Osakkeet ja osakepääoma

Bilotilla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteissa).

Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on 80 000 euroa, ja se jakautuu 5 840 355 osakkeeseen. Yhtiöllä on hallussaan 38 500 yhtiön omaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000414800. Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!