Datastrategia ja tiedolla johtamisen mallit

Datastrategia ja tiedolla johtaminen

Datastrategia on pelisuunnitelma datan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Se auttaa löytämään selkeät business caset datan hyödyntämiseksi ja kertoo, miten tieto saadaan tähän käyttöön erillisistä järjestelmistä ja siiloista.

#tiedolla johtaminen #datapohjainen liiketoiminta #tietopääoma #commercial excellence

Tiedolla johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Liiketoimintadataa on hyödynnettävä systemaattisesti, jos haluaa pärjätä kilpailussa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Tämä on monelle itsestäänselvää, mutta siihen pääseminen vaikeaa ilman kunnollista suunnitelmaa.

Kokemuksemme mukaan yrityksillä on tyypillisesti hallussaan paljon dataa, jota voitaisiin käyttää yritystoiminnan kehittämiseen. 

Kehittämisen tiellä on kuitenkin seuraavanlaisia haasteita:

Näiden ongelmien ratkaisemisessa olemme auttaneet lukuisia yrityksiä.

Milloin datastrategiaa tarvitaan?

Datastrategiaa tarvitaan tyypillisesti liiketoiminnan käännekohdissa eli kun halutaan:

Parhaimmillaan datastrategia johtaa kustannussäästöihin, kasvavaan liikevaihtoon ja positiiviseen erottautumiseen kilpailijoista.

“Meille oli tosi tärkeää, että datastrategiasta tulee konkreettinen ja käytännönläheinen, että se ei jää pöytälaatikkoon. Ja siinä onnistuttiin.”

Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

Datastrategian kehittämisen 7 askelta

Kokemuksemme mukaan onnistuneen datastrategian luomiseen tarvitaan seitsemän eri askelta. Tilanteesi mukaan valitsemme näistä soveltuvat vaiheet yhteiseen projektiin. 

Luomme datastrategian pohjautuen työpajoihin ja haastatteluihin avainhenkilöidesi kanssa. Työpajojen välissä Bilotin asiantuntijat työstävät datastrategiaa eteenpäin itsenäisesti. 

Projektin läpivienti kokonaisuudessaan kestää tyypillisesti 1-3 kuukautta. Projektiin osallistuu tyypillisesti johtoryhmän jäseniä, liiketoiminnan edustajia eri toiminnoista ja organisaatiotasoilta sekä IT-arkkitehtejä.

1. Liiketoiminnan tavoitteet ja visio

Datastrategia liittyy keskeisesti yrityksen liiketoimintastrategiaan ja -tavoitteisiin. Näin ollen on tärkeää ymmärtää, mihin yrityksenne on matkalla ja mitä se haluaa saavuttaa datan avulla.

2. Tunnistamme liiketoiminnan kehitysmahdollisuudet

Toisessa vaiheessa tunnistamme keskeisimmät kehitysmahdollisuudet. Tätä varten listaamme erilaisia business case -mahdollisuuksia ja näihin liittyviä tietotarpeita. Konkreettisia business caseja voivat olla esim. viestinnän personoinnin parantaminen, hakemusten käsittelyn automatisointi tai tarjousten läpimenon optimointi.

3. Kehittämisen näkökulmat

Tässä vaiheessa rakennamme priorisoidun business case -portfolion. Kaikki käyttötapaukset eivät ole heti toteuttamiskelpoisia, mutta voivat jäädä portfolioon muhimaan. Arvioimme tarkemmin eri business casien liiketoimintahyötyjä, toteutuksen helppoutta ja vaikutuksia nykyisiin prosesseihin.

4. Tietopääoman kuvaaminen

Kokemuksemme mukaan aika harva yritys on inventoinut tietopääomansa, eli kokonaiskuva puuttuu. Tässä vaiheessa muodostamme kattavan näkemyksen olemassa olevista sekä mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavista tietopääomista ja tietolähteistä. Kartoitamme mm. datan saatavuutta vs. sen tärkeyttä. Tämä toimii hyvänä pohjana seuraavalle vaiheelle.

