Strategia i kontrola danych

STRATEGIA DANYCH – ZARZĄDZANIE OPARTE O WIEDZĘ

Rozwój umiejętności handlowych i operacyjnych wymaga systematycznego wykorzystywania danych biznesowych.

#data management #data-based business #knowledge capital #commercial excellence

Zarządzanie oparte o wiedzę jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli chcesz konkurować i prowadzić dochodowy biznes, dane muszą być używane w sposób usystematyzowany. Dla wielu jest to oczywiste, ale trudno jest osiągnąć ten cel bez odpowiedniego planu.

Z naszego doświadczenia wiemy, że firmy zazwyczaj przechowują wiele danych, które mogą wykorzystać do rozwoju.

Często jednak pojawiają się różne wyzwania na drodze do rozwoju:

Pomogliśmy rozwiązać tego typu problemy licznym firmom.

Kiedy potrzebujemy strategii pracy z danymi?

Strategia dotycząca danych jest zwykle potrzebna w punktach zwrotnych w biznesie, tj. gdy chcesz:

W najlepszym przypadku rozsądna strategia pracy z danymi prowadzi do zauważalnych oszczędności kosztów, wzrostu przychodów i odróżnienia się od konkurencji.

“Było dla nas bardzo ważne, aby strategia dla danych stała się konkretna i pragmatyczna, aby nie została gdzieś w szufladzie biurka. Zadziałało.”

Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

7 kroków do opracowania strategii danych

Z naszego doświadczenia wynika, że do stworzenia skutecznej strategii zarządzania danymi należy postępować według siedmiu kolejnych kroków. W zależności od Twojej sytuacji, dobierzemy odpowiednie kroki do projektu.

Tworzymy strategię dla danych w oparciu o rozmowy i warsztaty z Twoim personelem. Między spotkaniami, eksperci Bilot niezależnie pracują nad strategią.

Ukończenie całego projektu zajmuje zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Projekt obejmuje zwykle członków zespołu zarządzającego, przedstawicieli biznesu z różnych funkcji i szczebli organizacyjnych oraz architektów IT.

1. Cel i wizja biznesu

Strategia danych ma kluczowe znaczenie dla strategii biznesowej i celów firmy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, dokąd zmierza Twoja firma i co chce osiągnąć dzięki swoim danym.

2. Rozpoznanie możliwości rozwoju biznesu

W drugim etapie identyfikujemy najważniejsze możliwości rozwoju. Podajemy w tym celu różne uzasadnienia biznesowe i związane z nimi potrzeby informacyjne. Konkretne przypadki mogą polegać na przykład na personalizacji komunikacji, automatyzacji przetwarzania wniosków czy optymalizacji realizacji przetargów.

3. Perspektywa rozwoju

W tej fazie przygotowujemy portfolio przypadków biznesowych i ustalamy ich priorytet. Nie wszystkie przypadki użycia są osiągalne natychmiast, ale mogą pozostać w portfolio do ponownej oceny w przyszłości. Szczegółowo oceniamy korzyści biznesowe płynące z różnych przypadków biznesowych, łatwość ich wdrożenia oraz wpływ, jaki będą one miały na bieżące procesy.

4. Opis kapitału wiedzy

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​tylko kilka firm zinwentaryzowało swój kapitał wiedzy, przez co brakuje im ogólnego obrazu. Na tym etapie tworzymy kompleksowy widok istniejącego i potencjalnie potrzebnego kapitału danych i źródeł danych w przyszłości. Sprawdzamy na przykład istotność i dostępność danych. Stanowi to dobrą podstawę do następnego kroku.

5. Plan architektury

Aktualizujemy architekturę rozwiązania. W praktyce oznacza to, że współpracujemy z Twoimi architektami i tworzymy zasady rozwoju architektury, jeżeli jeszcze one nie istnieją. Opisujemy stan obecny, docelowy i architekturę fazy przejściowej, opisy przepływu danych, integracje ze źródłami danych, aplikacje zużywające dane oraz wewnętrzną strukturę i możliwości platformy danych.

