Toimitusjohtajan terveiset

Puolivuosikatsaus 20.8.2020: KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN NÄKYMÄT JA KASVUTAVOITTEET ENNALLAAN PANDEMIASTA HUOLIMATTA 

”Maaliskuun alussa toteutettu listautumisemme Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sujui koronapandemiasta huolimatta odotustemme mukaisesti: listautumisanti merkittiin yli viisinkertaisesti ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Myös oma henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.

Onnistunut anti osoitti, että sijoittajat luottavat niin strategiaamme kuin myös IT-toimialan tulevaisuudennäkymiin ja digitalisaation liiketoimintamahdollisuuksiin myös poikkeuksellisina aikoina.

Vaikka toimialamme pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat, nostatti koronapandemia markkinahäiriön, jolla oli vaikutusta myös Bilotin tuloskehitykseen. Tammi–kesäkuun liikevaihto ja kannattavuus jäivät edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Asiakaskunnassamme pandemian aiheuttamat kustannussäästöohjelmat ja varovaisuus uusissa investoinneissa hidastivat kasvustrategiamme toteuttamista. Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttaminen Puolassa ja Ruotsissa jatkui ennallaan pandemiasta huolimatta.

Usealla toimialalla on koronakriisin vuoksi käynnistetty sopeuttamistoimia ja leikkauksia ulkoisten palveluiden hankinnoissa, ja myös osa Bilotin asiakkaista on epävarman tilanteen vuoksi joutunut lykkäämään päätöksiä projektien aloittamisesta. Projekteja on lähinnä myöhäistetty ja palveluihin on tehty tilapäisiä sopeutuksia, eikä sopimuksia ole jouduttu lopullisesti perumaan. Haluankin kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta yhteisen haasteen edessä. Positiivista koronakeväässä oli vahvistunut kokemus siitä, miten vankka Bilotin ja sen asiakkaiden välinen luottamussuhde on. Kiitos kuuluu samaan aikaan myös Bilotin työntekijöille, joille ominainen sitoutuminen, venyminen ja vastuunotto korostuivat entisestään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Pandemia on vaikuttanut kysyntään vaihtelevasti eri asiakassegmenteissä. Joissain asiakassegmenteissä IT-palveluiden kysynnän heikkeneminen alkoi äkillisesti jo aikaisin keväällä, toisissa globaalin kriisin vaikutusta ei ollut juurikaan havaittavissa vielä katsauskauden päättyessäkään hankkeiden jatkuessa jokseenkin ennallaan.  Uskomme, että tilanne normalisoituu asteittain markkinoiden palautuessa ja että kysyntä elpyy eri toimialoilla hieman eri tahtiin. Pandemian vuoksi keskeytyneet kehityshankkeet ovat luoneet patoumia asiakaskuntamme kehityshankkeisiin. Aikaisempien matalasuhdanteiden kokemusten perusteella uskomme tämän kehitysvelan purkamisen alkavan melko nopeastikin asiakkaiden investointiluottamuksen palauduttua, mikäli koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vähitellen purkautuvat. Tästä kehityksestä oli jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä katsauskauden lopussa.

Jatkamme liiketoimintaamme strategiamme mukaisesti ja huolehdimme siitä, että asiakastoimitukset ja operatiivinen toimintamme jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi. Turvataksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden, siirryimme etätyöhön kaikissa toimistoissamme maaliskuun puolivälissä. Etätyöhön siirtymisellä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tuottavuuteemme tai palvelutuotantoomme.

Varautuaksemme mahdolliseen pitkittyneeseen epävarmuuteen käynnistimme huhtikuussa henkilöstöämme koskevat tilapäiset sopeuttamistoimet. Kyseessä olivat osaa henkilökunnasta koskevat osa-aikaiset määräaikaiset lomautukset, eikä yhtäkään työntekijää irtisanottu.

