Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

50 M€
liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

10 %
liikevoittomarginaalin oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä.

Osingonjakopolitiikka

Vähintään 30 %
osinkoa tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Näkymät vuodelle 2022

Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Bilot sulautumaan Vincitiin ja Bilot Oyj itsenäisenä yhtiönä lakkaa olemasta. Tästä johtuen yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2022.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!