5. Arkkitehtuurisuunnittelu

Päivitämme data-arkkitehtuurisuunnitelmanne. Käytännössä se tarkoittaa, että työskentelemme arkkitehtienne kanssa ja luomme yrityksellenne arkkitehtuurin kehittämisen periaatteet, jos niitä ei vielä ole. Kuvaamme nykytilan, tavoitetilan ja transitiovaiheen arkkitehtuurin, tietovirtakuvaukset, integraatiot datalähteisiin, dataa kuluttavat sovellukset ja sidosryhmät sekä data platformin sisäisen rakenteen ja kyvykkyydet.

6. Gap-analyysi ja roadmap

Gap-analyysin tavoitteena on löytää keinot, joilla nykytilasta päästään tavoitetilaan. Tästä muodostuu roadmap eli käytännön toimeenpanosuunnitelma: miten tietoa tullaan keräämään ja hyödyntämään. Konsultin ammattitaitoa on huomioida erilaiset riippuvuudet, eli missä järjestyksessä asioita kehitetään.

7. Onnistunut jalkauttaminen

Miten tunnistettuja asioita saadaan oikeasti eteenpäin? Data ja teknologia ovat usein helppoja, mutta organisaatiokulttuuri ja muutosjohtaminen aiheuttavat harmaita hiuksia. Projektin päätösvaiheessa tunnistamme kriittiset tekijät jalkauttamiseen liittyen. Määrittelemme yhdessä muutoksen johtamisen mittarit ja rakennamme suunnitelman asioiden eteenpäin viemiseksi.

Tarvittaessa tulemme projektin jälkeen muutosagentiksesi.

“Oltiin hyvin tyytyväisiä Bilotin tekemiseen ja otettiin heidät myös jatkoon, eli he ovat mukana myös käytäntöönviennissä.”

Tuomas Simonen, Head of Private Sales, Mandatum Life

Datastrategiaprojektin konkreettiset lopputuotokset

Datastrategiaprojektissa tiedät tarkkaan, mitä olet tilannut ja mistä maksat.

Saat projektin aikana seuraavat konkreettiset lopputuotokset:

Näiden lisäksi asiakkaamme kertovat saaneensa datastrategiaprojektista:

Datastrategiapalvelullamme on toimitustakuu. Jos et ole tyytyväinen palveluumme, emme laskuta mitään.

Miksi Bilot datastrategiakumppaniksi

Olemme toteuttaneet lukuisia datastrategiaprojekteja eri toimialoille. Saat käyttöösi kokeneet konsultit, joilla on paljon referenssejä takanaan. Olemme niin varmoja tekemisestämme, että uskallamme luvata toimitustakuun: et maksa mitään, jos et ole tyytyväinen.

Kokemustemme perusteella olemme koonneet ylempänä tällä sivulla kuvatun 7 askeleen viitekehyksen. Tämän ansiosta projektin toteutus on sujuvaa ja tiedät tarkasti, mitä saat missäkin vaiheessa.

Lähestymistapamme on hyvin liiketoimintalähtöinen ja käytännönläheinen. Haluamme tuottaa konkreettista hyötyä ja auttaa yritystäsi eteenpäin, emme tuottaa dokumentteja arkistoon pölyttymään.

Kokemuksemme ansiosta näemme ison kuvan, mutta olemme myös oppineet, että kehitysaskeleiden pitää olla realistisia ja tavoitteiden hyvin konkreettisia. Näin päästään tavoitteisiin.

Datastrategiaprojektin toteuttaminen kanssamme on nopeaa: se kestää tyypillisesti 1-3 kuukautta.

Mikäli haluat jatkaa yhteistyötä datastrategiaprojektin jälkeen, voimme auttaa käytännön toteutuksessa ja toimia muutosagenttina. Kaikki projektissa syntyneet tuotokset ovat omaisuuttasi ja voit jatkaa työtä sen jälkeen parhaaksi katsomallasi tavalla.

Datastrategian hinnoittelu

Datastrategiaprojektin kokonaiskustannukset liikkuvat muutamissa kymmenissä tuhansissa euroissa riippuen projektin laajuudesta ja tarvittavien työpajojen määrästä.

Ota meihin yhteyttä, niin saat tarkennetun hintahaarukan. Kartoitamme tilannettasi keskustelemalla, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan arvion.

Ota yhteyttä

Sopiiko datastrategia yrityksellesi? Haluatko ymmärtää sen mahdollisuudet paremmin? 

Ota yhteyttä, kerromme mielellään lisää.

Esimerkkejä asiakkaista

Lue lisää