Containerships skapar bättre kundrelationer med ny molntjänst

Case Containerships

Containerships skapar bättre kundrelationer med ny molntjänst

Ny CRM-lösning gav effektivare säljprocesser

Bilot hjälpte Containerships Ltd implementera sin nya CRM-lösning, SAP Cloud for Customer.

Bilot var implementationspartner för Containerships Ltd:s SAP Cloud for Customer CRM-lösning. Systemet fungerar som en molnlösning och är tänkt att underlätta säljpersonalens arbete oberoende av tid och plats, och ge ledningen stöd både i arbetet att locka nya kunder och förbättra relationen med befintliga. Containerships Ltd Oy tillhandahåller olika logistiktjänster, från lagerverksamhet till transportlösningar. Företaget erbjuder snabba och säkra containertransporter över Östersjön, Nordsjön och Medelhavet.

”Vi har förstklassig expertis och lokal kunskap, men tidigare saknade vi ett funktionellt CRM-system,” berättar Jaana Kinnunen, ansvarig för CRM-projektet på Containerships. Tidigare utnyttjade Containerships Excel-miljöer som CRM-verktyg, och varje enhet hade en egen säljprocess. Säljledningen sökte ett nytt system för att kunna erbjuda bättre hantering av prospekt och ett planeringsverktyg för säljpersonalen. ”Vårt huvudsakliga mål var att hitta en lösning som vår säljpersonal kände sig bekväm med”, säger Kinnunen.

Containerships valde CRM-lösningen Cloud for Customer från SAP som fungerar som en molntjänst. ”Produkten sålde i princip sig själv. Lösningen erbjöd faktiskt ett antal nya funktioner utöver det allra viktigaste – kundrelationshanteringen. Vi lockades också av systemunderhållet som inte krävde någon teknisk expertis, vi kunde forma det som vi ville”, säger Kinnunen.

What we did

CRM​
Integrering​
Implementering
Support efter driftsättning

Technologies

SAP Cloud for Customer​

HTML5​

Mobil plattform

Ny produkt, ny partner

”Vi frågade också SAP om deras rekommendationer. Bilot sysslade med ett annat, liknande projekt, så de hade erfarenhet av produkten. Framför allt blev vi imponerade av Bilots kompetenta personal och härliga attityd”, säger Jaana Kinnunen om deras val.

Projektet genomfördes med en flexibel procedur i vilken Containerships ansvarade för projektledningen och Bilot utnyttjades vid implementationen och supporten efter driftsättning.

”Vi ville att Bilot skulle tillhandahålla sin expertis i det praktiska arbetet. Det slutade med att vi samarbetade, och all nödvändig information fördes över direkt till Containerships. Tack vare den kompetenta personalen blev projektet en stor framgång,” berättar Kinnunen.

I projektteamet ingick en nyckelanvändare från vart och ett av Containerships verksamhetsområden. Samma personer fungerade sedan som utbildare inom sina respektive områden. Projektet fortlöpte snabbt och systemet var efter bara några månader redo för hela den internationella säljorganisationen.

Nyckelfunktioner i den nya lösningen är exempelvis övervakning av kundmöten och hantering av säljtransaktioner. Dessutom erbjuder systemet underhåll av grundläggande kunddata, medarbetarspecifik målsättning och övervakning på månads- eller årsnivå.

”Nu har vi tillgång till användbar information på alla nivåer. I stort ökar systemet transparensen och vi kan i realtid få överblick över vad våra kunder gör i olika länder,” berättar Kinnunen. ”Det viktigaste är att ett delat system möjliggör delade processer – nu arbetar alla på samma sätt.”

"Framför allt blev vi imponerade av Bilots kompetenta personal och härliga attityd."

- Jaana Kinnunen, Containerships Ltd Oy

Dela
Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!