Artificial Intelligence och Machine Learning

Får du redan affärsnytta av ai och machine learning?

Vi har bidragit till att lösa över 50 problem i affärsverksamheten med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Artificial Intelligence och Machine Learning

#maskininlärning #artificiell intelligens #ai #machinelearning #customeranalytics #iotanalytics #predictiveanalytics 

De flesta företag skulle vilja utnyttja AI i någon form, men för att komma igång behöver man tackla en rad frågor:

Många kör igång utan tidigare erfarenhet och försöker få en snabb start med hjälp av olika PoC-projekt. Enligt undersökningar lyckas endast 10–15 % av dessa uppnå sina mål.

Vi har genomfört över 50 AI-projekt och lärt oss så mycket. Med vår erfarenhet tar vi så gott som alla projekt i mål – från koncept till produktion.

Lyckas med AI-projekt

Vi använder själva följande ramverk för att genomföra AI-projekten:

  1. Identifiering av problem i affärsverksamheten
  2. Identifiering av AI-lösning
  3. Datavalidering
  4. Preliminär planering av produktionsmiljön
  5. Databeredning
  6. Implementation av lösningen
  7. Utvärdering av lösningen
  8. Konstruktion av produktionsmiljön
  9. Övergång till produktionsanvändning
  10. Underhåll, uppföljning och utveckling

Det systematiska tillvägagångssättet minskar onödiga och dyra iterationer inom projektet och minimerar mängden tid och pengar som satsas på PoC-projekt som är dömda att misslyckas. På så sätt realiseras nyttan med AI i affärsverksamheten snabbare och till lägre kostnader.

Våra kunder inom AI är bl.a. Lantmännen Feed, Statens revisionsverk i FinlandMetsäWoodAltiaReimaKone och YIT.

Hur kommer man igång?

Vanligtvis inleds projekten med Bilots workshops och intervjuer. De här gör vi för att säkerställa att den visionerade AI-lösningen har förutsättningar att lyckas.

Dessa workshops kan vi göra utan att ni förbinder er till fortsatta projekt. Vi har ordnat omkring 100 workshops och har därför bred erfarenhet av olika affärsfunktioner och situationer.

Efter workshopen fortsätter vi med projektarbete enligt faserna i ramverket ovan.

I projektet använder vi ofta oss av  AI-acceleratorn AI-jack. Den påskyndar utvecklingen märkbart och minskar antalet fel, eftersom nästan all nödvändig kod redan finns tillgänglig.

AI-jack finns även som öppen källkod (open source), så ni behöver inte binda er vid en leverantör. Att vi valt att släppa AI-jack som open source – fritt att användas av alla – säger kanske något om vår kompetens och förhållning till AI-marknaden.
Sharing is caring!

Intresserad? Boka en pratstund med Sara!

Contact Person

Kontakt

Sara Roslund

Country Manager

sara.roslund@bilot.se +46 76 400 22 15

Exempel på kundcase

Exempel på artiklar

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!