Palvelumuotoilu ja käyttäjäkokemus

Ideasta arvoa tuottaviin ratkaisuihin

Menestyksekkäimmät palvelukonseptit yhdistävät tasapainoisesti loppukäyttäjän tarpeet ja yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Menestyksekkäimmät palvelukonseptit yhdistävät tasapainoisesti loppukäyttäjän, esimerkiksi asiakkaan, tarpeet ja yrityksen strategiset tavoitteet. Palvelumuotoilussa hyödynnämme sekä käyttäjätutkimusta että vankkaa kokemustamme kaupallisten kyvykkyyksien rakentamisesta. Otamme jo suunnittelun aikana kantaa teknisiin arkkitehtuurivaihtoehtoihin ja toteutuksen järkevään vaiheistukseen, jotta muotoilutyön lopputulos olisi helposti muunnettavissa arvoa tuottavaksi ratkaisuksi.

#Customer Experience #Service concepts and roadmaps #User research #Minimum viable product #Functional and UX designs 

Contact Person

Ota yhteyttä

Kristiina Sarén

Sales and Marketing Director

kristiina.saren@bilot.fi +358 40 822 2796

Esimerkkejä asiakkaista

Lue lisää