Czym są e-faktury? – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

19.11.2021

Czym są e-faktury? – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Podstawą do opracowania rozwiązania jest ustawa z 29 października 2021r. Jako 4 kraj w Unii Europejskiej, Polska wdroży Krajowy System e-Faktur (KSeF). Zmiany te wejdą w życie już 1 stycznia 2022 roku. Początkowo korzystanie z KSeF ma być dobrowolne, jednak do 2023 roku stanie się obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Co to oznacza i jakie czekają nas zmiany?

Korzyści biznesowe

Automatyzacja procesu biznesowego

Zbieranie danych:

Raportowanie:

Wysyłka:

Podejście Bilot

Rozwiązanie przygotowane przez Bilot polega na generowaniu raportu zawierającego listę faktur. W zależności od posiadanych przez klienta narzędzi integracyjnych (takich jak moduł PI/PO) rozwiązanie korzysta z formatu dokumentu SAP do przesyłania danych transakcji biznesowych (IDoc) lub bezpośrednio przez połączenie się z interfejsem Ministerstwa Finansów. Oprócz standardowej funkcjonalności listy faktur, oferowany jest monitor statusu wysyłki, dzięki któremu będziemy mogli na bieżąco monitorować błędy występujące podczas komunikacji. Z poziomu raportu klient może także podejrzeć każdą fakturę oraz strukturę pliku, jaki został wygenerowany w szablonie Ministerstwa Finansów (zarówno, jeżeli został wysłany z powodzeniem jak i w przypadku jakiegokolwiek błędu).  

Wysyłka realizowana jest zarówno dla pojedynczych faktur, jak i dla masowego przesyłania dokumentów. Pierwszy typ komunikacji możliwy będzie z poziomu utworzonego raportu, natomiast wysyłka masowa realizowana będzie przez cyklicznie uruchamiany program działający w tle. Program będzie zbierał dane dla zadanego okresu czasu/wybranych faktur i automatycznie przekazywał je do systemu Ministerstwa Finansów. Powodzenie takiej wysyłki jest sygnalizowane odpowiednimi statusami zarówno w naszym nowo utworzonym raporcie jak i na fakturze. W przypadku niepowodzenia, o którym klient będzie informowany statusami w raporcie, będzie istniała możliwość ponownego przesłania faktury po zapoznaniu się z błędami powstałymi w trakcie przetwarzania danej faktury.

Skontaktuj się z nami

Share
Contact Person

Blog writer

Dominika Bucholc

Marketing & Sales Specialist

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!