Jatkoimme poikkeuksellisissakin olosuhteissa tarjoomamme ja palveluidemme aktiivista kehittämistä. Vaikka notkahdus asiakkaidemme investoinneissa näkyi projektiliiketoiminnassa, saimme samaan aikaan myös uusia asiakkaita. Keväällä käynnistyi myös yrityksen historian suurin yrityskauppaprosessi, jonka tuloksena Bilot sopi elokuussa CastorIT:n osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina. Oman osakkeen käyttö kauppahinnan
maksuun sitouttaa ostettavan kohteen avainhenkilöitä, ja yhtiön vahvoja kassareservejä jätettiin mahdollisiin tuleviin yritysjärjestelyihin.

Tulevien kuukausien ennustaminen on vaikeaa: markkinatilanne on edelleen haastava ja koronapandemian mahdollinen toinen aalto voi edelleen johtaa epävarmuuteen lyhyellä aikavälillä. Keskipitkän aikavälin näkymämme ja kilpailuetumme ovat kuitenkin ennallaan COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta.

Uskomme, että Bilotin kannattavalle kasvulle on tulevaisuudessa edelleen mitä parhaimmat edellytykset. Meillä on laaja ja kasvava asiakaskunta, monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia. Henkilöstömme on oman alansa huippuosaajia. Kansainvälistymisemme sekä kasvumarkkinassa toimimisen lisäksi meillä on CastorIT:n yritysoston myötä jatkossa yli 60 uutta kollegaa ja monipuolisempi palveluportfolio, jonka ansiosta voimme tarjota entistä laajemman valikoiman digitaalisaatiopalveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin.”

Markkinointiesite listautumisanti 2.3.2020: TERVEISET TOIMITUSJOHTAJALTA

Yhdeksän vuotta sitten sain tilaisuuden päästä mukaan ainutlaatuiselle matkalle, kehittämään hyvään kasvuun päässyttä Bilotia.

Bilot oli syntynyt vuonna 2005 intohimosta luoda alan paras työpaikka alan parhaille osaajille. Kantavana ajatuksena oli perustaa ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, jossa töitä tehdään aidosti yhdessä ja asiakkaiden tavoitteisiin sitoutuen, edelläkävijän vastuuta pelkäämättä.

Minun oli helppo samaistua yhtiön kestäviin arvoihin, asiakaslähtöisyyteen ja sitoutuneeseen asenteeseen. Bilotilla oli jo tuolloin kunnioitettava määrä suuria ja uskollisia asiakkaita, joille toteutimme vaativia IT-projekteja parantamaan tiedolla johtamisen, myynnin ja liiketoiminnan prosesseja.

Silloiset asiakkaamme ovat edelleen asiakkaitamme ja takanamme on pian 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vahva jalansijamme Suomen IT-palvelumarkkinassa on osoitus laajan, uskollisen ja kasvavan asiakaskuntamme arvostuksesta ja hyvästä maineestamme.

Menestysreseptimme toimii ulkomaillakin. Kansainvälistymisen aloitimme vuonna 2014 Puolasta, nopeasti kehittyvästä, isosta markkinasta, jossa on kasvavaa kysyntää Bilotin tarjoomalle. Viime vuonna käynnistimme liiketoiminnan Ruotsissa, ja alku on ollut lupaava.

Kaikesta huolimatta emme ole suurelle yleisölle tuttu. Olemme keskittyneet ydintehtäväämme ja jättäneet meluamisen muille. Olemme ylpeitä menestyksestämme, mutta koemme sen olevan vain seurausta siitä, että hoidamme hommamme ja meihin luotetaan. Meidät tunnetaan huippuosaamisestamme ja siitä, että hoidamme tinkimättömästi vaativimmatkin projektit.

Visionamme on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani. Haluamme, että meidät tunnetaan kyvystämme tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkaillemme. Olemme systemaattisesti laajentaneet ratkaisu- ja palveluvalikoimaamme nojaamalla markkinoiden johtaviin ohjelmistoihin. Olemme edenneet määrätietoisesti kasvustrategiassamme, ja listautuminen on seuraava looginen askel visiomme toteuttamisessa.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä. Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä.

Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua. Ota siis pallo haltuun ja sijoita digitaaliseen bisnekseen!

Mika Tanner


Bilot ja CastorIT yhdistyvät ja vahvistavat asemaansa

kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä

Linkki sijoittajasivulle

You have Successfully Subscribed!