Tillståndsövervakning ger mervärde åt Sulzers kunder

Case Sulzer

Tillståndsövervakning ger mervärde åt Sulzers kunder

Sulzer och Bilot utvecklade nya lösningen Sense

Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa pumplösningar och flödesoptimering som hjälper företagets kunder att effektivisera sina anläggningar. Sulzer har med hjälp av Bilot utvecklat en metod för kunderna att bättre, kontinuerligt och mer förutseende hålla koll på sin utrustning genom så kallad tillståndsövervakning.

Lösningen detekterar eventuella funktionsfel i utrustningen tidigt och optimerar underhållsplaneringen, genom att förutse både hur fel utvecklas och när underhåll behövs. Informationen kan enkelt överblickas på en dator, surfplatta eller smarttelefon, 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

Sulzer Sense-lösningen består av trådlösa givare som fästs på roterande utrustning som pumpar, omrörare eller motorer. Givarna mäter temperaturer och vibrationer och skickar informationen till molnet där den när som helst kan överblickas i Sulzers onlinetjänst. Inga ytterligare åtgärder krävs – kunden kan ställa in gränsvärden och få aviseringar ifall dessa överskrids.

Den molnbaserade plattformen är användarvänlig och ger säker åtkomst till tillståndsövervakningen, med kontinuerligt uppdaterad information och dokumentation från utrustningen. Detta gör att användaren slipper plötsliga funktionsfel och driftstopp.

”Med kundportalen och onlinetjänsterna vi utvecklat tillsammans med Bilot kan våra kunder övervaka valfri utrustning dygnet runt, hela veckan. Det gäller all utrustning, inte bara processkritiska maskiner. De mätdata kunden tar del av underlättar det predikativa underhållet och gör att plötsliga funktionsfel och driftstopp kan undvikas”, berättar Sami Saarenvalta, utvecklingschef på Sulzer Pumps Finland Oy.

Med Sulzer Sense tar man nästa steg i den  digitala innovationen. Sulzer fortsätter att utveckla lösningen genom predikativa underhållsalgoritmer, nya funktioner för maskininlärning och smart resurshantering.

 

What we did

Kundportal
Molnbaserad dataplattform
Projektsamordning

 

Technologies

Microsoft Azure

SAP Commerce

SAP ERP

Bilot's customers: Sulzer

The Sulzer Sense wireless IoT condition monitoring system is built for real-life needs and conditions. Sulzer Sense allows users to remotely view the operating status of all rotating equipment 24/7, saving on manual inspection time and  unplanned downtime.

Fantastiskt teamwork

Projektet bestod i att skapa och bygga övervakningsutrustningen, dataplattformen och kundportalen. Sulzer Sense-enheten utvecklades tillsammans av Sulzer och Treon, ett teknikföretag i Tammerfors i Finland. Bilot ansvarade för att bygga upp dataplattformen och kundportalen och samordnade också projektet. Det smidiga samarbetet mellan alla tre parter var avgörande för att implementeringen lyckades.

Dataplattformen är byggd på Microsoft Azure med Paas Components, och kan enkelt byggas ut globalt. Kundportalen byggdes in i en befintlig SAP Hybris-portal som Bilot implementerade för två år sedan, som stöder en stor användarportfölj; från Sulzers interna funktioner till partnernätverk och slutkunder. Azure levererar data säkert till Hybris, där den visualiseras för att lättare kunna tolkas.

Read more about Sulzer Sense here »

Om Sulzer

Sulzers kärnkompetens är styrning och applicering av flöden. Företaget är specialiserat på pumplösningar och tjänster för roterande utrustning samt för separations-, blandnings- och appliceringsteknik. Deras kunder drar nytta av ett nätverk med mer 180 produktions- och serviceanläggningar i 50 länder över hela världen. Sulzer har sedan 1834 haft sitt säte i Winterthur, Schweiz. År 2018 uppgick försäljningen till över än 3,4 miljarder schweiziska franc och företaget har ungefär 15 500 anställda. Sulzers aktier handlas på SIX Swiss Exchange (SIX: SUN). www.sulzer.com

"Om man söker en partner som kan hantera SAP ERP, Hybris och Azure är Bilot ett självklart val."

- Matthew Anderson, chef för dataanalys och smart teknik på Sulzer

Dela
Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!