Przygotuj się dziś, na zagrożenia jutra z SAP Cloud Platform

29.09.2020

Przygotuj się dziś, na zagrożenia jutra z SAP Cloud Platform

Rozwiązania chmurowe są, lub do niedawna były, obdarzone ograniczonym zaufaniem części użytkowników. Wiązało się to czasem z niezrozumieniem mechanizmów ich działania oraz możliwości zabezpieczeń szeroko pojętych „chmur”. Ponieważ naturalnie boimy się tego, co nowatorskie i mało znane, rozwiązania chmurowe mogły u części użytkowników wzbudzać pewną dozę sceptycyzmu. Do powstania kolejnych wątpliwości przysłużyły się regulacje RODO – rozwiązania chmurowe SAP spełniają wymagania (dane zawsze są własnością klienta a nie SAP oraz przechowywane są one przez wymagany czas jako dane archiwalne). Porównanie możliwości zabezpieczeń rozwiązania on- premise w stosunku do rozwiązania chmurowego mogłoby samo w sobie być przedmiotem osobnego artykułu.

Natomiast dynamika wydarzeń na świecie w 2020 roku pokazała nowe, poważne zagrożenia. Pandemia doprowadziła do zamrożenia całych gospodarek i znacząco ograniczyła naszą mobilność, którą do tej pory braliśmy za pewnik. Jeden pracownik z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 może doprowadzić do całkowitego wyłączenia z obiegu biura na okres tygodni. W takim przypadku, nawet najlepiej zabezpieczony serwer lokalny, okaże się rozwiązaniem znacząco mniej praktycznym.

Pracownicy, w przypadku nagłego zamknięcia granic państw, regionów czy miast, mogą zostać pozbawieni dostępu do systemu. Możliwe jest, oczywiście, połączenie przez odpowiednie skonfigurowanie VPN, ale w dalszym ciągu należy utrzymać ciągłość działania systemu on-premise. Rozwiązania chmurowe są natomiast na tego typu zagrożenia niemal całkowicie odporne. Użytkownicy mają zapewniony dostęp do systemu z dowolnego urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej lub autoryzowanej natywnej aplikacji – SAP pozwala na zarządzanie autoryzowanymi urządzeniami w ramach aplikacji.  

Kwestia zabezpieczeń samych urządzeń jest osobną rzeczą, niemniej jednak w dalszym ciągu ma przełożenie na ogólny poziom zabezpieczeń. Politykę bezpieczeństwa informatycznego organizacji należy także prowadzić na poziomie zabezpieczania pojedynczych urządzeń oraz poprzez edukację pracowników.

Zabezpieczenia rozwiązania chmurowego leżą w przeważającej mierze po stronie dostawcy usług. Fakt, że coraz większe firmy – Walmart, Henkel, Shell, Siemens, Śnieżka, Ruukki, – decydują się na rozwiązania chmurowe od SAP oznacza, że mogą cieszyć się one sporym zaufaniem. W tym miejscu warto również wspomnieć o innej, oprócz niezależności od lokalizacji użytkownika końcowego, przewadze rozwiązania chmurowego. Mianowicie o tym, że tego typu rozwiązanie, nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa, ale też ogólnego funkcjonowania, czerpie z sumy doświadczeń wszystkich użytkowników globalnie, co przekłada się na nieustające ulepszanie produktów poprzez częste aktualizacje. W przypadku SAP Sales, Service czy Marketing Cloud podniesienie wersji systemu ma miejsce raz na kwartał.

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć, przed jakimi wyzwaniami przyjdzie nam stanąć w nadchodzącym czasie. Jesteśmy natomiast w stanie obserwować dość jasno zarysowujące się trendy, zachodzące w skutek wydarzeń kształtujących świat w 2020 roku. Takimi trendami są- naturalna obecnie- niechęć do większych skupisk ludzkich, unikanie środków masowego transportu, w jakimś stopniu unikanie przestrzeni biurowych, chęć zmiany otoczenia i wyjazdu poza miasta, ale przede wszystkim rosnące przekonanie do pracy zdalnej.

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych do obsługi firmy doskonale wpisuje się w wymienione trendy. Przy daleko rozwiniętych środkach komunikacji MS Teams, Skype, Webex, nadszedł czas na dostrzeżenie oraz docenienie chmurowych aplikacji biznesowych, które dopełniają obraz pracownika w 2020 roku – osoby pracującej niezależnie od lokalizacji oraz w pełni efektywnej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi umożliwiających taką pracę – komunikatorów, ale także nieodzownych dla wydajnego działania firmy systemów informatycznych.

Wdrożenia systemów SAP w podstawowym zakresie odbywa się w krótkiej perspektywie czasowej oraz, co bardzo istotne, może odbyć się całkowicie zdalnie.  Razem z rozwiązaniami chmurowymi od SAP, dostosuj się do wyzwań dnia dzisiejszego, ale także przygotuj się na zagrożenia jutra!

#SAP #SAPC4C #SAPCLOUD #SAPCLOUDPLATFORM #SAPSALES #SAPSERVICE #SAPMARKETING #REMOTE

Skontaktuj się z nami

Share
Contact Person

Blog writer

Przemysław Śliwiński

CX-CE Consultant

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!