Tilintarkastaja

Bilot-konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti.

Bilot-konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 on tilintarkastanut KHT Lauri Mäki.