Strategia

Strategiamme päätavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen.

Missio

Missionamme on parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä niiden tarjoamaa palvelukokemusta.

Visio

Visionamme on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani, joka tunnetaan kyvystään tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkaillemme.

Strategian kulmakivet

  • Ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoaminen asiakkaiden asiakkaille.
  • Kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.
  • Ratkaisujen ja teknologiaportfolion laajentaminen sekä palvelujen tarjoaminen suurten yritysten ohella nykyistä laajemmin myös keskisuurille yrityksille.
  • Kansainvälistyminen ja markkina-aseman vahvistaminen erityisesti Puolassa ja Ruotsissa.

Arvot

Meillä on rohkeutta olla edelläkävijä

Olemme päässeet pitkälle rohkealla etenemisellä. Olemme osaavia asiantuntijoita ja tiedämme, mikä kannattaa ja mikä ei – ja siksi uskallamme ottaa riskejä. Olemme edelläkävijä, jolla on kyky vaistota markkinoiden seuraavat suuntaukset.

Arvostamme aitoutta

Arvostamme yksilöä ja yksilöllisyyttä, ja annamme jokaisen olla omanlaisensa. Uskallamme toimia avoimesti sekä työyhteisössä että asiakassuhteissa. Haluamme oppia uutta ja pyydämme tarvittaessa apua toisiltamme. Mahdollistamme joustavat työjärjestelyt erilaisten elämäntilanteiden mukaan.

Olemme yksi Bilot

Meidät tunnetaan reilusta asenteestamme. Vaalimme yhteisöllisyyttä yli tiimirajojen ja opimme toisiltamme. Bilot on läpinäkyvä organisaatio sekä työntekijöilleen että asiakkailleen. Tiedämme, mitä eri tiimeissä tehdään, ja viihdymme yhdessä. Sisäisissä prosesseissa ja asiakassuhteissa olemme yksi Bilot.

Suhtaudumme sitoutuneesti

Olemme aloitteellisia, vastaamme omista tekemisistämme ja hoidamme työmme aina tyylikkäästi loppuun. Palvelemme erinomaisesti ja tarjoamme sitä, mitä asiakas todella tarvitsee. Autamme ja tuemme toisiamme sekä työssä että vapaalla.

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Bilot Oyj:n (”Yhtiö”) Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.