Markkinat

Meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa IT-palvelumarkkinoilla. Tulevaisuuden menestyjiä ovat kaltaisemme yhtiöt, joilla on kyky tuottaa uusia digitaalisia palveluja ja perinteisiä IT-palveluja yhdistävää kokonaisvaltaista palvelua.

Perinteiset IT-palvelut sisältävät tausta- ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa ja kehitystä, yritysohjelmistojen toimituksia (esimerkiksi CRM ja verkkokauppaohjelmistot) sekä IT-alustojen ylläpitoa ja kehitystä. Yhtiön johdon arvion mukaan perinteisille IT-palveluille ovat ominaisia pitkäkestoiset kehityshankkeet, joissa IT on lähinnä tukiprosessi.

Uudet digitaaliset palvelut pitävät tyypillisesti sisällään asiakas- ja käyttäjäkeskeistä palvelumuotoilua hyödyntävää ketterää ja kokeilevaa ohjelmistokehitystä, digitaalisten palveluiden kehittämistä yritysten ydinprosessien rinnalle sekä vahvaa paikallista kumppanuutta asiakkaan kanssa.

Uusien digitaalisten palveluiden markkinat Suomessa kasvavat perinteisiä IT-palveluja voimakkaammin, arviolta 15 % vuodessa. Toisaalta perinteisten IT-palvelujen markkinat ovat merkittävästi suuremmat, ja niiden rooli säilyy Bilotin näkemyksen mukaan merkittävänä etenkin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.

Suomen IT-palveluiden markkinoiden kasvu ja Bilotin markkina-asema

IT-yhtiöiden asemoituminen pääasiallisen kohderyhmän ja palvelualueiden mukaan Suomen markkinalla

Lähde: Inderes (1/2020)

Markkinatrendejä

Uusien digitaalisten palveluiden markkinat kasvavat perinteisiä IT-palvelumarkkinoita vahvemmin

IT-palvelumarkkinoiden painopiste siirtyy edelleen perinteisestä IT-järjestelmäkehityksestä ja ylläpidosta kohti uusia digitaalisia palveluita. Samalla myös perinteisen IT-järjestelmäkehitysmarkkinan arvioidaan kasvavan ja tarjoavan siten hyvät kasvuedellytykset sellaisille IT-palveluyrityksille, jotka toimivat tehokkaasti molemmissa markkinasegmenteissä.

Yritykset investoivat asiakaskokemukseen

Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa edelleen, ja se muodostaa yrityksille keskeisen kilpailuedun. Asiakaskokemusta parantava data, kehittynyt analytiikka ja tekoäly nousevat markkinoiden keskeisiksi trendeiksi, joihin yritykset investoivat.

Datan ja tekoälyn merkitys kasvaa

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävät data- ja analytiikkaratkaisut ovat kehittyneet nopeasti. Yhtiö arvioi, että tekoäly sulautuu kohtalaisen nopeasti osaksi tavanomaista analytiikka- ja ohjelmistokehitystä ja kehittyy osaksi yritysohjelmistojen vakiotoiminallisuutta.

Johtavat teknologia-alustat ohjaavat palvelujen kysyntää ja kehitystyötä

Suurilla yritysohjelmisto- ja teknologia-alustoilla (muun muassa Microsoft, Amazon, SAP, Oracle, IBM ja Salesforce) on edelleen merkittävä markkinaosuus etenkin suuryritysten keskuudessa.

Tarve integraatio-osaamiselle kasvaa järjestelmien monimuotoistuessa

IT-yrityksiltä vaaditaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joiden piirteisiin kuuluvat muun muassa kattava data-arkkitehtuuri, monipuolinen ja vaativa toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen, teknisten järjestelmien ja prosessien integraatiot, monikanavaiset käyttöliittymät ja pilvipohjainen ohjelmistokehitys.

Digitaaliset ratkaisut ovat entistä lähempänä yritysten ydinliiketoimintaa

Asiakkaiden IT-investointien painopiste siirtyy tukiprosesseista kohti ydinliiketoimintaan liittyvien prosessien tukemista. Digitalisaatio nähdään yhä useammin ydinliiketoiminnan kilpailuedun lähteenä, ja IT-investoinneista päättää yhä useammin yhtiön johto.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!