Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

50 M€
liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

10 %
liikevoittomarginaalin oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä.

Osingonjakopolitiikka

Vähintään 30 %
osinkoa tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Bilot ja CastorIT yhdistyvät ja vahvistavat asemaansa

kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä

Linkki sijoittajasivulle

You have Successfully Subscribed!