Listautumisanti 2020

Bilot Oyj:n (”Bilot” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisannin (”Listautumisanti”) merkintäaika keskeytettiin ylimerkinnän johdosta ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 6.3.2020 kello 16.30.

Kaupankäynti Bilotin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) tiistaina 17.3.2020.

Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 1 054 726 Yhtiön uutta osaketta. Koska listautumisanti ylimerkittiin, yhtiön hallitus päätti käyttää koko listautumisannin ehtojen mukaisen lisäosake-erän ja lisäsi siten tarjottavien osakkeiden määrää 149 254 osakkeella. Yhtiö laskee liikkeeseen 1 203 980 yhtiön uutta osaketta seuraavasti:

  • 374 781 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 729 697 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
  • 99 502 osaketta yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”)

Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan 5,3-kertaisesti, jos lisäosake-erää ei huomioida. Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna yleisöanti merkittiin 18,7-kertaisesti, instituutioanti 3,4-kertaisesti ja henkilöstöanti 1,3-kertaisesti.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 6,70 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,03 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 24,9 miljoonaa euroa heti listautumisannin jälkeen.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana. Yleisö- ja instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/fi/bilot.

Bilot – Digitaalisen liiketoiminnan pioneeri

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Bilotilla on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (kuten SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa.

Bilot sijoituskohteena

  1. Bilot toimii kasvavilla markkinoilla
  2. Bilotilla on laaja ja kasvava asiakaskunta
  3. Bilotilla on monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia
  4. Bilot panostaa kasvuun
  5. Bilotin henkilöstö koostuu oman alansa kokeneista ja sitoutuneista huippuosaajista

Listautumisen tavoitteet

Listautumisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian mukaista kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä.  Listautuminen mahdollistaa myös yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi2.3.2020 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika keskeytettiin 6.3.2020 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistettiin9.3.2020
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa 17.3.2020


Sijoittajatilaisuus

Bilot Oyj:n esittelytilaisuus, jossa toimitusjohtaja Mika Tanner kertoi yhtiön liiketoiminnasta ja listautumishankkeesta, järjestettiin Helsingissä:

  • Valkoinen Sali, Aleksanterikatu 16, Helsinki, tiistaina 3.3.2020 klo 17.00–20.00

Tilaisuuden videotallenteen voi katsoa webcastina täältä.

Inderesin sijoittajatutkimus

Lue Inderesin tekemä sijoittajatutkimus täältä.

Yhtiöesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

Bilot Core Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

9.3.2020 klo 11.00
Bilot Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 5,3-kertaisesti, yhtiölle noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa – kaupankäynti alkaa arviolta 17.3.2020

6.3.2020 klo 16.30
Bilot Oyj:n First North -listautumisanti on keskeytetty moninkertaisen ylimerkinnän johdosta. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen osakkeidensa listaamiseksi First North -markkinapaikalle.

Lehdistötiedotteet

28.2.2020
Bilot oyj aloittaa listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi first north -markkinapaikalle

28.1.2020
Digitaalisen liiketoiminnan pioneeri, kansainvälisesti kasvava ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oy suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle.

Materiaalit

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Bilot Oyj:n (”Yhtiö”) Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.