Mandatum Life – på ständig jakt efter data

Case Mandatum Life

Mandatum Life – på ständig jakt efter data

Insikter i hjärtat av verksamheten

Mandatum Life är ett av Finlands mest solida och respekterade finansbolag, och ingår i den framgångsrika Sampo-koncernen. Företaget erbjuder bland annat kapitalförvaltning, personförsäkringar och pensions- och arvodeslösningar till privat- och företagskunder.

Våren 2019 implementerade Bilot ett datastrategiprojekt åt Mandatum Life med fokus på nya processer för kundrelationer och försäljning, i syfte att kartlägga potentialen för dataanvändning och möjliggöra en mer affärsdriven utveckling. Projektet genomfördes med hjälp av gruppdiskussioner och intervjuer under tre månader.

Gruppdiskussionerna fokuserade på Mandatum Lifes affärsmål, affärsutvecklingsmöjligheter, aktuella och önskade arkitekturer, användbara datareserver, klyftan mellan befintlig och önskad användning och hur man skulle sjösätta nödvändiga förändringar.

Bilot's customers: Mandatum Life

Praktisk karta visar vägen framåt

Som ett resultat fick Mandatum Life en karta som vägledning inför  framtida utvecklingsprojekt.

I projektet ingick:


  • Att identifiera vilka data som är mest användbara och vad som är rimligt i fråga om utveckling

  • Att sammanställa en lista över nyckelelement och business case som ger stöd för portföljhantering genom målsättning och styrning av hela affären

  • Att lyfta fram fokusområden för framtiden och indikera riktning och investeringsområden

  • Att skapa interna riktlinjer för i vilken utsträckning data kan användas

  • Att förbättra tillgängligheten av data

  • Att utbilda och lära sig ett datadrivet utvecklingssätt


Vi hjälper för närvarande Mandatum Life med implementeringen av de utvecklingsprojekt som identifierats i datastrategiarbetet.

Dela
Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!