Wärtsilän globaalin varastoläpinäkyvyyden ja tilausten helpottaminen

Case Wärtsilä

Wärtsilän globaalin varastoläpinäkyvyyden ja tilausten helpottaminen

Toimitusten optimointi

Projekti alkoi Wärtsilän kanssa vuonna 2017, jolloin Bilot teki ratkaisusta ensimmäiseksi kevyen ja lyhytkestoisen kokeilun. Bilotin projektiryhmän toteuttama POC oli menestys, joten projektia haluttiin jatkaa ja kehittää eteenpäin. Projektin tavoitteena oli yksinkertaistaa ja nopeuttaa tilausten ja tarjousten käsittelyä. Käsittelyn helpottamisen ja nopeuttamisen lisäksi haluttiin parantaa varastoläpinäkyvyyttä globaalilla tasolla, ja tätä kautta saada selville, mistä varastosta tai toimipisteestä mitkäkin osat kannattaa toimittaa.

Teknologiat

SAP ERP

SAP Fiori

Uusi, käyttäjäystävällinen toteutus

Bilotin toimittamassa ratkaisussa on käytetty SAP:in Fiori-mallia, jossa SAP-integraatio on toteutettu SAP gateway:n kautta. Kyseessä on selainpohjainen ratkaisu, jossa myös käyttäjäystävällisyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Uuden ratkaisun avulla tarjoustyöskentely ja tilausten prosessointi on paljon käyttäjäystävällisempää, ja manuaalinen työ on vähentynyt huomattavasti. Lisäksi kaikki hintatiedot näkyvät nyt yhdessä näkymässä, eikä niitä tarvitse etsiä erikseen useilta eri sivuilta. Bilotin implementoima ratkaisu valitsee myös parhaan toimitusvaihtoehdon ja näyttää lähimmän toimipisteen, jossa varaosaa on saatavilla.


Jaa

Muutasiakastarinat

Case Containerships

Better customer relationship management through a ...

Case YIT

Maintaining project master data at YIT

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!