Service design i customer experience

Od modelu do rozwiązania generującego wartość

Równoważymy potrzeby użytkownika końcowego z celami strategicznymi firm oraz przekształcamy pracę projektowe w rozwiązania generujące wartość.

#Customer Experience #Service concepts and roadmaps #User research #Minimum viable product #Functional and UX designs

Najbardziej pomyślne koncepcje dotyczące obsługi równoważą potrzeby użytkownika końcowego ze strategicznymi celami spółki. W projektowaniu usługi wykorzystujemy zarówno badania z udziałem użytkowników, jak i rozległe doświadczenie w budowaniu umiejętności handlowych. Aby zagwarantować, że wyniki koncepcji projektowych będzie można z łatwością przenieść na oprogramowanie generujące wartość, podczas procesu projektowania określamy swoje stanowisko w zakresie wyborów architektonicznych i racjonalnych faz wdrożeniowych.

Contact Person

Kontakt

Paulina Pawełek

Account & Marketing Manager

paulina.pawelek@bilot.pl +48 511 953 380

Powiązane referencje

Powiązane artykuły