Produktkvalitet genom maskininlärning på Altia

Case Altia

Produktkvalitet genom maskininlärning på Altia

Altiafabriken i Rajamäki säkerställer produktkvaliteten genom maskininlärning

Altia producerar, marknadsför och säljer alkoholhaltiga drycker i de nordiska länderna samt Estland och Lettland. Företaget erbjuder bådeegna varumärken och samarbetspartners produkter. Altia exporterar också alkoholhaltiga drycker till ungefär 30 länder, huvudsakligen i Europa, Asien och Nordamerika. Altias nettoomsättning uppgick 2017 till 359 miljoner euro och företaget har ungefär 700 anställda. ​

Altias fabrik för buteljering i Rajamäki har varit i drift sedan 1888. Totalt 800 olika sorters vin och sprit - upp till 70 miljoner liter om året - produceras i fabriken. Fabriken har åtta produktionslinor som tillverkar olika produkter vid olika tillfällen.

Altia har en mycket strikt process för att hålla hög produktkvalitet. Automatiska inspektioner kan detektera avvikande nivåer för påfyllning, etiketter som saknas eller förslutningar som blivit fel. Manuella inspektioner krävs dock i över åtta produktionslinor för att upptäcka andra problem. Att övervaka produktionslinorna för att kunna sortera bort avvikande flaskor är en tråkig process för hand. Den manuella inspektionen kräver fullständig uppmärksamhet från en person per produktionslina, där produktionshastigheten kan vara upp till 18 000 flaskor i timmen.

Altia ville förbättra kvalitetssäkringen genom att automatisera avvikelsedetekteringen ytterligare och på så vis ge kvalitetssäkringsteamet möjlighet att fokusera på mer komplexa uppgifter. Med en förbättrad precision skulle också svinnet minska eftersom produktionslinan stoppas om ett fel uppstår och behöver åtgärdas.

I valideringen av konceptet slog Bilot och Altia fast att problemet kan lösas med bildigenkänning och maskininlärning.

What we did

Vi hjälpte kunden med följande:


  • Problemets omfattning för konceptvalideringen

  • Skapa datauppsättningen för att testköra algoritmerna

  • Utbilda personalen i problemlösning med maskininlärning

  • Bygga prototyper i molnet och stationärt i jämförelsesyfte

  • Ta fram material för beslutsunderlag och motiveringar till det faktiska projektet

Technologies

Azure Cognitive Services – molnlösning

Keras & TensorFlow – stationär lösning

Anpassad fast programvara för Canon 60D-kamera

Bildigenkänning är lösningen

Vi ville undersöka om maskininlärning kunde ge ett resultat med högre precision än den mänskliga inspektören. Både en molnbaserad och en stationär lösning användes för att testa precisionen, och över 1200 bilder användes i AI-inlärningen. Slutresultatet: nära 100 procents precision i igenkänningen både för den molnbaserade och den stationära lösningen. Altia har nu möjlighet att rikta kvalitetsinspektionsresurserna till mer komplexa frågor. Vi implementerar för närvarande lösningen på Rajamäki-fabriken.

Dela
Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!