Markkinointi

Markkinoinnin automaatio


Tee asiakkaistasi suosittelijoitasi markkinoinnin automaatiolla!

Markkinoinnin automaation avulla luot huippuluokan asiakaskokemuksia, generoit laadukkaita liidejä sekä tehostat rajallisten resurssien käyttöä. Olemme asiantunteva, luotettava ja sertifioitu kumppani markkinoinnin automaation aloittamiseen ja kehittämiseen.

#markkinoinnin automaatio #myynnin automaatio #kasvumarkkinointi #digitaalinen markkinointi #digitaalinen myynti #asiakaskokemus #liidigenerointi #Hubspot #MarketingCloud


Valloittavia asiakaskokemuksia markkinoinnin automaatiolla


Etsitkö kumppania markkinoinnin automaation aloittamiseen tai nykyisten markkinoinnin automaatio -prosessien kehittämiseen? Jos vastasit jompaankumpaan edellisistä kysymyksistä kyllä, olet oikeassa paikassa.

Emme ole päivittäistä markkinointiasi pyörittävä mainos- tai digitoimisto. Olemme kumppani, joka rakentaa yrityksellesi työkalut, prosessit ja analyysit asiakaskokemuksen parantamiseen, uusasiakashankinnan tehostamiseen sekä asiakkaan elinkaariarvon lisäämiseen datan avulla. Tunnemme lukuisat markkinoinnin automaatio -ohjelmistot ja olemme asiantunteva, luotettava ja sertifioitu kumppani markkinoinnin automaation aloittamiseen ja nykyisten toimintojen kehittämiseen. Asiakkaamme ovat suuria ja kasvuhakuisia yrityksiä, jotka haluavat viedä markkinoinnin kyvykkyydet uudelle tasolle.


Markkinoinnin automaation hyödyt

Ennen markkinoinnin automaatio -projektin aloitusta:
kirkasta tavoitteesi

Markkinoinnin automaatio -projektin ja jatkokehityksen onnistumisen kannalta kaikki lähtee liikkeelle tavoitteistasi: Mitkä ovat tavoitteesi markkinoinnin automaatiossa? Mikä ohjelmisto palvelee parhaiten yrityksesi tarpeita? Mitä markkinoinnin automaatiolla halutaan saavuttaa? Kolme yleisintä markkinoinnin automaation tavoitetta ovat:


Markkinoinnin automaation tavoite 1:
Kasvun luominen

Markkinoinnin automaation avulla voit luoda kasvua kolmella eri tavalla:

 1. Tehostamalla uusasiakashankintaa
 2. Kasvattamalla asiakkaiden elinkaariarvoa
 3. Vähentämällä asiakaspoistumaa

B2Bssä markkinoinnin automaation avulla halutaan usein tuottaa enemmän ja parempia liidejä. Laatuliidien avulla saadaan aikaan lisää myyntiä ja myynnin ammattilaiset käyttävät aikansa tehokkaammin. Kun liidit siirtyvät myynnin kontaktoitavaksi juuri oikeaan aikaan, kaupan klousaamisen mahdollisuus kasvaa huomattavasti.

Lisä- ja ristiinmyynti tuntuu asiakkaillesi hyvältä palvelulta, kun se osuu juuri oikeaan hetkeen ja tarpeeseen. Markkinoinnin automaation avulla osaamme suositella asiakkaillesi oikeita tuotteita ja palveluita ja olla heihin yhteydessä juuri oikeaan aikaan. Relevantilla ja tarkasti kohdennetulla viestinnällä voimme myös pienentää asiakaspoistumaa. Ennustamalla asiakaspoistuman riskiä, korkean poistumariskin asiakkaisiin voidaan kohdentaa erityisiä toimenpiteitä ja tunnistaa, mitkä tekijät ylipäätään lisäävät poistumariskiä.

Enemmän lisä- ja ristiinmyyntiä? Enemmän laadukkaita liidejä? Kyllä kiitos.


Markkinoinnin automaation tavoite 2:
Parempi asiakaskokemus ja -ymmärrys

Markkinoinnin automaation avulla saat holistien 360-näkymän asiakkaaseesi. Tiedät missä kanavassa, mihin aikaan ja millä aiheilla tavoitat ja sitoutat asiakkaasi parhaiten. Saat asiakkaastasi paljon uutta dataa markkinoinnin automaation avulla ja opit ymmärtämään asiakastasi paremmin.

