Strategia z zakresu doświadczeń klienta

Strategia z zakresu doświadczeń klienta

Naszą śmiałą obietnicą jest pomoc w rozwoju firm oraz zabezpieczenie kreacji wartości na każdym etapie i kroku cyfrowej podróży ich klientów.

Strategia z zakresu doświadczeń klienta

Strategia + doskonałość = doskonałe doświadczenia 

Doskonałe doświadczenia klientów na ogół nie są dziełem przypadku. Stałe wykraczanie poza oczekiwania klientów oraz rozwój poprzez bardziej inteligentne działania niż w przypadku konkurencji wymagają determinacji, wytrwałości i ogromu technologii.  

Naszą śmiałą obietnicą jest pomoc w rozwoju firm oraz zabezpieczenie kreacji wartości na każdym etapie i kroku cyfrowej podróży ich klientów. Osiągnięcie tego celu wymaga solidnej strategii z zakresu doświadczeń klienta. 

Cyfrowa strategia i doradztwo biznesowe 

Jakie cele biznesowe planujecie osiągnąć? Pomagamy w wykrystalizowaniu się waszej wizji z zakresu wzrostu cyfrowej sprzedaży oraz cyfrowych doświadczeń klientów. Razem zgłębimy niewykorzystany potencjał drzemiący w nowych i istniejących modelach biznesowych, kanałach handlowych i miejscach kontaktu z klientami.   

Projektowanie usług i koncepcji 

Przenosząc wizję strategii cyfrowej na bardziej konkretny poziom, tworzymy zarys nowych usług i koncepcji. Kluczem do odniesienia sukcesu jest uzyskanie dobrego zrozumienia potrzeb waszych klientów. Jaka jest najlepsza możliwa usługa dla waszych klientów i udziałowców w zakresie różnych kanałów? Czym jest ta zabójcza cyfrowa koncepcja, dzięki której oferta waszych produktów i usług wyróżni się na tle konkurencji?  

Przekształcanie celów biznesowych w rozwojowe mapy drogowe 

„Chcemy, aby w ciągu 3 lat 50% naszych sprzedaży miało postać cyfrową”. Jasna sprawa, ale jak to skodyfikować? Przekształcamy docelowe rezultaty na wymagane zdolności, a zdolności na systemy to umożliwiające oraz dane i procesy, które trzeba wdrożyć. Następnie nakreślamy realistyczną mapę drogową do krokowego wdrażania, zgodną z ogólnymi inicjatywami rozwojowymi klienta.  

Projektowanie architektury i ocena technologii 

Kiedy już wiesz CO masz stworzyć, pozostaje pytanie JAK to zrobić. Zapytaj dowolnego dostawcę technologii, a otrzymasz zupełnie inne odpowiedzi. Pomagamy w określeniu najważniejszych wytycznych architekturalnych, które umożliwiają sprawny rozwój z jednoczesną ochroną wizji długoterminowego rozwoju cyfrowego. Aby przebić się przez dżunglę technologiczną, pomagamy w ocenie dostępnego na rynku oprogramowania, dzięki czemu znajdujemy rozwiązania najlepiej pasujące do indywidualnych potrzeb. 

Doradztwo procesowe i operacyjne 

Wdrażanie technologii jest proste. Doskonałe jej zintegrowanie z pozostałą częścią organizacji oraz innymi procesami może być trudnym zadaniem. Pomagamy w zdefiniowaniu modeli operacyjnych dotyczących nowych kanałów cyfrowych i zajmujemy się takimi tematami, jak organizacja, role i obowiązki w obrębie firmy oraz działu IT. Aby dopilnować, że rozwój nie straci impetu po starcie, pomagamy w stworzeniu sposobów na pracę na rzecz ciągłego i zwinnego rozwoju. 

Analityka i informacje od klienta 

Jest takie powiedzenie: osiągniesz to, co mierzysz. Naszym zdaniem to pochodne wyciąganie wniosków. My stosujemy następujące powiedzenie: „Musisz mierzyć, aby rozumieć, co musisz ulepszyć na kolejnym etapie oraz aby zobaczyć skutki twoich wysiłków”. Pomagamy w utworzeniu szkieletu analitycznego dla twoich kanałów cyfrowych, zapewniając zrozumienie zachowań klientów, potencjał ulepszenia konwersji, utrzymania, ruchu, personalizacji — oraz wyników wysiłków zmierzających ku stopniowemu ulepszaniu. 

Powiązane referencje

Powiązane artykuły

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!