Tjänstedesign och UX

Tjänstedesign och UX

Att utgå från användarnas upplevelser och behov gör din verksamhet bättre. Vi hjälper dig att identifiera och sammanföra dina användares behov med dina affärsmål.

#Customer Experience #Service concepts and roadmaps #User research #Minimum viable product #Functional and UX designs #kundupplevelse #användarupplevelse

Tjänstedesign och UX-design handlar inte bara om att skapa snygga hemsidor och grafik. Bra UX är en förutsättning för att lyckas både med dina kommersiella tjänster och applikationer som är avsedda för internt bruk. Detta kräver en design anpassad till användaren, som också avspeglar dina affärsbehov och de möjlighetetekniken ger.

Låter du bli att inkludera tjänstedesign i din affärsekvation, är sannolikheten stor att det slutar med att din lösning löser fel problem. En hel utvecklingsbudget kan ha spenderats utan att skapa det slutresultat du eftersträvat. Om du inte utgår från UX i din design, kan det resultera i en lösning som ingen vill använda.  

Våra tjänster innefattar:  

Vi har designat e-handelslösningar för B2B och B2C, mobila applikationer, industriella applikationer och analys-dashboards, såväl som effektiviseringslösningar för den dagliga verksamheten.  
 
Varje lösning vi tagit fram har svarat mot ett verkligt behov hos användarna, som sedan kopplats till konkreta affärsmål. Ökad användarnöjdhet och effektivitet ger mätbara affärsresultat.  

Vi vill ha en partner som förstår den snabbföränderliga, tekniska miljö som vi befinner oss i, och som hjälper oss att uppnå digitala kundupplevelser i världsklass – vilket snabbar på vår tillväxtfart. 

Elina Björklund, CEO, Reima 

Såhär relaterar tjänstedesign och UX till tekniska utvecklingsprojekt 

Våra designers är involverade i alla utvecklingssteg. Här är exempel på hur vårt arbete bidrar till olika delar av ett projekt.  

  1. Identifiera utvecklingsidéer. Våra experter inom tjänstedesign hjälper dig identifiera konkreta problemområden. Tjänstedesign är i ett tidigt skede ett bra sätt för ditt företag att ta er an en affärsutmaning eller ett affärsmål där ni behöver kartlägga de konkreta stegen i hur ni tar er dit.   

  2.  Discovery-fas. Vi börjar varje projekt med att identifiera strategiska mål och processer. Vilka idéer ska man satsa på kommersiellt? I Discovery-fasen tar vi reda på om det lönar sig att ta sig an utvecklingsprojektet och fördjupar oss i affärscaset . Detta steg ska på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kartlägga om idén verkligen är kommersiellt gångbar och utgår från användarna. Läs mer om Discovery-metoden på vår blogg

  3.  Leverans. Precis som med våra andra tjänster strävar vi efter att ta oss an UX på ett agilt sätt. Design, testning och iteration sker i takt med att projektet utvecklar sig. Om ett projekt till exempel berör gränssnitt, kommer vår UX-designer involveras för att se till att lösningen gagnar slutanvändarna, både genom att se till rent tekniska möjligheter men också användarvänlighet. En UX-designers expertis ligger i att ständigt synka affär, teknik och design.

  4.  Support. Efter implementationen mäter vi hur framgångsrik lösningen är genom gemensamt satta mål. När tjänsten går in i en underhållsfas där dess långsiktiga utveckling står i centrum, förfinar vi tjänsten genom att hela tiden registrera hur den används. Vår uppgift är att kontinuerligt se till att både dina affärsbehov och användarens behov ligger till grund för framtida utveckling. 

I arbetet med Bilot visade de stor förståelse för vår bransch, och de utmaningar som vi och våra kunder stötte på.

Matthew Anderson, Data Analytics and Smart Technologies Manager, Sulzer

Exempel på de problem vi hjälpt våra kunder att lösa 

Vi har hjälpt våra kunder komma vidare med följande utmaningar:  

Våra kunder har snabbt tagit sig an den digitala kanalen – 75% av alla beställningar görs nu online – och feedbacken har varit exceptionell. Det är en fantastisk prestation som öppnar upp för nya områden där vi kan förbättra processerna.

Jouni Metsämäki, Senior Vice President, Ruukki 

Varför välja Bilot som partner? 

Vi levererar inte bara en teknisk lösning utan expertis inom UX- och tjänstedesign.

Våra experter levererar inte bara en designlösning, utan tar sig samtidigt an era tekniska och affärsrelaterade behov. Vi levererar en helhetsbild som tar både affären och de tekniska behoven och begränsningarna i beaktning.  

Med oss får du ett dedikerat team inom tjänstedesign och UX som hela tiden fördjupar sig i och får en ökad förståelse för era affärsbehov. Kontinuitet är en viktig framgångsfaktor: delar av teamet kommer bestå efter Discovery-fasen, detta för att inte tappa fart eller kontinuitet projektet. För oss är det viktigt att du som kund känner att vi alltid utför effektiva projekt, både när det gäller tid och kostnad. 

Vi designar inte bara för att era lösningar ska se snygga ut på ytan, utan utgår alltid från funktion och användarens behov. Detta gör att vi kan leverera en användarupplevelse och design i särklass.  

Hör gärna av dig och låt oss diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra era tjänster eller produkter. Vi delar gärna fler exempel från tidigare case för att ge dig en bättre bild av vår expertis. 

Intresserad? Boka en pratstund med Sara!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Country Manager

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!