Sisäpiirihallinto

Bilot noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”), niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama yhtiön oma sisäpiiriohje.

Sisäpiirihallinnosta vastaa yhtiön talousjohtaja Mikko Marttinen.

Bilot julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Bilot voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Jos Bilot päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan hankekohtainen ei-julkinen sisäpiiriluettelo ja sitä pidetään ajan tasalla.

Suljettu ikkuna

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Bilotin rahoitusvälineillä ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiö on asettanut laajennetun suljetun ikkunan myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Bilotin hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ilmoittavat Bilotin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tekemänsä liiketoimet Bilotille viipymättä ja viimeistään yhden työpäivän ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Bilot julkistaa kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!