Data Governance och strategi

Datastrategi och data-driven projektstyrning

Genom att ha en utarbetad datastrategi kan du på bästa sätt dra nytta av den data som finns i ditt bolag. Samlade data från olika silos och system i organisationen som görs synlig underlättar möjligheterna till att hitta tydliga affärscase som är baserade på fakta.

#data management #data-based business # knowledge capital #commercial excellence

Att utnyttja den data som finns i din verksamhet för att skapa ett kunskapskapital har blivit viktigare än någonsin. Data har blivit en betydande komponent för företag som systematiskt vill skapa en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Att data är en viktig resurs kan tyckas vara en självklarhet, men få har samma insikt när det kommer till sin målformulering och plan för dataanvändning.

Många företag sitter på stora mängder data som de inte riktigt vet hur de ska hantera – data som kan bidra med stor affärsnytta.

Vanliga utmaningar för företag som vill komma igång med sin dataanvändning är:

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med dessa utmaningar.

När behövs en datastrategi?

En datastrategi behövs för att nå väsentliga förbättringar i din affär, exempelvis:

Rätt datastrategi leder till kostnadsbesparingar, ökande intäkter och att din verksamhet står ut från konkurrenternas.

Det var verkligen viktigt för oss att datastrategin inte skulle bli en skrivbordsprodukt utan komma till konkret och pragmatisk användning. Det lyckades vi med.

Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

7 steg som hjälper dig ta fram en datastrategi

För att utarbeta en lyckad datastrategi har vi delat upp arbetet i sju olika faser. Beroende på var ditt företag befinner sig gällande datahantering, väljer vi sedan ut de faser som är mest relevanta för din verksamhet.

Vi utarbetar strategin i samråd med dig, genom workshops och intervjuer med nyckelpersoner i ditt företag. Mellan workshoparna arbetar Bilots dataexperter självständigt med att ta fram strategin.

Den här typen av projekt tar vanligtvis mellan en- till tre månader att slutföra. I projekten ingår vanligtvis personer från ledningsgruppen,  affärsområdesansvariga och organisationsansvariga, tillsammans med IT-arkitekter.

1. Affärsmål och vision


Datastrategin är central för företagets strategi och mål. Därför är det viktigt för oss att förstå vart ditt företag är på väg och vad ni vill uppnå med er data.

2. Identifiera affärsutvecklingsmöjligheter

I steg två identifierar vi de viktigaste utvecklingsmöjligheterna. Vi tar fram olika potentiella affärscase och sammanlänkar dom med informationsbehoven. Det kan till exempel röra sig om att anpassa och förbättra kommunikationen, automatisera hanteringen av applikationer eller optimera framtagandet av anbudsförfaranden.

3. Utvecklingsperspektiv

I det här steget bygger vi upp en portfolio av prioriterade affärscase. Alla case kommer inte gå att genomföra direkt, men bör ingå i portfolion för att kunna utvärderas längre fram. Vi utvärderar här affärsfördelarna med olika affärscase mer i detalj, och bedömer hur lätta de blir att implementera och vilken påverkan de kommer att ha på befintliga processer.

4. Beskrivning av kunskapskapitalet

Enligt vår erfarenhet har bara ett fåtal företag inventerat i sitt kunskapskapital, vilket gör att de saknar en gemensam överblicksbild.  I detta steg antar vi ett helikopterperspektiv på befintligt och potentiellt kritiskt informationskapital och framtida datakällor. Vi kartlägger till exempel datans tillgänglighet kontra dess betydelse. Detta utgör en bra grund för nästa steg.

5. Design av dataarkitekturen

Vi uppdaterar planen för din dataarkitektur. I praktiken innebär det att vi arbetar tillsammans med dina IT-arkitekter för att skapa principer för hur utvecklingen av din arkitektur ska se ut, förutsatt att dessa ramar inte redan finns på plats. Vi beskriver nuläge, målbild, övergångsfas, dataflöden, integrationer med datakällor, datakrävande applikationer och olika intressenter, såväl som den interna strukturen och kapaciteten hos dataplattformen.

6. Gapanalys och färdplan

Målet med gapanalysen är att ta sig från er nuvarande till er önskade position. Denna fas bildar en färdplan över hur information ska samlas in och användas. I detta skede måste vi också kartlägga vilka processer som är beroende av varandra, för att kunna avgöra i vilken ordning utvecklingen ska ske.

7. En lyckad implementering

Hur går vi vidare med de problem som identifierats? Själva datan och tekniken utgör ofta den enkla delarna av ett datastrategiprojekt, medan mjuka värden som organisationskultur och hur mottaglig organisationen är för förändringsprocesser är något som kan göra en gråhårig. I projektets sista fas identifierar vi kritiska faktorer relaterade till implementeringen. Tillsammans definierar vi olika KPI:er för hur ni ska hantera förändringsprocessen och utarbetar en plan för hur ni ska ta saker framåt.

Vid behov stannar vi kvar som er långsiktiga partner även efter projektet, för att säkerställa att förändringen hanteras och mottas på ett bra sätt. 

Vi var väldigt glada över det jobb som Bilot gjorde och vi fortsatte att arbeta med dem, så att de också involverades i implementeringen.

Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

Konkreta resultat av ditt datastrategiprojekt

I arbetet med ett datastrategiprojekt ser vi till att veta exakt vad det är du har beställt och vad du betalat för.

Under projektet kommer du få ta del av konkreta resultat längs projektets gång:

Utöver dessa, poängterar våra kunder några ytterliga fördelar:

Varför välja Bilot som din partner för datastrategi?

Vi har lång erfarenhet av att implementera strategiprojekt för kunder i en rad olika branscher. Genom oss får du tillgång till erfarna konsulter med flertalet referenser i bagaget. Vi är så säkra på det vi gör att vi utlovar en leveransgaranti: du betalar inte om du inte är nöjd.

Vi har tagit fram en sjustegsprocess som beskrivs ovan på denna sida. Genom denna process blir ditt projekt så enkelt som möjligt att följa, och du vet precis vad du kan förvänta dig i varje steg.

Vår approach är väldigt affärsfokuserad och pragmatisk. Vi vill skapa verkliga fördelar för ditt företag och levererar inte bara dokument som lämnas för att samla damm i en skrivbordslåda.

Våra samlade erfarenheter ger oss ett helhetsperspektiv men vi vet också att alla steg i en utvecklingsprocess måste vara realistiska och väldigt konkreta. Det är så vi uppnår våra mål.

Det går fort att implementera ett datastrategiprojekt med oss. Vanligtvis tar det en till tre månader.

Vid behov kan vi fortsätta samarbetet även efter att strategin har implementerats och agera som en partner i verksamhetens förändringsarbete. Du äger projektets alla resultat och kan välja att driva vidare utvecklingen tillsammans med oss eller på egen hand.

Kontakta oss

Vill du få en bättre överblicksbild av din data och hur du kan använda den för att effektivisera din verksamhet? Kontakta oss, så berättar vi mer.
Intresserad? Boka en pratstund med Sara!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Country Manager

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar