Parempaa asiakaskokemusta parempien mobiilityökalujen avulla

Case Valmistava teollisuus

Parempaa asiakaskokemusta parempien mobiilityökalujen avulla

2017 loppupuolella kansainvälinen valmistavan teollisuuden yritys lähestyi Bilotia kaksiosaisella haasteella: he halusivat tarjota asiakkailleen parempia työkaluja, ja he halusivat tarjota nämä työkalut mobiiliratkaisuina.

Projektin tavoitteet


Projektin ensisijaisina tavoitteina oli rakentaa helposti skaalautuva mobiilikehitysalusta, määrittää globaalit käytännöt ja työkalut tulevaisuuden mobiilikehitykselle, sekä kehittää ensimmäiset applikaatiot.

Applikaatiokehityksen kautta yritys halusi tarjota asiakkailleen työkaluja, joilla he pystyvät helposti tekemään tuotekohtaisia elinkaari- ja käsittelylaskelmia.

Alusta alkaen lähestyminen kehitykseen oli, että pelkän teknisen ratkaisun rakentamisen sijaan koko ajan varmistetaan, että ratkaisut tuovat oikeaa lisäarvoa sekä liiketoiminnalle että loppukäyttäjille.

Mitä teimme


  • Palvelumuotoilu 

  • UI/UX-suunnittelu 

  • Ketterä kehitys

  • Jatkuva julkaisu ja parantaminen

Teknologiat

Xamarin

.Net

SQL

Microsoft Azure

Microsoft Azure DevOps

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio App Center

Microsoft Teams

Adobe XD

Tekninen ratkaisu


Yksittäisestä projektista strategiseen kumppanuuteen


Yhteistyö lähti liikkeelle projektista, mutta muotoutui hyvinkin nopeasti strategiseksi kumppanuudeksi, missä Bilot jatkaa asiakkaan tukemista jatkuvan suunnittelun ja kehityksen kautta.

Tähän mennessä Bilot on auttanut asiakasta julkaisemaan 4 erillistä mobiiliapplikaatiota sekä kehittänyt ratkaisut, joilla applikaatioita ollaan alettu kääntää yli 17 eri kielelle. Lisäksi yhteistyön kautta on syntynyt käytäntöjä, joiden ansiosta asiakkaalla on kyvykkyys ja osaaminen käyttäjälähtöiseen, laadukkaaseen kehittämiseen.

Yhdessä kehitettyjen ratkaisujen kautta yritys on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen parempia työkaluja, parantamaan tapoja olla yhteydessä asiakkaisiin ja lisäämään myyntimahdollisuuksiaan.

Jaa
Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!