Tarkastusvaliokunta

Bilot Oyj:n hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Riitta Palmén (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Niemi ja Björn Mattsson.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • Seurata yhtiön taloudellista asemaa
  • Seurata ja arvioida tilinpäätösraportoinnin prosesseja
  • Seurata lakisääteistä tilintarkastusta
  • Seurata yhtiön sisäistä valvontaa ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • Seurata lakien ja määräysten ja yhtiön politiikoiden noudattamista
  • Seurata ja arvioida yhtiön tilintarkastajan toimintaa

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat sekä yhtiöstä että yhtiön suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!