Datastrategi eller datatragedi?

17.06.2019

Datastrategi eller datatragedi?

Datastrategi eller datatragedi? Bara några få bokstäver skiljer dessa tillstånd åt, men det finns stora skillnader i hur organisationer på vardera sida lever sina dagliga liv, planerar för framtiden och anpassar sig efter de ständiga förändringar de möter.

Organisationer som lever i tillståndet ”datatragedi” är lätta att känna igen. De har inga möjligheter att internt (eller externt!) kommunicera infrastrukturens aktuella status, vägkartor för framtida utveckling eller ägarskap över data eller system, och alla ändringsbegäranden för den befintliga konfigurationen (nya källsystem, nya applikationer …) verkar alltid leda till att ett omfattande utredningsprojekt initieras.

Människor blir stressade vid förändring, och det finns inget enkelt sätt att internt kommunicera med olika intressenter om IT- och processutveckling. Villigheten att utveckla verksamheten begränsas ytterligare.

Du behöver inte ledarskap eller planer för att hamna i en datatragedi – det räcker att du låter saker och ting evolvera över tid.

 

Så vad handlar ”datastrategi” om?

Datastrategi är affärsstrategins barn. Det är viktigt att förstå vad företaget vill uppnå nu och i framtiden, och hur data kan bidra till att dessa mål nås.

Datastrategi handlar inte om snabba vinster, det handlar om att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Datastragetin medför också snabba vinster.

En omfattande datastrategi täcker områden som förbättrat beslutsfattande, effektivitet i verksamheten och intäktsgenerering via data. Att samla in användnings- och företagsfall är ett nödvändigt steg när en datastrategi ska formuleras.

Detta innefattar också en mer långsiktig arkitekturplan som kan anpassas efter förändring. AS-IS-, övergångs- och TO-BE-arkitekturer med källsystem, integreringar, drifts- och analyssystem och beroenden mellan de olika delarna krävs. Arkitekturprinciper skapas som vägledning till framtida utveckling.

För att kunna möjliggöra diskussionerna mellan interna och externa intressenter kan det också finnas behov av att skapa ett gemensamt och delat språk och gemensamma begrepp. ”En hylla” kan betyda olika saker för olika personer.

I många organisationer är ägarskapet över IT-system och data inte tydligt. Ett namn i ett Excel-blad med IT-system är inte detsamma som ägarskap. Ägarskapskonceptet innebär (i likhet med att äga ett hus eller en bil) att man tar aktivt ansvar för att upprätthålla tillgångens kvalitet, åtminstone för mig. Datastrategin ska också inbegripa denna aspekt.

Om du vill utnyttja ny teknisk innovation för att hantera utmaningarna i verksamheten spelar också kompetens och skicklighet en viktig roll. Tekniken självt står bara för 30–40 procent av hela affärslösningen. Resten handlar om människorna. Du kan göra under med MS Excel om du har rätt personer på rätt plats. Att förstå framtidens behov och klyftan i förhållande till dagens kunskapsbas kan innebära att ny personal rekryteras, att nya roller skapas och att titta utåt efter den kompetens som behövs.

När du vet vart du ska ta vägen och vad som krävs går det att skapa en vägkarta som ger både snabba vinster och långsiktiga möjligheter. Du kommer förmodligen att behöva verifiera riktningen regelbundet efterhand som affärsmiljön förändras. Men om du har gjort din läxa flyter affärerna bara på – utan någon överväldigande arbetsinsats.

Som en sammanfattning är det inte någon barnlek att skapa en datastrategi. Det kommer inte att gå av sig självt.

Att skapa en datastrategi är en viktig åtgärd som kräver starkt engagemang och aktivt ansvar från ledningsgruppen.

Men som alltid – vill man så går det.

Dela
Contact Person

Blog writer

Juha Kostamo

Bilot Alumnus

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!