En arbetsplats med lyckliga människor

23.04.2019

En arbetsplats med lyckliga människor

Jag arbetar som Energy and Wellbeing Specialist på Bilot. När jag presenterar mig får jag ofta höra ”Wow, vilken titel”. När jag sedan berättar vad mitt arbete går ut på, är kommentaren ofta ”En sådan borde vi också ha.”

Inom IT-branschen står människorna i centrum. Jag tror att nöjda anställda är en förutsättning för att få nöjda kunder. Sedan kommer den mer utmanande frågan: Hur ska man hålla de anställda nöjda? Och hur ska vi på Bilot veta om våra anställda är nöjda?

I höstas genomförde vi en enkät inom Bilot, där vi kartlade organisationens verksamhetssätt och möjligheterna till självstyrning. Dessa granskades på individ- och gruppnivå samt på hela organisationens nivå. I slutet av enkäten ställdes frågan ”What should we cherish?”, det vill säga ”Vad bör vi slå vakt om?” Några av de svar som gav var följande:

”En positiv, uppmuntrande, accepterande och avslappnad atmosfär där man uppskattar sina kollegor”

”HR lyssnar och hjälper aktivt”

”Människorna och kulturen är det bästa, och vi umgås även på fritiden”

Enligt enkäten hör vår kultur, flexibilitet och smidighet, autonomi och självstyrning, förtroende och uppskattning, kundorientering och prestationsförmåga, professionalitet och utvecklingsmöjligheter samt arbetstillfredsställelse till våra styrkor. Där kom det! Arbetstillfredsställelse.
Hur ska vi bevara arbetstillfredsställelsen? Mitt svar är: Vi ökar lyckan.

Vad ger lycka?

Som jag ser det hjälper jag människor att lyckas och utvecklas. Jag vill också utmana människor att fundera på vad som gör dem lyckliga. I en lycklig människas liv ingår också annat än arbete. När arbetet börjar kräva alltför mycket måste man ibland tillsammans fundera över balansen mellan arbete och fritid. Lyckliga människor är ivriga att genomföra saker och villiga att utveckla sin organisation. Detta är avgörande för framgången och kontinuiteten. Lycka är både en förnuftsbaserad tillfredsställelse med livet och ett positivt känslotillstånd. För att kunna öka sin lycka måste man förändra sitt liv och förbinda sig till sina mål. Lyckliga människor tycker om sitt arbete och samarbetet med andra fungerar.

Lycka:

En lycklig människa:

Välbefinnande i praktiken

En viktig del av tillfredsställelsen är att man reagerar på människors önskemål. På Bilot driver jag initiativ från personalen och fungerar som budbärare. Tillsammans med PeopleOps-teamet försöker jag hjälpa, stödja och reagera i stället för att bara vända papper.

Till mina arbetsuppgifter gör också att sköta sådant som anknyter till anställningsförhållandets livscykel, såsom lunch- och rekreationsförmåner. Jag är också vår kontaktperson gentemot företagshälsovården och pensionsbolaget och är Bilots arbetarskyddsfullmäktige. Dessutom organiserar jag olika evenemang och sköter löpande ärenden på kontoret. Och eftersom det fysiska välbefinnandet är en viktig del av välbefinnandet som helhet och jag till utbildningen även är Personal Trainer, ordnar jag regelbundna morgonträningar samt stretchnings- och andningspauser. I enkäterna om våra verksamhetssätt har dessa också lyfts fram som viktiga saker som vi behöver slå vakt om.

I år deltog vi i evenemanget Tough Viking, som inspirerade oss att genast börja fundera på nästa evenemang. Vi lider ju ingen brist på tävlingsinstinkt.

Interested in hearing more about job opportunities at Bilot? Check out our career page from here and don’t hesitate to contact us!

Dela
Contact Person

Blog writer

Heini Karjala

Energy and Wellbeing Specialist

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!