SAP Field Service Management – kokpit planowania

14.09.2020

SAP Field Service Management – kokpit planowania

SAP określa swoje rozwiązanie Field Service Management (FSM) jako wyznaczające nowe standardy rynkowe. Stwierdzenie to jest odważne, jednakże znajdujące pokrycie w rzeczywistości. System jest przejrzysty, znacząco bardziej intuicyjny niż rozwiązania starszych generacji. Jak przystało na rozwiązanie od SAP, ma szerokie możliwości integracji (m.in. z SAP Service Cloud – zgłoszenie serwisowe, S/4 HANA – czas i materiał, fakturowanie). Dokładając do tego wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji, mamy do czynienia z rozwiązaniem kompletnym, stającym się logicznym wyborem dla nowoczesnej organizacji. Sercem aplikacji jest kokpit planowania, cechują go następujące elementy:

Przejrzystość i redukcja kosztów

Pierwszym istotnym elementem, który wyróżnia Kokpit SAP FSM jest jego przejrzystość i czytelność, która w efekcie prowadzi bezpośrednio do redukcji kosztów. Jak na dłoni widać dostępnych techników, pełen grafik, zlecenia serwisowe oraz ich aktualne statusy. Co więcej, informacja dla klientów odnośnie oczekiwanego czasu przyjazdu technika (ETA), aktualizowana jest również w czasie rzeczywistym. O aktualnych statusach zgłoszenia notyfikowani są także klient oraz zespoły serwisowe, dodatkowo dla zespołów serwisowych możliwe jest śledzenie ich aktualnej lokalizacji. Możliwość nadania priorytetów zgłoszeniom serwisowym jest kolejnym elementem przyczyniającym się do efektywnego zarządzania złożonym grafikiem. Obrazu dopełnia dostępna w standardzie funkcja drag and drop. Wszystko to ogranicza konieczność szkolenia użytkowników końcowych do minimum.

Wszystkie potrzebne umiejętności oraz części zamienne w konkretnym miejscu i czasie

Kolejnym ważnym elementem, a zarówno fundamentalnym założeniem SAP FSM jest sprawienie, aby wszystkie wymagane części oraz umiejętności znalazły się w konkretnym czasie oraz miejscu. Takie podejście jest odpowiedzą na oczekiwania dzisiejszych Klientów względem naprawy – musi się ona odbyć przy ich minimalnym wysiłku, możliwie szybko oraz- jeśli jest to możliwe- na miejscu. Odczucia Klienta względem naprawy mają bezpośredni wpływ na postrzeganie przez niego danej marki. System realizuje to poprzez spójne określanie zestawu umiejętności na urządzeniach oraz technikach, ale także w oparciu o lokalizację naprawy względem bieżącej lokalizacji technika.

Wykorzystanie elementów AI oraz samoobsługi

Tutaj swoje zastosowanie znajduje kolejny kluczowy element, a mianowicie wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI). System jest w stanie, już w standardzie, przeanalizować opisane wyżej elementy oraz wytypować najbardziej właściwych techników. Przy niewielkiej konfiguracji, możliwe jest także wykorzystanie funkcji automatycznego przypisania zleceń do techników – w dalszym ciągu istnieje możliwość ręcznej ingerencji użytkownika z funkcją planisty. Stanowi to naturalne, nieodczuwalne dla użytkownika wsparcie AI. Przy szerszej konfiguracji system pozwala także na wykorzystanie uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz IoT (Internet of Things). Klienci potrzebujący zgłosić konieczność naprawy urządzenia, mogą to zrobić za pomocą choćby kodu QR w dostępnym 24h/7 Portalu, gdzie może to być ze strony systemu obsłużone za pomocą inteligentnego chatbota – włącznie z zaplanowaniem terminu naprawy i przypisaniem konkretnego technika. Do skorzystania z opisanej wyżej funkcjonalności nie jest wymagane pobranie żadnych dodatkowych aplikacji czy zakładanie kont użytkownika, co coraz częściej jest odbierane przez Klientów jako swego rodzaju uciążliwość.

Rozwiązanie SAP Field Service Management jest przemyślaną oraz świetnie dopasowaną odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku i coraz bardziej wygórowane oczekiwania Klienta. Przejrzysty, czytelny, intuicyjny i wspierany przez AI system jest rozwiązaniem perspektywicznym. Dokładając szerokie możliwości integracji z innymi systemami (nie tylko od SAP), a także ograniczoną do minimum potrzebę szkolenia użytkowników, SAP FSM jest nie tylko solidną opcją, ale logicznym wyborem.

Więcej informacji na temat SAP FSM znajdziesz w tym blogu.

Skontaktuj się z nami

Share
Contact Person

Blog writer

Przemysław Śliwiński

CX-CE Consultant

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!