptäcka oönskad tystnad, till exempel i abonnemangstrafik. 

Vi använder marknadens bästa verktyg för att övervaka plattformar, som SolarWinds, Dynatrace, Grafana och SAP Solution Manager. 

Intresserad? Boka en pratstund med Sara!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Country Manager

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!