Tiedonhallinta

Tiedonhallinta ja data-arkkitehtuuri

Nivomme tietovarastot sekä lukemattomat lähdejärjestelmät saumattomaksi kokonaisuudeksi palvelemaan liiketoimintasi tarpeita.

#data-arkkitehtuuri #tietovarastot #data lake #data vault #SAP #Snowflake #Azure

Tiedonhallinnan kehittäminen ja toteutus – tietovarastot, data laket ja data vaultit – ovat ydinosaamistamme. Käytännön työ voi alkaa, kun datastrategia on luotu ja liiketoiminnan keskeiset kehitysmahdollisuudet tunnistettu.

Kun liiketoiminnan mahdollisuudet käännetään teknisiksi vaatimuksiksi, ollaan data-arkkitehtuurin kehittämisen ytimessä. Data-arkkitehtuurityössä kuvaamme mm. tietolähteet, tietovirrat, liiketoimintasäännöt, datan muunnokset ja jakelukanavat.

Tästä syntyy konkreettinen lista tarpeita ja vaatimuksia data-alustalle (data platform), joka nykypäivänä rakennetaan usein julkiseen pilvipalveluun (AWS, Google Cloud Platform, jne.).

Perinteisten tietovarastojen lisäksi tarvitaan nykyään uudenlaisia tallennuspaikkoja ja tietorakenteita. Tähän on paljon syitä, joista yksi on luonnollisesti datan monimuotoisuus. Esimerkiksi kuvien, videoiden, IoT-datan ja martech-syötteiden tarjoamiseen on olemassa muita vaihtoehtoja.

Dataa ei myöskään hyödynnetä enää vain raportointiin, vaan data-alusta saattaa toimia reaaliaikaisena lähteenä verkkopalveluille tai muille sovelluksille, tai dataa pitää saada kumppanien käytettäväksi rajapintojen kautta.

Tiedonhallinnan palvelumme

Teemme kehitystä monipuolisesti SAP BW:n kaikilla tuetuilla versoilla sisältäen:

Tietovarastoautomaatio: Osassa tietovarastojen toteutuksia työtämme tehostaa tuotteistettu ja automatisoitu toimintatapa (data warehouse automation). Olemme automatisoineet esimerkiksi järjestelmän asennustyötä ja datan replikointiprosesseja. Näin olemme saaneet käytännössä lyhennettyä esimerkiksi SAP ERP -datan käyttöönottoprojektia EDW:ssä 6-12 kk, mikä säästää kustannuksia n. 100 000 – 200 000 €.

Hyödynnämme myös Data Vault 2.0 -menetelmää, jonka avulla riippuvuudet saadaan minimiin, projektien kesto lyhenee ja uusia ratkaisuita pystytään generoimaan nopeasti tarpeen vaatiessa.

Teemme tiedonhallinnan ja data-arkkitehtuurin ratkaisuja, jotka kestävät aikaa, mutta mukautuvat nopeasti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Becoming data driven does not happen overnight. For us, this is a journey where we have successfully started to use more capable data and analytics platforms which enable us to be more self- and data driven.

Timo Rautakorpi, CIO, Suominen

Miksi Bilot tiedonhallinnan kumppaniksi

Saatte käyttöönne kokeneet konsultit, joilla on paljon asiakasreferenssejä tältä osa-alueelta.

Olemme toteuttaneet vastaavia toimituksia eri toimialoille ml. tukku- ja vähittäiskauppa, tuottava teollisuus sekä finanssisektori.

Palvelumme on tuotteistettu ja automatisoitu. Sovellamme tunnettuja ja tarpeeseen sopivia viitekehyksiä.

Lähestymistapamme on liiketoimintalähtöinen ja käytännönläheinen. Näemme ison kuvan, mutta luomme kehitysaskeleet tavoitetilaan pääsemiseksi realististen ja konkreettisten tavoitteiden kautta.

Olemme SAPin kumppani Gold Partner -tasolla.

Ota yhteyttä

Esimerkkejä asiakkaista

Lue lisää