Data-aarteiden metsästystä Mandatum Lifelle

Case Mandatum Life

Data-aarteiden metsästystä Mandatum Lifelle

Data liiketoiminnan ytimessä

Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Yhtiö tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen vaurastumisen ja varautumisen palveluita, kuten sijoitussidonnaisia vakuutuksia, varainhoitoa, henkilövakuutuksia sekä eläke- ja palkitsemisratkaisuja.

Mandatum Lifen liiketoiminnan ytimessä on data ja sen hyödyntäminen eri asiakkuuden elinkaaren kosketuspisteissä. Datan hyödyntämisen kehityspotentiaalin kartoittamiseksi ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen mahdollistamiseksi Bilot toteutti keväällä 2019 Mandatum Lifelle datastrategiaprojektin keskittyen erityisesti myynnin ja asiakkuudenhallinnan prosesseihin

Projekti vietiin läpi työpajoin ja haastatteluin noin kolmessa kalenterikuukaudessa. Työpajoissa pureuduttiin Mandatum Lifen liiketoiminnan tavoitteisiin, liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksiin, nyky- ja tavoitearkkitehtuureihin, hyödynnettävissä oleviin datavarantoihin, nyky- ja tavoitetilan väliseen kuiluun sekä tarvittavien muutosten operationalisointiin.

Bilotin asiakkaat: Mandatum Life

Bilot toteutti keväällä 2019 Mandatum Lifelle datastrategiaprojektin, joka keskittyi erityisesti myynnin ja asiakkuudenhallinnan prosesseihin. Projektin tuotoksena Mandatum Life sai käytännönläheisen tiekartan, jonka pohjalta edetä kehityshankkeissaan.

Käytännönläheinen tiekartta ohjaa eteenpäin

Jaa
Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!