Laadukas määrittely ja käyttökokemukseen panostaminen onnistuneiden projektien perustana

Case Wihuri Metro-tukku

Laadukas määrittely ja käyttökokemukseen panostaminen onnistuneiden projektien perustana

Wihuri Metro-tukku ja Bilot ovat toteuttaneet viimeisen kahden vuoden aikana yhdessä useita erilaisia kehitysprojekteja aina alueterminaalin mobiiliratkaisusta keräilijöiden käyttämään infonäyttöön ja vastaanottoprosessin uudistamiseen. Kaikkia projekteja on yhdistänyt se, että loppukäyttäjän käyttökokemukseen on todella panostettu.

Wihuri Metro-tukku on päivittäistavaratukku, joka toimittaa tuotteita ruokaa valmistaville ja jälleenmyyville asiakkaille. Pitkän historian omaava perheyritys täyttää tänä vuonna 120 vuotta.

Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaan tarvitsemat tuotteet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, kiteyttää tuotantopäällikkö Anton Heinonen.

Loppukäyttäjät mukaan kehitykseen

Ensimmäinen Bilotin ja Wihuri Metro-tukun yhteinen projekti oli alueterminaaliprojekti, jonka myötä eri maakunnissa sijaitseviin terminaaleihin luotiin mahdollisuus käsitellä cross-docking – ja flow-through -materiaalivirtoja. Neptune DX -alustalla kehitetty mobiilisovellus toimii keskitetysti suoraan SAP-toiminnanohjausjärjestelmän päällä.

Alueterminaaliprojekti toteutettiin käytännössä valtakunnallisen korona-lockdownin aikana, joka toi omat haasteensa jalkauttamiseen ja käyttöönottoon. Suurin etu tämän onnistumisen suhteen oli se, että loppukäyttäjät oli osallistettu projektiin kehitysvaiheessa, jolloin tuote oli heille jo aika tuttu, Heinonen sanoo.


Alueterminaaliprojekti oli kokoluokaltaan yksi Wihuri Metro-tukun suurimmista projekteista viimeisten vuosien osalta. Keskeistä oli, että valmis mobiiliratkaisu olisi mahdollisimman kevyt ja helppokäyttöinen.

Aiemmin keräsimme kaikki tuotteet Vantaan logistiikkakeskuksessa, mutta nyt siirsimme osan keräilystä maakuntiin. Sovelluksen avulla voidaan tehdä niin vastaanotto-, keräily- kuin yhdistelytyöt. Tämän mobiiliratkaisun avulla voimme tarjota asiakkaillemme paremman tilaus-toimitusrytmin, enemmän paikallisen valikoiman tuotteita ja parempia päiväyksiä, Heinonen jatkaa.


Keräilyvirheiden vähentäminen vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen

Seuraava Bilotin kanssa toteutettu projekti keskittyi keräilijöiden työn helpottamiseen ja keräilyn laadun parantamiseen. Onnistuneen alueterminaaliprojektin jälkeen yhteistyötä oli helppo jatkaa.

Anton Heinonen

Hyvin hoidettu alueterminaaliprojekti oli Bilotille paras mahdollinen käyntikortti muihin projekteihin.

Puheohjatun keräilyn tueksi rakennettiin sovellus, joka toimii trukissa kiinni olevassa infonäytössä. Sovelluksen avulla saadaan tuotua keräilijöille uusia apukeinoja, kuten esimerkiksi kuva ja tiedot tuotteesta sekä tarkemmat keräilyyn liittyvät ohjeet. Lisäksi sovellus mahdollistaa kommunikoinnin keräilijän ja työnjohdon välillä.

Keräilynäyttöjen avulla olemme pystyneet vähentämään keräilyvirheiden määrää, jolla on puolestaan suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen, Heinonen summaa.

Neptune-käyttöliittymä yksi vastaanottoprosessin avaintekijöistä

Tuorein läpiviety Bilotin ja Wihuri Metro-tukun projekti liittyi vastaanottoprosessin uudistamiseen. Uudesta vastaanottotyöntekijälle suunnatusta käyttöliittymästä haluttiin tehdä aiempaa dynaamisempi ja käyttäjäystävällisempi. Samalla sovelluksella voidaan nyt tehdä useampi asia samalla istunnolla.

Avaintekijänä olivat Neptune-käyttöliittymä ja Bilotin projektitiimi. Vastaanottoprosessin muutoksella pyrimme kasvattamaan vastaanottajien tuottavuutta. Sovellus pohjautuu SAP:n Neptune-näyttöihin, joista meillä oli jo aiemmista projekteista hyvä kokemus.

Vastaanotto on todella keskeisessä osassa, kun mietitään tuotteen läpimenoprosessia. Ne mahdolliset virheet, joita vastaanotossa tehdään, seuraavat läpi koko linjan aina loppuun saakka. Vastaanottoon panostamalla vältetään siis myös tulevaisuuden virheet.

Onnistumiset luodaan yhdessä

Kaikkia Bilotin kanssa tehtyjä projekteja yhdistää Heinosen mukaan se, että ne on aloitettu aina laadukkaalla määrittelyllä. Sen avulla on pystytty luomaan realistiset aikataulut ja budjetit. Itse ratkaisut ovat hänen mielestään helppokäyttöisiä ja edustavat selkeästi nykypäivää.

Useamman yhteisen projektin myötä kehittynyt yhteistyö ja luottamus ovat luoneet sellaisen ilmapiirin, että pystymme innovoimaan ja luomaan onnistumisia yhdessä.

Yhdessä olemme onnistuneet parantamaan kustannustehokkuuttamme ja vahvistamaan asemaamme markkinoilla. Saamme nyt samassa ajassa enemmän aikaan, Heinonen kiteyttää.

Jaa
Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!