Zarządzanie danymi i analityka danych

Zarządzanie danymi i analityka danych

Pomagamy firmom nakreślić i wdrożyć mapę drogową we wszystkich sytuacjach niezależnie od bieżącego poziomu dojrzałości danych.

Podróż do wydajnego wykorzystywania danych w działalności biznesowej może być bardzo długa lub niezwykle krótka i szybka. Obrana ścieżka zależy od początkowej sytuacji i poziomu ambicji. Pomagamy firmom nakreślić i wdrożyć mapę drogową we wszystkich sytuacjach niezależnie od bieżącego poziomu dojrzałości danych.

Strategie z zakresu danych i zarządzanie danymi z wykorzystaniem dogłębnego zrozumienia

Zarządzanie z wykorzystaniem dogłębnego zrozumienia jeszcze nigdy nie było równie istotne. Systematyczne wykorzystywanie danych biznesowych jest niezbędne do konkurowania na rynku z utrzymaniem i zwiększaniem dochodowości. Chociaż wydaje się to być oczywiste, prawdziwe wspieranie kierownictwa poprzez przekazywanie realnych spostrzeżeń mających pomóc w podejmowaniu decyzji jest niezwykle trudne bez odpowiedniego planu wykonawczego. Podejście spółki Bilot w definiowaniu strategii danych jest łatwe do zrozumienia i zapewnia konkretne dostarczane elementy. 

Ogromne znaczenie miało dla nas, aby wyniki projektu z zakresu strategii danych były konkretne i praktyczne. Osiągnięto ten cel.

Tuomas Simonen, kierownik działu sprzedaży prywatnych, spółka Mandatum Life

Nasze podejście do strategii danych i zarządzanie danymi z wykorzystaniem dogłębnego zrozumienia wspiera potrzeby waszej organizacji w zakresie zwiększenia stopnia digitalizacji, usprawnienia procesów biznesowych lub zatrudniania nowych zasobów z zakresu danych w trakcie fuzji i przejęć oraz maksymalizację ich wartości. 

Nasze projekty z zakresu strategii danych obejmują wymagania dotyczące wizji i działalności, potencjału rozwojowego, studiów przypadków, identyfikacji zasobów danych oraz planowania architektury. Od stanu bieżącego po docelowy, nasze podejście zapewnia mapę drogową i narzędzia niezbędne do pomyślnego wdrożenia waszej strategii. 

We were very satisfied with Bilot’sByliśmy niezwykle zadowoleni z podejścia spółki Bilot i ciągłej współpracy na etapie implementacji.

Tuomas Simonen, kierownik działu sprzedaży prywatnych, spółka Mandatum Life

Nasza usługa strategii z zakresu danych objęta jest gwarancją. Jeżeli nie będziecie zadowoleni z uzyskanych wyników, nie wystawimy wam faktury.

Zarządzanie informacjami i architektura danych

W samym sercu materiału genetycznego spółki Bilot znajdują się różne rozwiązania z zakresu zarządzania danymi, takie jak magazyny i platformy danych. Oprócz tradycyjnych magazynów danych do zapewniania danych w czasie rzeczywistym usługom sieciowym oraz innym aplikacjom wymagane są nowe platformy przechowywania i udostępniania zdjęć, materiałów wideo, danych IoT oraz transmisji strumieniowych martech

Oferujemy:

Wdrożyliśmy niezliczone rozwiązania dla różnych klientów w wielu sektorach branżowych, takich jak sprzedaż hurtowa i detaliczna, produkcja oraz sektor finansowy.

Naszą specjalnością jest wykorzystywanie źródeł danych SAP ERP. Świadectwem naszej biegłości w zakresie danych SAP jest nasz zupełnie własny akcelerator automatyzacji magazynów danych, DW-Core, który znacząco skraca projekty EDW związane z danymi SAP.

Wdrażamy projekty zarządzania danymi przy użyciu celowo dostosowywanych technologii, takich jak chmura obliczeniowa magazynu danych SAP (DWC), SAP BW4/HANA, SAP HANA, Snowflake lub Synapse, w zakresie których możemy się poszczycić fantastyczną wiedzą fachową.  

Nasze rozwiązania mogą być budowane w chmurach publicznych takich, jak Azure, AWS, GCP lub SAP Cloud, używając odpowiednich najlepszych praktyk branżowych, jak modelowanie Data Vault 2.0.

Analityka, wizualizacja i rozwiązania z zakresu planowania

Niezależnie od tego, czy szukacie narzędzi dla samodzielnego prowadzenia analityki, wizualizacji danych lub różnych zaawansowanych rozwiązań analitycznych, spółka Bilot będzie was wspierać zgodnie z waszymi potrzebami. Możemy pomóc, jeżeli szukacie partnera w zakresie implementacji przy jednorazowym raportowaniu lub przy projekcie analitycznym na dużą skalę. Jesteśmy idealnym partnerem analitycznym. 

Oferujemy:

Nasi eksperci z zakresu warstwy prezentacyjnej z przyjemnością pomogą wam w zwizualizowaniu waszych danych. Komfortowo posługujemy się narzędziami SAP Analytics Cloud, SAP BusinessObjects i PowerBI. Potrafimy skonfigurować, wspierać i utrzymywać platformy analityczne. Nasi eksperci branżowi doskonale rozumieją stanowiące wyzwania potrzeby naszych klientów z zakresu raportowania, a nasi pracownicy działu doświadczeń użytkownika nanoszą końcowe akcenty na rozwiązania, które będą najlepiej służyć waszej analityce.

Powiązane referencje

Powiązane artykuły

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!