CX-strategia

CX-strategia

Autamme asiakkaita luomaan vahvan perustan kasvulle sekä arvon luonnille digitaalisten asiakaspolkujen kaikissa eri vaiheissa.

Strategiaa + teknologiaa = erinomaisia kokemuksia 

Erinomainen asiakaskokemus syntyy harvoin vahingossa. Asiakkaiden odotusten jatkuva ylittäminen – ja kasvu kilpailijoihin nähden – vaatii päättäväisyyttä, sitkeyttä ja melko paljon teknologiaakin.

Autamme asiakkaita luomaan vahvan perustan kasvulle sekä arvon luonnille digitaalisten asiakaspolkujen kaikissa eri vaiheissa. Lähtökohtana on digitaalisen asiakaskokemuksen strategia ja kehitystiekartta. Kutsumme tätä CX-strategiaksi.

Digitaalinen strategia  

Miten korkealle haluatte asettaa liiketoiminnalliset tavoitteet? Autamme kirkastamaan visionne digitaalisen myynnin kasvusta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta. Yhdessä tutkimme potentiaalia nykyisissä ja uusissa liiketoimintamalleissa, myynnin kanavissa ja asiakkaiden kohtaamispisteissä.

Palvelumuotoilu ja 
konseptikehitys 

Jotta digitaalisen strategian visio saadaan vietyä konkreettisemmalle tasolle, hahmottelemme uusia palveluita ja konsepteja. Menestyksen avain on vankan ymmärryksen rakentaminen asiakkaidenne tarpeista. Miltä paras mahdollinen palvelu näyttää asiakkaille ja sidosryhmille eri kanavissa? Mikä on se ylivertainen digitaalinen konsepti, joka erottaa tuotteenne ja palvelunne kilpailijoista? Lue lisää palveilumuotoilusta.

Tiekartat toteutukseen 

“Pyrimme 50% digitaaliseen myyntiin 3 vuoden päästä”. Selvä, miten tehdään tuosta koodia? Puretaan ylevät tavoitteet ja lopputulemat auki ja määritellään ne kyvykkyydet, jota organisaatiossa tulisi olla tavoitteiden mahdollistamiseksi. Kyvykkyyksien rakentamiseen tarvitaan mahdollistavia järjestelmiä, dataa ja prosesseja. Luomme yhdessä realistisen tiekartan, joka on linjassa yrityksen muun kehityksen kanssa.

Arkkitehtuuri ja teknologioiden vertailu 

Kun tiedetään mitä tehdä, seuraava kysymys on miten se tehdään. Kysy kymmeneltä eri toimittajalta, ja saat kymmenen täysin erilaista ehdotusta. Autamme luomaan korkean tason arkkitehtuurilinjaukset, jotka tukevat ketterää ja iteroivaa kehittämistä, mutta samalla turvaavat pidemmän aikavälin vision toteutumista. Teemme selvää teknologiaviidakosta auttamalla ohjelmistovertailussa. Yhdessä tunnistamme rakennuspalikat, jotka parhaiten sopii tarpeisiinne ja arkkitehtuurivisioonne.

Prosessit ja 
operatiivinen toiminta 

Teknologian pystyttäminen on helppoa, mutta voi olla yllättävän vaikeaa saada teknologiasta sujuva osa organisaatiota ja prosesseja. Autamme luomaan operatiiviset mallit digitaalisten kanavien tueksi: neuvomme organisaation, roolien ja vastuiden määrittelyssä – sekä liiketoimintayksiköissä että IT:ssä. Ja jotta kehitys ei tyssäisi seinään ensimmäisen käyttöönoton jälkeen, autamme luomaan toimintamallit ketterään ja jatkuvan kehittämiseen.

Analytiikka ja
asiakasymmärrys 

Sanotaan että “sitä saat mitä mittaat”. Siinä vedetään mutkat turhan suoraksi. Bilotin sanonta on hiukan pitempi: ”Sitä saat, mitä mittaat, jos voit tehdä valistuneita päätöksiä siitä mitä kannattaa seuraavaksi kehittää, ja jotta näkisit kehityksen tuoman tuloksen”. Rakennamme digikanava- ja asiakasanalytiikan perustan, jonka avulla kerätään ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä sekä kehityspotentiaalista: miten voimme parantaa konversiota, liikennemääriä, personointia, tuotetietoon pohjautuvia hakualgoritmeja? Ja millaisia tuloksia saamme kehityspanoksista? Lue lisää CX-analytiikasta >>

Ota yhteyttä

Esimerkkejä asiakkaista

Lue lisää

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!