Palkitseminen

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkan kiinteästä osasta ja tavoitteisiin sidotusta muuttuvasta osasta, joka liittyy taloudellisten tavoitteiden lisäksi esimerkiksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen.

Yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita ajalla 1.1.–31.12.2019 yhteensä 727 tuhatta euroa.

Hallituksen palkkiot

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.2.2020, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenet Lauri Puolanne, Jussi Hauru ja Toni Haapakoski eivät ole vastaanottaneet palkkioita hallitustyöskentelystä.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!