Samaan aikaan, kun asiakasymmärrys kasvaa, myös asiakkaasi kokemus verkossa paranee, kun voit palvella häntä juuri hänelle sopivalla tavalla, personoidusti.  Personoidun ja oikea-aikaisen viestinnän kautta voit luoda asiakkaillesi timanttisia asiakaskokemuksia. Tarjoamalla asiakkaillesi aina parasta palvelua, he pysyvät tyytyväisynä ja aktiivisina ostajina sekä asiakkaistasi tulee suosittelijoita.

Luo asiakkaillesi paras mahdollinen digitaalinen asiakaskokemus, jossa viestintä on personoitua, oikea-aikaista ja relevanttia.


Markkinoinnin automaation tavoite 3:
Resurssien tehokkaampi käyttö

Nimi, markkinoinnin automaatio, on sinänsä harhaanjohtava, koska markkinoinnin työmäärä ei käytännössä vähene vaan työn painopiste muuttuu rutiinitehtävien sijaan strategisemmaksi. Markkinoinnin automaatio -ohjelmistot eivät automatisoi markkinointia, vaan ne tekevät markkinoinnin ja myynnin toimenpiteistä askeleen parempia ja tehokkaampia. Markkinoinnin rutiinitoimien automatisointi ja resurssien tehokkaampi käyttö vapauttavat tekemään oikeita asioita.

Work smarter, not harder.


Markkinoinnin automaatio
-projektin vaiheet


 1. Taustatutkimus
  Kysymyksiä tässä vaiheessa ovat muun muassa: Missä ollaan nyt markkinoinnin ja myynnin kentällä ja missä halutaan olla tulevaisuudessa? Mitkä ovat tämän hetken suurimmat haasteet myynnissä ja markkinoinnissa? Mitkä ovat tavoitteet? Millaisia asiakkaita tavoitellaan? Millainen on tämän hetken data-arkkitehtuuri? Mitä työkaluja on nyt käytössä? Millaisia integraatioita tarvitaan?
 2. Projektin suunnittelu, aikatauluttaminen ja rajaus
  Kysymyksiä tässä vaiheessa ovat muun muassa: Mitä halutaan saada aikaan tässä markkinoinnin automaatio projektissa? Mitä sisällytetään tähän projektiin ja mitä taas rajataan projektin ulkopuolelle? Mikä on aikataulu?
 3. Workshopit
  Markkinoinnin automaatio -projekteihin osallistuu useampi osasto kuten myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että tarvittavat osapuolet tuntevat markkinoinnin automaation ideologian, tavoitteet, hoivamallit ja prosessit. Projektin alkuvaiheessa workshoppeja pidetään useimmiten 2-5 kappaletta tavoitteista riippuen.
 4. Toteutus
  Markkinoinnin automaatio projektia lähdetään toteuttamaan sovitussa aikataulussa suunnitelman mukaan. Toteutukseen kuuluu teknisiä toimenpiteitä sekä luovia ratkaisuja.
 5. Koulutukset
  Koulutamme asiakkaamme markkinoinnin automaatio -ideologian sekä valitun ohjelmiston käyttöön.
 6. Go live
  Sovimme projektin go live -päivän, jolloin mm. markkinoinnin automaation lomakkeet julkaistaan verkkosivuilla sekä viestintä käynnistetään.
 7. Analysointi, iterointi ja jatkokehitys
  Kysymyksiä tässä vaiheessa ovat muun muassa: Miten alku on sujunut? Mikä on toiminut hyvin? Mitä taas halutaan parantaa? Mitä löydämme datasta ja mitä lähdetään optimoimaan? Millaisia asioita halutaan markkinoinnin automaatiolla saada aikaan lähitulevaisuudessa?
 8. Jatkuva tuki
  Suurin osa asiakkaistamme jatkaa markkinoinnin automaatiota projektin jälkeen jatkuvan tuen mallilla, jonka avulla sparraamme myös tulevaa markkinoinnin automaatio -tekemistä.

Heinon Tukun kokemuksia yhteistyöstä markkinoinnin automaatiossa

“Me oltiin tunnistettu se, että meillä on valtavasti potentiaalia meidän asiakkaista. Siihen markkinoinnin automaatio -ohjelmistoista Marketing Cloud on oiva ratkaisu, eli me pystytään olemassaolevista asiakkaista kaivamaan lisäpotentiaalia meidän myyntiin.”

Joel Vaarakallio, Heinon Tukku

OTA YHTEYTTÄ


Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!