Liiketoiminta

Kehitämme ja toteutamme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä pilvipohjaisia, älykkäitä liiketoimintaympäristöjä ja ketteriä sovelluksia, joilla asiakkaamme voivat rakentaa asiakkailleen parempaa digitaalista asiakaskokemusta asiakaspolun eri vaiheissa.

Ratkaisumme auttavat suuria ja keskisuuria yrityksiä mm. kehittämään asiakashankintaansa, monikanavaista myyntiänsä ja digitaalista asiakaspalvelua sekä kehittämään niihin liittyvää data-analytiikkaa.

Meillä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä ekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa.

Tarjoamme vaativia IT-asiantuntijapalveluita ratkaisun koko elinkaarelle: ohjelmistojen kehitystä, palvelujen ja ratkaisujen suunnittelua, projektipalveluita sekä sovellusylläpitoa.


Asiakaskokemus

• Markkinointi
• Myynti
• Verkkokauppa
• Asiakaspalvelu

Data

• Tiedolla johtaminen
• Tiedon hallinta
• Tiedon hyödyntäminen
• Koneoppiminen ja tekoäly

Prosessit

• Palvelumuotoilu ja käytettävyys
• Sovelluskehitys
• Liiketoimintaprosessit
• Integraatio

Asiakaskuntamme koostuu noin 100:sta asiakkaasta, jotka ovat muun muassa johtavia valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden keskisuuria ja suuria yhtiöitä.

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Bilot Oyj:n (”Yhtiö”) Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.