Varför behöver ett företag en strategi för artificiell intelligens?

23.04.2019

Varför behöver ett företag en strategi för artificiell intelligens?

I den rådande AI-yran har man börjat tala om strategier för artificiell intelligens, dock främst på statlig nivå. I de flesta företag har man förmodligen inte alls tänkt på saken. I stället för att göra upp strategier har man satt igång med att utveckla enstaka AI-pilotprojekt. Detta är i och för sig en metod som bland andra Andrew Ng (en känd profil inom AI) rekommenderat. Även han hade dock goda kriterier för dessa pilotprojekt.

Schacklegenden Capablanca sade på sin tid att ”Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls.”

Jag tycker att detta också stämmer bra då det gäller att uppnå konkret nytta med artificiell intelligens och maskininlärning. Metodiskt och målinriktat arbete ger större framsteg än enskilda försök i sig.

Tänkandet kring artificiell intelligens är för snävt

Jag har märkt att många utgår från att det enda sättet att komma igång med att utnyttja AI eller maskininlärning är att bygga upp egna interna projekt.  Det vill säga man samlar in data, kör maskininlärningsmodeller och får resultat.

Perspektivet på användning av artificiell intelligens kan dock utvidgas, så att det också omfattar sådana lösningar som man inte kodat själv. Man kan till exempel kalla dem för vertikala AI-lösningar, exempelvis

Och förstås – den i dag kanske vanligaste formen av att utnyttja AI är att driva försäljning och marknadsföring med hjälp av t.ex Facebook, Google eller Amazon.

Jag anser att en av AI-strategins grundläggande uppgifter är att beakta AI i ett sådant bredare perspektiv. Det är dock viktigt att förstå att artificiell intelligens bara är en del av digitaliseringen, och att dessa teman också kan integreras i en digital strategi eller motsvarande. Planens namn är inte det viktigaste.

Vinnaren tar hem allt

Det har sagts att effektiv användning av artificiell intelligens leder till en marknad där ”the winner takes it all”. De tidigare nämnda Google, Facebook och Amazon brukar tas upp som exempel. Själv tror jag att vi kommer att få se detta fenomen inom många branscher, när AI-lösningar tas i bruk i större skala.

Som exempel kan vi ta det hypotetiska industriföretaget X, som har beslutat att gå all-in med artificiell intelligens. Inom några år har de en situation där artificiell intelligens

Listan kunde fortsätta, men poängen är uppenbar. När man uppnår förbättringar inom många olika delområden blir den kumulativa nyttan stor. Och detta borde synas som dramatiska förbättringar av produkterna, tjänsterna och prissättningen.

När det hypotetiska företaget X börjar producera sina produkter till exempelvis ett 20 procent lägre pris än sina konkurrenter och samtidigt erbjuder en fantastisk kundupplevelse, kan det snabbt skörda frukterna av detta. Tack vare de nya kunderna förbättras förmågan att använda artificiell intelligens ytterligare: när mängden data växer lär man sig av tidigare AI-projekt och gör dem ännu bättre. I det här skedet är det sannolikt för sent för konkurrenterna att hoppa på AI-tåget.

Detta var förstås ett hypotetiskt exempel och det återstår att se om det någonsin förverkligas, men varför inte? Historien är full av exempel på hur tekniska revolutioner har förändrat marknader. För hundra år sedan var det antagligen inte många hästskjutsföretagare som valde att satsa på bilar, eftersom de inte tyckte att de dyra och osäkert fungerande plåtkärrorna utgjorde något stort hot. Och för 6–7 år sedan betraktade inte filmuthyrarna Netflix och motsvarande tjänster som betydande konkurrenter.

De första stegen mot en AI-strategi

I användningen av artificiell intelligens och utformningen av en strategi bör man beakta åtminstone följande faktorer.

Det här är ingen komplett lista, men i alla fall en början.

Till sist lite reklam. Om du behöver hjälp med detta kan du ta kontakt, så kan vi diskutera planer för artificiell intelligens över en kopp kaffe.

 

 

 

 

Dela
Contact Person

Blog writer

Mika Laukkanen

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!