6. Analiza luk i mapa działania

Celem analizy luk jest znalezienie sposobów przejścia ze stanu obecnego do stanu docelowego. Stworzy to plan sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji. Tutaj również musimy wziąć pod uwagę wszelkie zależności między procesami lub źródłami, aby określić kolejność, w jakiej konkretne elementy powinny być rozwijane.

7. Udane wdrożenie

W jaki sposób można rozwiązać zidentyfikowane problemy? Dane i technologia są często łatwą częścią projektu strategii danych, ale kultura organizacyjna i zarządzanie zmianami bywają problematyczne. W końcowej fazie projektu identyfikujemy najważniejsze czynniki związane z wdrożeniem. Wspólnie definiujemy kluczowe wskaźniki efektywności zarządzania zmianą i budujemy plan dalszego postępowania. W razie potrzeby, zostaniemy Twoim partnerem również po zakończeniu projektu.

“Byliśmy bardzo zadowoleni z działań Bilot i kontynuowaliśmy współpracę również na etapie implementacji.”


Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

Wyniki projektu strategii danych

W projekcie dokładnie wiesz, co zamówiłeś i za co płacisz.

Podczas projektu otrzymasz następujące wyniki:

W opinii naszych klientów, projekt przynosi wiele korzyści, m.in.:

Nasza usługi dotyczące strategii danych posiadają gwarancję dostawy. Jeśli nie będziesz z nich zadowolony, nie pobierzemy żadnych opłat.

Dlaczego Bilot jest odpowiednim partnerem projektu startegii danych?

Zrealizowaliśmy wiele projektów strategii danych w wielu branżach. Decydując się na współpracę z nami, będziesz mieć dostęp do wiedzy doświadczonych konsultantów, popartej wieloma referencjami. Jesteśmy tak pewni tego, co robimy, że obiecujemy gwarancję dostawy: nic nie płacisz, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany.

Bazując na naszym doświadczeniu, stworzyliśmy siedmioetapowy plan opisany wyżej. Dzięki niemu realizacja projektu przebiega płynnie i dokładnie wiesz, co otrzymasz na każdym etapie. Jesteśmy pragmatyczni i zorientowani na biznes. Chcemy, aby rozwiązania w Twojej firmie generowały wymierne korzyści i pomagały w jej rozwoju; nie tworzymy dokumentów zbierających kurz w archiwum.

Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy zobaczyć szerszy obraz, ale nauczyliśmy się również, że kolejne etapy rozwoju muszą być realistyczne, a cele – konkretne. W ten sposób można osiągnąć wskazane cele.

Wdrożenie z nami projektu strategii danych jest szybkie: zwykle zajmuje 1-3 miesiące.

Jeśli chcesz kontynuować współpracę po zakończeniu projektu strategii danych, możemy pomóc w praktycznym wdrożeniu i działać jako agent zmian. Wszystkie wyniki wygenerowane przez projekt są Twoją własnością i możesz kontynuować pracę według własnego uznania.

Kosztorys projektu

Całkowity koszt projektu strategii danych wynosi zwykle kilkadziesiąt tysięcy euro, w zależności od zakresu projektu i liczby wymaganych warsztatów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółową wycenę. Porozmawiamy z Tobą i nakreślimy Twoją sytuację, abyśmy mogli podać możliwie najdokładniejsze oszacowanie.

Skontaktuj się z nami

Czy strategia dotycząca danych jest odpowiednia dla Twojej firmy? Chcesz lepiej poznać jego potencjał? Skontaktuj się z nami, chętnie opowiemy Ci więcej.

Contact Person

Kontakt

Mariusz Papiernik

Dyrektor Zarządzający

mariusz.papiernik@bilot.pl +48 690 540 522

Powiązane referencje

Powiązane artykuły