Strategia

Strategiamme päätavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen.

Missio

Missionamme on parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaisia palvelukokemuksia.

Visio

Visionamme on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani, joka tunnetaan kyvystään tunnistaa alamme merkittävimmät virtaukset ja trendit ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkaillemme.

Strategian kulmakivet

  • Ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoaminen asiakkaiden asiakkaille.
  • Kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.
  • Ratkaisujen ja teknologiaportfolion laajentaminen sekä palvelujen tarjoaminen suurten yritysten ohella nykyistä laajemmin myös keskisuurille yrityksille.
  • Kansainvälistyminen ja markkina-aseman vahvistaminen erityisesti Puolassa ja Ruotsissa.

Arvot

Meillä on rohkeutta olla edelläkävijä

Olemme päässeet pitkälle rohkealla etenemisellä. Olemme osaavia asiantuntijoita ja tiedämme, mikä kannattaa ja mikä ei – ja siksi uskallamme ottaa riskejä. Olemme edelläkävijä, jolla on kyky vaistota markkinoiden seuraavat suuntaukset.

Arvostamme aitoutta

Arvostamme yksilöä ja yksilöllisyyttä, ja annamme jokaisen olla omanlaisensa. Uskallamme toimia avoimesti sekä työyhteisössä että asiakassuhteissa. Haluamme oppia uutta ja pyydämme tarvittaessa apua toisiltamme. Mahdollistamme joustavat työjärjestelyt erilaisten elämäntilanteiden mukaan.

Olemme yksi Bilot

Meidät tunnetaan reilusta asenteestamme. Vaalimme yhteisöllisyyttä yli tiimirajojen ja opimme toisiltamme. Bilot on läpinäkyvä organisaatio sekä työntekijöilleen että asiakkailleen. Tiedämme, mitä eri tiimeissä tehdään, ja viihdymme yhdessä. Sisäisissä prosesseissa ja asiakassuhteissa olemme yksi Bilot.

Suhtaudumme sitoutuneesti

Olemme aloitteellisia, vastaamme omista tekemisistämme ja hoidamme työmme aina tyylikkäästi loppuun. Palvelemme erinomaisesti ja tarjoamme sitä, mitä asiakas todella tarvitsee. Autamme ja tuemme toisiamme sekä työssä että vapaalla.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!