05.09.2018

Chief Digital Officer – innovationsledare på många fronter

Bilot presenterade igår resultaten från CDO Barometer 2018 undersökningen på Finska Ambassaden i Stockholm. Vi hade samtidigt äran att höra inspirerande inlägg från CDOs från Fortum och ICA, som gav varsin inblick i företagens respektive digitala agenda.

Chief Officer över … vadå?

Titeln Chief Digital Officer (CDO) gjorde intåg som hetaste titeln i affärsvärlden för några år sedan. Samtidigt gick diskussionen om digital transformation hög i medier och seminarietal. Disrupt or die! Mången har frågat sig: vad gör en CDO i praktiken? Vad innebär digital transformation konkret?

För att besvara dessa frågor har Bilot sedan 2016 utfört CDO Barometern som en årlig undersökning. Syftet har varit att kasta ljus dels över CDO-rollen och dess mandat, dels den konkreta innebörden av digital transformation i olika branscher.

År 2018 utförde vi undersökningen parallellt i Sverige och Finland. I undersökningen som utfördes i samarbete med KantarTNS intervjuades 58 svenska och 54 finska direktörer med ansvar för digital transformation inom medelstora och stora företag.

Fokus 2018

Retoriken på digitala seminarier handlar ofta om radikalt omvälvande (”disruptive”) affärsmodeller. Av de intervjuade uppgav dock drygt hälften att optimering av existerande processer är ett viktigt delmål inom det digitala arbetet. På god andra plats kom utveckling av kundbemötande. Mer transformativa mål som lyftes fram var platform economy (skapa nya ekosystem och marknadsplatser, en övergång från att sälja produkter till tjänster (outcome as a service) samt kommersialisering av data och API.

Här blir det lätt CDOs eller den digitala direktörens roll att balansera mellan initiativ som fokuserar på kostnadsinbesparing och effektivering (snabba vinster), konkurrenskraft genom modernt kundbemötande (bättre marknadsposition på medellång sikt), samt helt nya sätt att tjäna pengar (lång horisont, hög risk, osäker återbetalning).

Innovation svårt men oumbärligt

Många respondenter i lyfte fram utmaningen med att kombinera innovation med det dagliga arbetet. Som Per Edoff från Fortum betonade:

Det svåra med att vara kreativ är inte att hitta lösningar på problem – utan att hitta de rätta problemen att lösa.

Utan dedikerade resurser är det svårt att garantera att tillräcklig hjärnkapacitet läggs på att blicka framåt och att hitta de relevanta frågeställningarna. I undersökningen framgick att exempel från andra företag är den främsta inspirationskällan för det digitala arbetet. Att hålla koll på konkurrensen är kanske inte nyskapande, men oerhört viktigt.

Peter Muld från ICA målade en tydlig bild av de krafter som lätt kör över traditionella företag som inte hinner följa med utvecklingen: dels antågan av de stora globala plattformarna med enorma volymer av användare, transaktioner och partners (t.ex Amazon, Alibaba, Google, Apple mfl), dels små startups som kan bränna riskkapital med full fokus på en väldigt smal niche och minimalt bagage av gammalt. Att underskatta vad dessa krafter kan göra för ditt företag är livsfarligt.

Igen blir det lätt Chief Digital Officer som får mantla ansvaret för att bygga upp en innovationskultur inom företaget. Det blir en balansgång mellan att hålla det digitala integrerat i affärsverksamheten och att ge ett dedikerat team fria händer, arbetsro och budget att tänka framåt. 

 

Okej, men handlar det inte alls om teknik?

Digital transformation skulle inte kallas digitalt om det inte handlade om att utnyttja den nya teknologi som ständigt bubblar upp och blir allt mer kostnadseffektiv.

Media och konsulter älskar tala om allt det nya som ligger på ”peak of inflated expectations” i Gartner’s hype curve — men rätt få företag tar sig tid att experimentera med dessa. Varje års upplaga av CDO Barometern har visat att fokus ligger tyngst på etablerade teknologier. Blockchain, wearables och 3D-printing är intressant, men för väldigt få. AI (främst i form av machine learning, voice, chatbots) har nått betydligt längre och intresset för robotik växer starkt.

Så visst är teknologi relevant, men som en av de intervjuade svarade:

”Vi har flera miljarder frågor. Bara en hundradel av dessa handlar om IT”

Vad lärde vi oss i år?

Rollen som Chief Digital Officer eller ”head of digital” eller ”digital utvecklingsdirektör” har fortfarande ett väldigt brett fält av frågor att tackla och mycket att driva igenom. Att samla företagets digitala initiativ under ett ledarskap behöver inte betyda att en person äger alla utveckling, men kan ge bättre förutsättningar att fokusera knappa resurser på rätt saker, ställa siktet tillräckligt högt, säkerställa innovation och modigt gå vidare med nyskapande mål.

Du kan ladda ner rapporten från CDO Barometern 2018 här »

Dela
Contact Person

Blog writer

Mathias Hjelt

Country Manager, Sweden. Director, Portfolio & Offering.

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!