Riskienhallinta

Bilotin riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi niin, että yhtiö saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Riskienhallinta on osa johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Riskienhallinta kattaa riskin tunnistamisen, arvioinnin sekä varautumissuunnitelmat.

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Bilotin strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina.

Bilotin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on kuvattu yhtiöesitteessä.

Riskienhallinnan vastuut

Hallitus:Riskienhallinnan periaatteiden ja vastuiden vahvistaminen. Riskienhallinnan riittävyyden arviointi.

Talousjohtaja: Riskienhallinnan organisoiminen ja ohjeistus

Yhtiön toimitusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa: Riskienhallinnan järjestäminen yhtiötasolla, yhtiön operatiivisten ja strategisten riskien arviointi ja riskien minimointiin liittyvät toimenpiteet.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!