19.05.2020

Neptune-Software – wspomóż wdrażanie rozwiązań mobilnych w swojej firmie

Firma Bilot nieustannie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, tym samym cały czas staramy się rozwijać zakres swoich kompetencji oraz oferowanych usług.

Wielokrotnie otrzymywane informacje odnośnie trudności wdrażania i wspierania aplikacji mobilnych budowanych w oparciu o SAP Fiori, skłoniły nas do przeanalizowania tego obszaru i poszukania alternatyw dla rozwiązań opartych na wspomnianej platformie. W związku z tym, firma Bilot została czynną częścią platformy Neptune-Software, stając się jej oficjalnym partnerem.

Wykorzystanie Fiori UX

Zanim wyjaśnimy sobie czym jest Neptune, poruszmy kwestię głównie wykorzystywanego komponentu – Fiori UX. Jest on stosunkowo nowym terminem, określającym tzw. User Experience (UX). Myśląć o Fiori UX, nie należy skupiać się tylko na warstwie User Interface (UI), określającej ładny i przyjazny wygląd, ale na całościowym odczuciu użytkownika w trakcie pracy z produktem.

Wykorzystanie Fiori UX w aplikacjach mobilnych, zbudowanych w oparciu o SAP Fiori
Źródło: https://www.sap.com

Czym jest Neptune?

Neptune-Software jest platformą dostarczającą narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji. Pomaga ona optymalizować i modyfikować procesy biznesowe. Dzięki wykorzystaniu Fiori UX, budowane aplikacje charakteryzują się ładnym i ciekawym designem, prostotą i intuicyjnością.

Wykorzystanie Fiori UX w aplikacji zbudowanie w oparciu o Neptune-Software
Źródło: https://www.neptune-software.com

Dodatkową zaletą wykorzystania tego narzędzia jest możliwość integracji obu platform – SAP FIori oraz Neptune-Software, w taki sposób, że użytkownik końcowy nie będzie zdawał sobie sprawy, czy używa aplikacji SAP Fori czy Neptune-Software. Dodatkowo, pozwala to na wprowadzenie jednolitych interfejsów użytkownika, co jest bardzo kluczowym elementem przy obsługiwaniu procesów przez użytkowników końcowych.

Planet 8 vs Planet 9

Platforma Neptune dostępna jest w dwóch wersjach – Planet 8 lub Planet 9.

Pierwsza z nich, pozwala na instalację platformy na serwerze aplikacyjnym SAP, całkowicie integrując ją z środowiskiem SAP ERP. Takie rozwiązanie umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych bezpośrednio w ekosystemie SAP, dając tym samym możliwość wykorzystania jego wszelkich aspektów, takich jak np. standardowe moduły funkcyjne, BAPI, czy klasy. Wykorzystanie Planet 8 daje możliwość łatwego utrzymania aplikacji mobilnych, budowanych na potrzeby SAP. Unikamy także korzystania z warstwy OData, co jest konieczne w przypadku rozwiązań SAP Fiori, poprawiając tym samym czytelność rozwiązań, a także ich wydajność.

Architektura Neptune oparta na ekosystemie SAP
Źródło: https://www.neptune-software.com

Co w przypadku aplikacji non-SAP? Producent platformy pomyślał o firmie jako całości, nie tylko ograniczając się do ekosystemu SAP, ale wychodząc także poza jego obszar. W tym celu powstało środowisko Planet 9, pozwalające tworzyć aplikacje Neptune na dowolnym serwerze On Premise lub rozwiązaniu Cloud. Takie podejście daje sposobność ujednolicenia interfejsu użytkownika dla rozwiązań w całym przedsiębiorstwie, niezależnie czy mówimy o systemach SAP, czy non-SAP. Umożliwia ono łatwe przełączanie się między aplikacjami, zachowując wspólne standardy i ciągłość procesów biznesowych.

Zapewne, po przeczytaniu tego fragmentu, nasuwa się pytanie, jak wygląda współpraca między Planet 8 i Planet 9? Producent przewidział integrację obdwu platform za pomocą REST API, który jest obecnie bardzo popularnym stylem architektury oprogramowania. Jesteśmy więc w stanie zmusić do współpracy utworzone produkty, niezależnie czy działają na Planet 8, czy też na Planet 9.

Neptune-Software jako platforma integracyjna?

Tak, jest to możliwe. Bardzo duża elastyczność rozwiązania pozwala wykorzystać je, jako platformę integracyjną, szczególne jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na wykorzystanie zarówno Planet 8 i Planet 9. W takim przypadku, Planet 9 może być użyta jako łącznik, wykorzystując REST API do połączenia się z SAP ERP przy pomocy Planet 8 i tym samym komunikować się ze światem zewnętrznym, udostępniając lub konsumując inne połączenia REST API.

Podsumowanie

Platforma Neptune-Sofware posiada szerokie możliwości zastosowania w różnych konfiguracjach architektonicznych. Pozwala na szybkie i przyjemne tworzenie aplikacji opartych o systemy SAP i non-SAP. Jest w pełni certyfikowanym dodatkiem SAP, co zapewnia całkowite wsparcie i stabilność działania. Wykorzystanie rozwiązania nie musi ograniczać się tylko do tworzenia aplikacji, ale umożliwia także dostarczanie i konsumowanie serwisów opartych o REST API, co może stanowić dodatkowy atut w przypadku braku jakiejkolwiek platformy integracyjnej w firmie.

Share
Contact Person

Blog writer

Dominik Kurzyński

Senior Consultant, Neptune Solution Lead

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!