SAP On Premise VS. SAP Cloud

10.11.2020

SAP On Premise VS. SAP Cloud

Wiele osób decyzyjnych z branży IT nęka pytanie- czy dla swojej firmy powinni wybrać rozwiązanie lokalne, w którym to oprogramowanie SAP jest instalowane i obsługiwane z własnego serwera i infrastruktury obliczeniowej (On Premise), czy też powinny wybrać rozwiązanie chmurowe, w którym Oprogramowanie SAP jest wdrażane i zarządzane przez firmę SAP, a użytkownicy uzyskują dostęp przez Internet (SAP Cloud)? Kuszące jest trzymanie się obecnego statusu quo, ale czy na pewno jest to opłacalne w przypadku tak dynamicznie zmieniającego się środowiska?

Zestawiłem najważniejsze cechy obu rozwiązań do pojedynku, aby pomóc określić osobom decyzyjnym, który model jest właściwy dla potrzeb ich firmy oraz będzie bardziej funkcjonalny w perspektywie biznesu przyszłości.

Implementacja i Koszt

Dzięki rozwiązaniu lokalnemu, firma ma pełną kontrole nad aktualizacjami, ale również posiada większą odpowiedzialność w sytuacjach awaryjnych. W przypadku SAP Cloud to dostawca obsługuje aktualizacje oraz wdraża je w tym samym czasie dla wszystkich klientów, dzięki czemu można prawidłowo przeprowadzić testy.

Gdy organizacja spodziewa się szybkiego rozwoju w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat lub występuje w niej zmienność sezonowa lub fluktuacja branży ze względu na czynniki zewnętrze (np. pandemia COVID-19), warto pomyśleć o natychmiastowej skalowalności.

Rozwiązanie SAP Cloud oznacza, że firma ​​będzie w stanie skalować w górę, jeśli się rozwija lub w dół, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami – co może oznaczać znaczne oszczędności, które nie zostaną uzyskane podczas wdrożenia lokalnego (On Premise).

Jeżeli przedsiębiorstwo nie musi poświęcać czasu i zasobów na budowanie infrastruktury zapewniającej skalowalność, to czas na wprowadzenie biznesu na rynek będzie znacznie krótszy. W tym przypadku rozwiązanie SAP Cloud może się okazać naprawdę korzystne, ponieważ na rynku właściwym, ten kto wchodzi pierwszy, odnosi najczęściej największe korzyści.

Kiedy organizacja w fazie planowania liczy całkowity koszt swojej platformy, cena właściwego oprogramowania to tak naprawdę tylko część równania.

Jeżeli firmy myślą o hostingu lokalnym, muszą wziąć pod uwagę koszt dodatkowych serwerów, wydatki operacyjne związane z wdrożeniem, konfiguracją i utrzymaniem infrastruktury, a także wyższe powtarzające się koszty zespołu IT. W przypadku rozwiązania SAP Cloud koszty początkowe oraz wydatki kapitałowe będą prawdopodobnie niższe.

Bezpieczeństwo i zgodność danych

Gdy firma prowadzi działalność międzynarodową, musi przestrzegać przepisów dotyczących danych, które różnią się w zależności od kraju i branży. Bliska współpraca z SAP Cloud eliminuje problem związany z zapewnieniem zgodności, ponieważ dostawca bardzo pilnie przestrzega rygorystycznych przepisów międzynarodowych i branżowych.

W przypadku wdrożenia lokalnego systemu On Premise, dane pozostają na firmowych serwerach i będą tak zabezpieczone, na ile może to zapewnić lokalny zespół IT.  Wybranie SAP Cloud oznacza, że dane będą podróżować więcej, ale usługi w chmurze często korzystają z bezpieczniejszych technologii i bardziej rygorystycznych zasad ochrony prywatności niż te, które są używane lokalnie w firmach.

Rozwiązania chmurowe oferują wyraźną przewagę w mało prawdopodobnym przypadku najgorszego scenariusza. Ponieważ rozwiązania chmurowe są rozproszone w kilku centrach danych i regularnie tworzą kopie zapasowe danych, obecność użytkowników w Internecie może pozostać całkowicie nienaruszona, niezależnie od tego, co dzieje się w siedzibie firmy. Jeśli coś się wydarzy, przedsiębiorstwo będzie w stanie szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania za ułamek kosztów, które pochłonęłoby naprawianie uszkodzonego systemu On-Premise.

Dostępność i użytkowanie

Firma korzystająca z rozwiązania lokalnego musi upewniać się, że ma dodatkowe serwery i połączenia z centrami danych, aby móc obsługiwać duże grupy odbiorców. Rozwiązanie w chmurze oznacza natomiast potrzebę stałego połączenia internetowego i usługodawcy, który będzie zaangażowany w potencjalne szybkie usuwanie awarii.

W przypadku rozwiązania lokalnego, trzeba będzie zainwestować w dodatkowe serwery, które prawdopodobnie nie będą używane poza tymi szczytowymi okresami. Rozwiązanie oparte na chmurze umożliwia automatyczne skalowanie w zależności od zapotrzebowania, a zwykle płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzystasz.

Podsumowanie

SAP Cloud to atrakcyjna opcja w porównaniu z lokalnymi, przestarzałymi już rozwiązaniami, szczególnie w przypadku funkcji wspierających, które nie są częścią produktów generujących przychody. Całkowity koszt posiadania i obciążenia operacyjne są niższe. Kluczowi użytkownicy mogą skupić się na korzystaniu z produktu, zamiast czekać na nowe wdrożenia.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ:

Igor Szlegel

Share
Contact Person

Blog writer

Igor Szlegel

Bilot Alumni

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!