Marknadsföring

Marknadsföringsverktyg, prognos och analys

Effektivare kundanskaffning, högkvalitativa kundupplevelser och mer personlig merförsäljning.

#SAP Marketing Cloud #Marketing automation #Experience management #Personalization #Segmentation

Vi är inte en reklambyrå eller digitalbyrå. Vi är en partner som levererar konkreta verktyg, datadrivna prognoser och analys för att hjälpa ditt företag att effektivisera kundanskaffning och försäljning. Och framförallt, skapa längre och mer kvalitativa relationer med era kunder.

Våra kunder är stora, tillväxtfokuserade företag som vill ta sin marknadsföring till nästa nivå.

Våra tjänster inkluderar:

Med hjälp av detta kan ditt företag:

  1. Förbättra hur ni hanterar nya kundkontakter och förvärv: till exempel genom att öka e-handelsförsäljningen och generera fler och bättre leads.
  2. Leverera kundupplevelser i särklass: lojala kunder som rekommenderar era tjänster och produkter åt andra skapas genom snabb och riktad kommunikation kombinerat med bästa möjliga tjänsteupplevelse.
  3. Öka värdet i kundresan: uppföljning och cross-selling ska upplevas som bra service – vilket förutsätter att detta sker vid rätt tillfälle och efter kundens behov.
  1. Reducera risken för kundbortfall: genom att förutspå risken för kundbortfall kan kunder med fler riskfaktoreradresseras med särskilda åtgärder samtidigt som generella risker för kundbortfall identifieras.
  2. Sträva efter effektivitet: med rätt marknadsföringsprocesser frigörs tid för dina anställda att istället fokusera på de mest värdeskapande aktiviteterna.

“Vi har insett att vi har en otroligt stor potential vilande hos våra kunder. Marketing Cloud är en utmärkt lösning för det, som gör att vi kan hitta merförsäljning hos befintliga kunder.”

Joel Vaarakallio, Heinon Tukku

Såhär funkar det

1. Bakgrundsresearch. Tillsammans kartlägger vi er nuvarande situation och era mål med nya marknadsföringslösningar. I detta läge vill vi höra om era utmaningar, målgrupper och dataarkitektur.

2. Design. Vi anpassar designen efter målen med er marknadsföring. I detta skede tar vi beslut om vad som ska inkluderas i projektet, tidtabell och resurser som kommer behövas.

3. Implementation. Vi implementerar nya marknadsföringsverktyg och utbildar era anställda så att de enkelt kan hantera dem.  

4. Vidareutveckling.  Vi analyserar, itererar och vidareutvecklar verktyg som er partner. Självklart utvärderar vi löpande era användarbehov.

Intresserad? Boka en pratstund med Sara eller Mathias!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Business Developer

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15
Contact Person

Kontakt

Mathias Hjelt

Country Manager

mathias.hjelt@bilot.se +46 70 625 34 61

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar

Bilot ja CastorIT yhdistyvät ja vahvistavat asemaansa

kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä

Linkki sijoittajasivulle

You have Successfully Subscribed!