Datahantering och dataarkitektur

DATAHANTERING OCH DATAARKITEKTUR

Vi kombinerar datalagring och källsystem till en sömlös helhet för att tillgodose ditt företags behov.

#Data architecture #Audits and assessments #Data solution and services design #Data Warehouse #Data Lake #Big Data #HANA #Snowflake #Azure #Real time #Data vault #dataarkitektur #datalagring #datasjö # datavalv

Våra kärnkompetenser är Datahantering och dataarkitektur, utveckling och implementering av informationshantering – datalager, datasjöar och datavalv. Det praktiska arbetet kan börja så snart en datahanteringsstrategi har skapats och viktiga affärsutvecklingsmöjligheter har identifierats.

Att omvandla affärsmöjligheter till tekniska krav är kärnan i utvecklingen av dataarkitektur. I dataarkitekturarbetet beskriver vi till exempel datakällor, dataflöden, affärsregler, datakonverteringar och distributionskanaler.

Detta skapar en konkret lista över behov och krav på en plattform, som idag ofta bygger på en offentlig molntjänst (AWS, Google Cloud Platform, etc.).

Förutom traditionella datalager behövs det idag nya typer av lagringsplatser och datastrukturer. Det finns många orsaker till detta, varav en naturligtvis är mångfalden av data. Det finns till exempel olika alternativ för att tillhandahålla bilder, videor, IoT-data och Martech-flöden.

Data används dessutom inte längre endast för rapportering, utan dataplattformen kan fungera som en realtidskälla för webbtjänster eller andra tillämpningar, eller så måste data göras tillgänglig för partners via gränssnitt.

Våra datahanteringstjänster

Vi utför på olika sätt utveckling för alla versioner av SAP BW som stöds, inklusive:

Datalagerautomation: I vissa datalagerimplementeringar förbättras vårt arbete med en produktifierad och automatiserad strategi (datalagerautomation). Vi har till exempel automatiserat systeminstallationsarbeten och datareplikeringsprocesser. På detta sätt har vi i praktiken förkortat SAP ERP-dataimplementeringsprojekt i EDW med 6–12 månader, vilket ger besparingar på cirka 1-2 miljoner kronor.

Vi utnyttjar också Data Vault 2.0-metoden, som minimerar beroenden, förkortar projektens varaktighet och tillåter att nya lösningar snabbt genereras vid behov.

Vi skapar datahanterings- och dataarkitekturlösningar som är framtidssäkrade men också snabbt kan anpassa sig efter förändrade affärsbehov.

Att bli datadriven händer inte över en natt. För oss är detta en resa där vi framgångsrikt har börjat använda mer avancerade data- och analysplattformar, som gör det möjligt för oss att vara mer själv- och datadrivna.
-Timo Rautakorpi, CIO, Suominen

Varför välja Bilot som datahanteringspartner

Du kommer att ha åtkomst till erfarna konsulter med många kundreferenser inom detta område.

Vi har levererat liknande lösningar till olika branscher, inklusive grossist- och detaljhandel, produktindustri och finanssektor.

Våra tjänster är produktifierade och automatiserade. Vi tillämpar välkända och lämpliga referensramar.

Vårt förhållningssätt är affärsinriktat och pragmatiskt. Vi ser helheten, men vi skapar utvecklingssteg för att uppnå resultatet via realistiska och konkreta mål.

Vi är SAP-partner på Gold Partner-nivå.

Intresserad? Boka en pratstund med Sara!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Country Manager

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar