Toimitusjohtajan terveiset

Tilinpäätöstiedote 2021 (julkaistu 24.2.2022)

TOIMITUSJOHTAJA JENS KROGELL

Yritysostot vahvistaneet Bilotin asemaa kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana ja verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijänä

”Vuosi 2021 oli Bilotille tulevaisuuden kasvun edellytysten rakentamisen kannalta merkittävä. Yhtiö uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä, tehosti myyntiä rakentamalla palvelukehityksen eri vaiheet kattavia tiimejä sekä terävöitti markkinointiviestiään.

Bilot on verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijäyritys. Ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa ja osaamme suositella ja rakentaa siihen toimivat järjestelmät. Viimeisen vuoden aikana olemme syventäneet juuri tätä osaamisaluettamme. Uskon, että olemme nyt entistä vahvempi strateginen kumppani asiakkaillemme. 

Yrityskaupat ovat laajentaneet Bilotin osaamista merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Vuoden 2020 loppupuolella ostetun CastorIT:n ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvyn tarjota SAP ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP S/4HANA:an. Digitaaliseen strategiaan, brändi- ja palvelumuotoiluun sekä verkkokauppojen käyttökokemukseen erikoistuneen Motley Agencyn osto syksyllä 2021 puolestaan vahvisti entistä selkeämmin Bilotin asemaa digitaalisen kaupankäynnin kokonaistoimittajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Kaupan myötä siirryin myös itse Motley-yrittäjyydestä koko Bilotin toimitusjohtajaksi.

Motleyn myötä Bilot sai noin 40 uutta osaajaa, ja yhteensä meillä oli vuoden lopussa jo noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkaamme ovat ottaneet yrityskaupat hyvin vastaan. Motley-integraatio etenee, ja yhteiset asiakasprojektit lähtivät sujuvasti käyntiin heti loppuvuodesta.

Bilotin, CastorIT:n ja Motleyn osaamiset täydentävät toisiaan hienosti. Bilot kykenee luomaan digitaalisesta liiketoiminnasta ja asiakaskokemuksesta asiakkaalle kilpailuetua ja integroimaan ratkaisut asiakasrajapinnasta aina ydinjärjestelmiin asti. Paras asiakaskokemus syntyy, kun palvelumuotoilu, verkkoalustat, data- ja analytiikka sekä taustajärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen. Tämän kokonaisuuden voi tällä hetkellä tarjota ainoastaan Bilot.

Kasvustrategian toteuttaminen eteni

Yhä laaja-alaisemman osaamisen myötä Bilot on yhä vakaasti matkalla kohti taloudellisia tavoitteitaan: 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä ja 10 % liikevoittomarginaalia oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) keskipitkällä aikavälillä.

Vuonna 2021 palasimme vahvasti kasvu-uralle koronapandemian kurittaman edellisvuoden jälkeen. Liikevaihtomme kasvoi 49 % ja oli noin 27,1 (18,2) miljoonaa euroa vuonna 2021. Liikevaihdon kasvu oli yhdistelmä yrityskauppojen mukanaan tuomaa kasvua sekä orgaanista kasvua, jota vauhdittivat muun muassa verkkokauppa-, analytiikka- ja toiminnanohjausprojektien hyvä myynti ja kohentunut markkinatilanne. Vaikka koronapandemia aiheuttaa edelleen maailmanlaajuisesti epävarmuutta yritysten toimintaan globaalisti, näkyvissä on merkkejä markkinoiden toipumisesta ja asiakkaiden patoutuneiden investointitarpeiden purkautumisesta. Kysyntätilanne markkinoilla on hyvä ja tarjouspyyntöjä on liikkeellä runsaasti. Koronapandemia on vauhdittanut digitalisoitumiskehitystä. Erityisesti Bilotin erityisosaamisen eli verkkokaupparatkaisujen kysyntä näyttää vahvistuvan.

Uusmyynnin ohella liikevaihdon kasvuamme vuonna 2021 tuki yhteistyön jatkuminen usean pitkäaikaisen asiakkaan kanssa. Keväällä 2021 Wihuri-konsernin kanssa solmimamme jatkosopimus tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta oli erinomainen esimerkki Bilotin ja CastorIT:n ristiinmyynnin onnistumisesta ja kyvystämme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita sekä roolistamme asiakkaamme strategisena kumppanina. Sopimuksen kokonaisarvo on arviolta yli 7 miljoonaa euroa vuosina 20212024. Ruotsissa sovimme merkittävästä digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitysprojektista toisen pitkäaikaisen kumppanimme SSAB:n kanssa.

Vuoden 2021 liiketuloksemme ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli pienempi kuin edellisvuonna, noin 0,4 (0,8) miljoonaa euroa. Tästä huolimatta operatiivinen tuloksentekokykymme parani, sillä oikaistuna avainhenkilövaihdoksiin ja yrityskauppaprosesseihin liittyvillä kertaluonteisilla kuluilla EBITA oli suurempi kuin vertailukaudella. Kassamme on vahva ja yhtiö lähes velaton, mikä luo vahvan perustan myös tulevalle kasvulle.

Kasvustrategiamme eteni katsausvuonna menestyksekkäästi. Laajensimme ratkaisu- ja teknologiaportfoliotamme muun muassa tuotetiedon hallinnan (PIM) palveluilla.  Niillä voidaan tehokkaasti edistää myyntiä ja ohjata loppuasiakkaan käyttäjäkokemusta muun muassa ajamalla liikennettä asiakkaan sivustolle, auttamalla asiakkaita vertailemaan tietoa sekä mahdollistamalla personointi ja tuotesuositukset. Lisäksi kasvatimme räätälöidyn ohjelmistokehityksen roolia tarjoomassamme.

Jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista nykyisillä markkinoillamme Puolassa ja Ruotsissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Ruotsin liiketoiminta on käynnistynyt hyvin; alkanut vuosi näyttää Ruotsissa lupaavalta.

Myös kestävä yrityskulttuuri, onnistuneet rekrytoinnit, myönteinen työnantajamielikuva ja korkea työtyytyväisyys ovat strategisia painopisteitämme. Katsausvuonna jatkoimme aktiivista rekrytointia ja rakensimme yrityskauppojen jälkeen yhteistä kulttuuria ja toimintatapaa. Työhyvinvointi on meille erityisen tärkeä teema pitkään jatkuneen etätyöarjen, yrityskauppojen ja organisaatiomuutosten keskellä. Panostimme siihen kouluttamalla bilotilaisista toistensa hyvinvointimentoreita sekä kehittämällä tiimijohtajien henkilöjohtamisosaamista. Kevään 2021 henkilöstöantimme ylimerkittiin, mikä mielestäni osaltaan osoittaa, että henkilöstömme luottaa vahvasti Bilotin tulevaan menestykseen.

Suunniteltu yhdistyminen nostaa meidät uuteen sarjaan

Vuonna 2021 vauhditimme muutosta kohti yhä kokonaisvaltaisempaa ja monipuolisempaa Bilotia. Vauhti kiihtyy entisestään, mikäli kaikki sujuu suunnitellusti ja yhdistyminen Vincitin kanssa toteutuu. Kerroimme tilikauden päättymisen jälkeen 3.2.2022 allekirjoittaneemme yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Bilot sulautuu Vincitiin. Yhdistymisen on tarkoitus tapahtua heinäkuussa 2022, jos sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät ja yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyvät yhdistymisen.


Olen suunnitelmasta luonnollisesti hyvin innoissani.  Bilotin ja Vincitin yhdistetty osaaminen kattaa digitaalisen liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun, datan hyödyntämisen, ohjelmistokehityksen ja teknologia-alustat, ja tällä laajalla tarjoomalla voimme saavuttaa aitoa kilpailuetua Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toisiaan täydentävät asiakaskuntamme, kohdemarkkinamme ja tarjoomamme luovat meistä täysin uudenlaisen toimijan. Yhtenä yhtiönä meillä on paremmat mahdollisuudet tarjota myös henkilöstöllemme entistä laajempia uramahdollisuuksia sekä monimuotoisempi työyhteisö ja houkutella joukkoomme lisää alan parhaita osaajia. Vaikka nimi muuttuu, huikea tarinamme jatkuu.”

Jens Krogell

Puolivuosikatsaus 2021 (julkaistu 26.8.2021)

TOIMITUSJOHTAJA VILLE HIMBERG: TUKEVASTI KASVU-URALLA EPÄVARMASSAKIN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ


”Olemme tyytyväisiä vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon koronapandemian sävyttämän vaikean vertailukauden jälkeen. Vaikka toimintaympäristö on edelleen poikkeuksellinen, on asiakkaidemme investointivalmius arviomme mukaan selvästi parempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Asiakaskuntamme koostuu suurimmaksi osaksi suuryrityksistä, jotka ovat toipuneet koronakriisin vaikutuksista kohtuullisen hyvin.

Toimintaympäristössämme digitalisaatio jatkuu voimakkaana. Pandemia toi kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden jo tähän päivään, ja asiakkaidemme tarve siirtyä liiketoiminnassaan verkkoympäristöihin jatkaa vahvistumistaan. Kasvumme ajureista mainittakoon lisäksi mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmien massasiirtymä kohti modernia pilvipohjaista S/4HANA-ratkaisua. Tähän liittyy myös kasvava tarve kehittää digitaalista myyntiä, tiedolla johtamista ja muita arvoketjun ydinprosesseja – eli kaupallista ja operatiivista kyvykkyyttä.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon jälkeen olemme vakaasti matkalla kohti tavoitettamme kasvattaa Bilotin liikevaihto 50 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä, orgaanisesti ja strategisin yritysostoin. Olemme onnistuneet rekrytoimaan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, ja jatkamme aktiivista rekrytointia kaikilla tarjooma-alueillamme ja markkinoillamme.

Bilot on digitaalisen liiketoiminnan voimatekijä

Bilot on suuria ja keskisuuria yrityksiä palveleva teknologian kokonaistoimittaja, joka hallitsee käyttökokemuksen, analytiikan, parhaiden ohjelmisto- ja pilvialustojen, räätälöityjen valmisohjelmistojen sekä sujuvien prosessien ja yritysten välisten arvoketjujen yhteispelin. Toisin sanoen Bilot erikoistuu horisontaalisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilta opittuja, hyväksi havaittuja käytäntöjä oli kyseessä sitten verkkokauppa, toiminnanohjaus, tuotetiedon hallinta tai analytiikka.

Perimämme on vahvasti yritysten toiminnanohjausjärjestelmissä ja ydinprosesseissa, niiden varaan rakennettavissa yritysten välisissä ja kuluttajaverkkokaupoissa, digitaalisissa palveluissa sekä näitä mahdollistavassa datassa ja analytiikassa. Yhdistämällä nämä osatekijät älykkäästi varmistamme tyytyväiset loppuasiakkaat ja asiakkaidemme kaupallisen menestyksen myös poikkeuksellisina aikoina.

Asiakkaamme ovat alansa johtavia yrityksiä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkuutemme ovat yleensä hyvin pitkäaikaisia, ja palvelumme liittyvät asiakkaidemme kaupallisten ydinprosessien ja niihin liittyvien palveluiden jatkuvaan kehittämiseen sekä ylläpitoon. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme vaativimmissakin hankkeissa kaikilla päämarkkinoillamme. Hyvä esimerkki tästä on Ruotsin tytäryhtiömme toukokuussa 2021 julkistama, digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitykseen liittyvä merkittävä yhteistyö SSAB:n kanssa.

Vuosi sitten tapahtuneen CastorIT:n oston ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvykkyyden tarjota SAP ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP S/4HANA:an. Maaliskuussa 2021 Wihuri-konsernin kanssa solmittu laaja, vuoteen 2024 asti ulottuva sopimus tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta on erinomainen esimerkki laajemman palveluvalikoiman merkityksestä ja ristiinmyynnin onnistumisesta.

Käyttöliittymien merkitystä verkkokauppojen toiminnassa ei voi myöskään korostaa liikaa, sillä sujuva ostoprosessi näkyy suoraan myyntiluvuissa. Valmisohjelmistojen räätälöinti asiakkaan näköiseksi on asiakkaillemme myös erottuvuustekijä. Voittava resepti on teknologisesti kustannustehokas ja toimiva valmisohjelmisto yhdistettynä sopivaan määrään räätälöintiä – käyttökokemusta unohtamatta.

Bilotin laaja palvelukirjo ulottuu näin sovelluskehityksestä elinkaaripalveluihin – prosessin päästä päähän. Bilotin vastuu kokonaistoimittajana ulottuu perinteisiä sovelluskehittäjiä tai toiminnanohjausjärjestelmien toimittajia laajemmalle.

Rakennamme tulevaisuutta vahvalta perustalta

Olemme onneksemme saaneet palvella asiakkaitamme pitkään ja saavuttaneet heidän luottamuksensa – iso kiitos siitä! Toimimme lähellä asiakkaitamme ja heidän ydinliiketoimintaansa, pyrkien reagoimaan herkästi tarpeisiin sekä toimittamaan aikaa kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja. Tällä periaatteella jatkamme myös jatkossa palvelumme parantamista ja tarjoomamme kehittämistä strategiasuunnittelun, arkkitehtuurin ja digitaalisen liiketoiminnan saralla – asiakkaidemme parhaaksi.

Kulttuurimme on seuraavan vaiheemme avaintekijä

Uutena taloon tulleena on helppo nähdä yrityskulttuuri tuorein silmin ja kirkkaassa valossa. Olen ilokseni saanut havaita, että Bilotin hyvä maine perustuu tosiasioille.

Palvelukykymme jatkuva kehittäminen on syvällä kulttuurissamme. Nopeutuvassa markkinassa asiakkaat tarvitsevat kumppaniltaan reaktioherkkyyttä ja ripeää siirtymistä tilanneanalyysistä ratkaisuihin. Nopea eteneminen ideoista toteutukseen ilman ylimääräisiä välivaiheita on erityinen vahvuutemme.

Bilotin menestys pohjautuu tulevaisuudessakin nöyrään palvelualttiuteen ja ylpeään ammattitaitoon. Voimamme ovat yhteen hitsautuneet tiimit. Me uskomme, että onnistuminen vaatii joukkueen voimaa. Organisaatiomme eri suunnista kuuluu viesti: hiljaisen tiedon jakaminen on tärkeää, samoin tinkimätön palveluasenne. 

Onnistuminen pitkällä aikavälillä edellyttää yhteistä voittamisen tahtoa. Tämä henki syntyy tahdosta saada aikaan positiivinen muutos asiakkaidemme liiketoiminnassa. Tämä tahto näkyy vahvasti meissä jo nyt, ja painotamme sitä myös palkatessamme uusia bilotlaisia.

Bilotista on puhuttu pörssin parhaiten kätkettynä salaisuutena. Tavoitteenamme on yrityksemme seuraavassa vaiheessa nostaa Bilotin tunnettavuutta niin asiakkaiden, sijoittajien kuin työnhakijoiden keskuudessa. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteistamme voisikin olla, että osaajiemme ei enää tarvitse tavata sähköpostiosoitettamme uusille asiakkaille.”

Ville Himberg

Tilinpäätöstiedote 2020

TOIMITUSJOHTAJA MIKA TANNER: KORONAN AIHEUTTAMA KANNATTAVUUDEN NOTKAHDUS OIKENI TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA, KUN LIIKEVAIHTO PALASI KASVU-URALLE

Toimintaympäristömme vuonna 2020 oli maailmanlaajuisen pandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen, mikä vaikutti liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme niitä heikentävästi. Vaikutus tulokseemme oli huomattava, mutta näkemyksemme mukaan vain väliaikainen. Haastavan alkuvuoden jälkeen kysyntätilanne kehittyi myöhemmin syksyllä parempaan suuntaan, ja myyntimme piristyi vuoden loppua kohden. Markkinoita leimaa edelleen koronan aiheuttama epävarmuus, mutta pahin on toivottavasti takanapäin.

Tammi–joulukuun liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla, 18,2 (18,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) jäi edellisvuodesta selvästi ja oli noin 0,8 (1,7) miljoonaa euroa. Osa asiakkaistamme joutui pandemian vuoksi siirtämään kehitysprojektejaan ja tilapäisesti vähentämään IT-investointejaan, mikä näkyi tuloksemme heikentymisenä. Pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut palvelutuotantoomme, tarjoomamme aktiiviseen kehittämiseen tai henkilöstön rekrytointiin, eikä etätyö heikentänyt tuottavuuttamme.

Listautumisen ja hyvin integroidun yrityskaupan tukemana kohti kannattavuustavoitetta

Maaliskuinen listautumisemme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle aivan covid-19-pandemian alkumetreillä oli verrattavissa tilanteeseen, jossa huolellisesti valmistautunut mäkihyppääjä uhmaa olosuhteita ja hyppää päättäväisesti sakeaan sumuun. Onnistunut listautumisemme osoitti, että hyppy kannatti. Anti merkittiin yli viisinkertaisesti, ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Listautumisen ansiosta olemme muun muassa voineet toteuttaa historiamme suurimman yrityskaupan.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymämme ovat edelleen vahvat. Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä kasvaen orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin sekä kohdemarkkinoita ja palveluita laajentamalla. Vuoden aikana vahvistimme rekrytoinnein asemaamme Ruotsissa sekä Puolassa, josta käsin palvelimme myös asiakkaitamme Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeä askel kohti kasvutavoitettamme oli elokuussa julkistamamme yhdistyminen SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT:n kanssa. Aloimme toimia yhtenä organisaationa lokakuun alusta. Samalla meistä tuli entistäkin vahvempi kokonaisvaltaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä ja tunnustettu toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoimintaprosessien osaaja. Tämä yhdistelmä on Bilotille jatkossa entistä relevantimpi ja tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina.  Asiakkaamme ovat ottaneet integraation ja yhteisen tarjoomamme vastaan positiivisesti.

CastorIT:n ja Bilotin integraatio on edistynyt suunnitellusti, vaikka olemme eläneet poikkeusoloissa ja työskennelleet lähes kokonaan etänä. Arvomme ja tapamme toimia ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä antaa hyvän pohjan yrityskulttuurien yhteensovittamiselle: meillä molemmilla on rohkeutta olla edelläkävijöitä ja sitoudumme erinomaiseen palvelutasoon. Olemme uudistaneet johtoryhmäämme, jotta voimme tiiviimmin hitsata Bilotin ja CastorIT:n osaamista yhteen, ja luomme yhteistä toimintamallia, johon haluamme sisällyttää parhaat käytännöt molemmista yhtiöistä.

Katson eteenpäin luottavaisin mielin. Uskomme, että ohjelmistokehityksen ja digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat  asteittain elpymässä koronapandemian jäljiltä. Pitkällä aikavälillä pandemian kiihdyttämä digitalisaatioloikka vahvistaa Bilotin digitaaliselle liiketoiminnalle, asiakaskokemukselle ja prosessien ja alustojen huippuosaamiselle perustuvan tarjooman kysyntää entisestään. CastorIT:n myötä laajentunut asiakaskuntamme ja palvelutarjoomamme suojaavat meitä paremmin myös markkinoiden kysyntähäiriöiltä.

Asiakkailta saamamme positiivinen palaute antaa erinomaiset lähtökohdat myös vuodelle 2021. Se osoittaa, että olemme onnistuneet tavoitteessamme olla asiakkaillemme muutoksen mahdollistaja ja strateginen kumppani. Missionamme on parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista palvelukokemusta. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti visiotamme, jossa olemme kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset menneestä vuodesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja osakkeenomistajillemme. Vuosi 2020 osoitti vahvuutemme ja kykymme selviytyä vaikeistakin olosuhteista. Saimme samaan aikaan vireille myös paljon uutta, mikä kantaa meitä kauas tulevaisuuteen.

Mika Tanner

Puolivuosikatsaus 2020

MIKA TANNER:KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN NÄKYMÄT JA KASVUTAVOITTEET ENNALLAAN PANDEMIASTA HUOLIMATTA 

”Maaliskuun alussa toteutettu listautumisemme Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sujui koronapandemiasta huolimatta odotustemme mukaisesti: listautumisanti merkittiin yli viisinkertaisesti ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Myös oma henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.

Onnistunut anti osoitti, että sijoittajat luottavat niin strategiaamme kuin myös IT-toimialan tulevaisuudennäkymiin ja digitalisaation liiketoimintamahdollisuuksiin myös poikkeuksellisina aikoina.

Vaikka toimialamme pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat, nostatti koronapandemia markkinahäiriön, jolla oli vaikutusta myös Bilotin tuloskehitykseen. Tammi–kesäkuun liikevaihto ja kannattavuus jäivät edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Asiakaskunnassamme pandemian aiheuttamat kustannussäästöohjelmat ja varovaisuus uusissa investoinneissa hidastivat kasvustrategiamme toteuttamista. Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttaminen Puolassa ja Ruotsissa jatkui ennallaan pandemiasta huolimatta.

Usealla toimialalla on koronakriisin vuoksi käynnistetty sopeuttamistoimia ja leikkauksia ulkoisten palveluiden hankinnoissa, ja myös osa Bilotin asiakkaista on epävarman tilanteen vuoksi joutunut lykkäämään päätöksiä projektien aloittamisesta. Projekteja on lähinnä myöhäistetty ja palveluihin on tehty tilapäisiä sopeutuksia, eikä sopimuksia ole jouduttu lopullisesti perumaan. Haluankin kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta yhteisen haasteen edessä. Positiivista koronakeväässä oli vahvistunut kokemus siitä, miten vankka Bilotin ja sen asiakkaiden välinen luottamussuhde on. Kiitos kuuluu samaan aikaan myös Bilotin työntekijöille, joille ominainen sitoutuminen, venyminen ja vastuunotto korostuivat entisestään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Pandemia on vaikuttanut kysyntään vaihtelevasti eri asiakassegmenteissä. Joissain asiakassegmenteissä IT-palveluiden kysynnän heikkeneminen alkoi äkillisesti jo aikaisin keväällä, toisissa globaalin kriisin vaikutusta ei ollut juurikaan havaittavissa vielä katsauskauden päättyessäkään hankkeiden jatkuessa jokseenkin ennallaan.  Uskomme, että tilanne normalisoituu asteittain markkinoiden palautuessa ja että kysyntä elpyy eri toimialoilla hieman eri tahtiin. Pandemian vuoksi keskeytyneet kehityshankkeet ovat luoneet patoumia asiakaskuntamme kehityshankkeisiin. Aikaisempien matalasuhdanteiden kokemusten perusteella uskomme tämän kehitysvelan purkamisen alkavan melko nopeastikin asiakkaiden investointiluottamuksen palauduttua, mikäli koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vähitellen purkautuvat. Tästä kehityksestä oli jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä katsauskauden lopussa.

Jatkamme liiketoimintaamme strategiamme mukaisesti ja huolehdimme siitä, että asiakastoimitukset ja operatiivinen toimintamme jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi. Turvataksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden, siirryimme etätyöhön kaikissa toimistoissamme maaliskuun puolivälissä. Etätyöhön siirtymisellä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tuottavuuteemme tai palvelutuotantoomme.

Varautuaksemme mahdolliseen pitkittyneeseen epävarmuuteen käynnistimme huhtikuussa henkilöstöämme koskevat tilapäiset sopeuttamistoimet. Kyseessä olivat osaa henkilökunnasta koskevat osa-aikaiset määräaikaiset lomautukset, eikä yhtäkään työntekijää irtisanottu.

Jatkoimme poikkeuksellisissakin olosuhteissa tarjoomamme ja palveluidemme aktiivista kehittämistä. Vaikka notkahdus asiakkaidemme investoinneissa näkyi projektiliiketoiminnassa, saimme samaan aikaan myös uusia asiakkaita. Keväällä käynnistyi myös yrityksen historian suurin yrityskauppaprosessi, jonka tuloksena Bilot sopi elokuussa CastorIT:n osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina. Oman osakkeen käyttö kauppahinnan
maksuun sitouttaa ostettavan kohteen avainhenkilöitä, ja yhtiön vahvoja kassareservejä jätettiin mahdollisiin tuleviin yritysjärjestelyihin.

Tulevien kuukausien ennustaminen on vaikeaa: markkinatilanne on edelleen haastava ja koronapandemian mahdollinen toinen aalto voi edelleen johtaa epävarmuuteen lyhyellä aikavälillä. Keskipitkän aikavälin näkymämme ja kilpailuetumme ovat kuitenkin ennallaan COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta.

Uskomme, että Bilotin kannattavalle kasvulle on tulevaisuudessa edelleen mitä parhaimmat edellytykset. Meillä on laaja ja kasvava asiakaskunta, monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia. Henkilöstömme on oman alansa huippuosaajia. Kansainvälistymisemme sekä kasvumarkkinassa toimimisen lisäksi meillä on CastorIT:n yritysoston myötä jatkossa yli 60 uutta kollegaa ja monipuolisempi palveluportfolio, jonka ansiosta voimme tarjota entistä laajemman valikoiman digitaalisaatiopalveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin.”

Mika Tanner

Markkinointiesite listautumisanti 2.3.2020

TOIMITUSJOHTAJA MIKA TANNER:

“Yhdeksän vuotta sitten sain tilaisuuden päästä mukaan ainutlaatuiselle matkalle, kehittämään hyvään kasvuun päässyttä Bilotia.

Bilot oli syntynyt vuonna 2005 intohimosta luoda alan paras työpaikka alan parhaille osaajille. Kantavana ajatuksena oli perustaa ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, jossa töitä tehdään aidosti yhdessä ja asiakkaiden tavoitteisiin sitoutuen, edelläkävijän vastuuta pelkäämättä.

Minun oli helppo samaistua yhtiön kestäviin arvoihin, asiakaslähtöisyyteen ja sitoutuneeseen asenteeseen. Bilotilla oli jo tuolloin kunnioitettava määrä suuria ja uskollisia asiakkaita, joille toteutimme vaativia IT-projekteja parantamaan tiedolla johtamisen, myynnin ja liiketoiminnan prosesseja.

Silloiset asiakkaamme ovat edelleen asiakkaitamme ja takanamme on pian 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vahva jalansijamme Suomen IT-palvelumarkkinassa on osoitus laajan, uskollisen ja kasvavan asiakaskuntamme arvostuksesta ja hyvästä maineestamme.

Menestysreseptimme toimii ulkomaillakin. Kansainvälistymisen aloitimme vuonna 2014 Puolasta, nopeasti kehittyvästä, isosta markkinasta, jossa on kasvavaa kysyntää Bilotin tarjoomalle. Viime vuonna käynnistimme liiketoiminnan Ruotsissa, ja alku on ollut lupaava.

Kaikesta huolimatta emme ole suurelle yleisölle tuttu. Olemme keskittyneet ydintehtäväämme ja jättäneet meluamisen muille. Olemme ylpeitä menestyksestämme, mutta koemme sen olevan vain seurausta siitä, että hoidamme hommamme ja meihin luotetaan. Meidät tunnetaan huippuosaamisestamme ja siitä, että hoidamme tinkimättömästi vaativimmatkin projektit.

Visionamme on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani. Haluamme, että meidät tunnetaan kyvystämme tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkaillemme. Olemme systemaattisesti laajentaneet ratkaisu- ja palveluvalikoimaamme nojaamalla markkinoiden johtaviin ohjelmistoihin. Olemme edenneet määrätietoisesti kasvustrategiassamme, ja listautuminen on seuraava looginen askel visiomme toteuttamisessa.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä. Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä.

Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua. Ota siis pallo haltuun ja sijoita digitaaliseen bisnekseen!”

Mika Tanner


Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!