Bilot DW Core™ tarjoaa työkalut datan hyödyntämiseen ja raportointiin itsepalveluna

Case Elintarvikeyhtiö

Bilot DW Core™ tarjoaa työkalut datan hyödyntämiseen ja raportointiin itsepalveluna

Pilvitietovaraston automaatioratkaisu Bilot DW Core™ on parhaimmillaan organisaation uusi tiedolla johtamisen alusta, josta erilaista analytiikkaa voidaan johtaa monipuolisesti suoraan itsepalveluna. Yksi hyvä esimerkki tästä on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivan elintarvikeyhtiön markkinointiosastolle DW Core™:n avulla rakennettu ratkaisu, jonka ansiosta markkinointia on voitu ohjata ja kohdentaa entistä paremmin myynnin kasvattamiseksi.

Yhtiön tavoitteena oli Bilotin avulla kehittää yleisesti tiedolla johtamistaan sekä tukea uuden liiketoiminnan kehittämistä ja innovointia. Samalla haluttiin lisätä tiedonhallinnan automaatiota ja datan hyödyntämiseen liittyviä itsepalvelu-ominaisuuksia. Näin voitaisiin varmistaa esimerkiksi se, että oikeat tuotteet ovat oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Asiakas oli aiemmin käyttänyt vuosikausia toista, lopputulokseltaan vastaavaa ratkaisua, joka oli toteutettu muilla teknisillä työvälineillä. Tavoitteenamme ei ollut pelkästään korvata olemassa olevaa ratkaisua, vaan tuottaa sen päälle myös lisäarvoa. Vanha ratkaisu on edelleen tuotantokäytössä tietyllä käyttäjäkunnalla. Tällä uudella ratkaisulla yhtiön omat asiantuntijat pystyvät tekemään kuitenkin huomattavan paljon enemmän itse, kertoo projektissa kehittäjänä toiminut Tomi Lindström

Kehittäjän roolinsa lisäksi Lindström toimi projektissa myös liiketoiminnan ja teknisen toteutuksen välillä tarvittavana tulkkina. Hän piti huolen siitä, että asiakkaan liiketoiminnalliset toiveet ja tarpeet ymmärrettiin kehitystiimin sisällä oikein.

Uusia analyysejä tiedolla johtamisen tueksi

Käytännössä toteutus tarkoitti sitä, että SAP ERP:n liiketoimintaprosessien dataa integroitiin Bilot DW Core™ -kehikkoa hyödyntäen. Tietomallin pohjana käytettiin siis Bilotin valmiiksi suunnittelemia malleja ja tietovarastoautomaatiota. Data vietiin SAPista Azureen ja varsinainen tietovaraston informaationäkymä luotiin Snowflakella. Ensimmäisen mallinnuksen jälkeen ratkaisua on laajennettu niin, että mukaan on saatu muutakin kuin SAP-dataa. Mukaan on otettu esimerkiksi jälleenmyyjien tuottamaa dataa.

Lopputuloksena tietoalustalta löytyvät tällaiset dimensionaaliset tietomallit ja rakenteet, joista esimerkiksi data-analyytikkojen, controllereiden ja muiden asiakkaan asiantuntijoiden on helppo tehdä erilaisia analyyseja tiedolla johtamisen tueksi, kiteyttää projektissa projektipäällikkönä toiminut Miika Sipilä.

Projektin kehittämisvaihe vei noin kolmisen kuukautta, käsittäen kaiken aina suunnittelusta valmiiseen kokonaisuuteen. Yhtiö otti samassa yhteydessä käyttöönsä myös uutta teknologiaa, joten oman aikansa vaati sekä itse tietosisällön validointi että uuden teknologian käyttöönottoon liittyvä opettelu. 

Asiakas panosti tähän paljon ja pystyy sen ansiosta käyttämään alustaa nyt hyvin tehokkaasti, Sipilä iloitsee. 

Itsepalveluun nojaava malli antaa asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia

Yksi tärkeimmistä DW Core™:n tuomista hyödyistä on juuri sen mahdollistama itsepalveluun nojaava malli. Aiempi raportointiratkaisu ei tarjonnut juurikaan mahdollisuuksia omille laskennoille ja raporteille. Se saattoi tarjota esimerkiksi tietyn datasetin, mutta ei lainkaan raportointiin liittyviä erilaisia ulottuvuuksia. Kun data kerättiin selkeästi ja informatiivisesti yhden alustan päälle, pystyttiin aiempaa prosessia myös yksinkertaistamaan ja suoraviivaistamaan.

Snowflaken myötä siirryttiin paljon enemmän itsepalveluperiaatteeseen. Asiakkaan ei tarvitse aina pyytää toimittajalta, että nyt pitäisi tehdä tämä tai tuo, vaan hän voi tehdä samat asiat itse. Se on ylivoimaisesti se tärkein asia, Lindström kertoo.

Toinen merkittävä etu ovat On-Premise-palvelusta SaaS-palveluun siirtymisen myötä syntyvät kustannussäästöt. Ylläpito- ja lisenssimaksut määräytyvät sen ansiosta suoraan käytön mukaan. 

Kustannuspuoli ei välttämättä loppukäyttäjää kiinnosta, mutta IT-osastoa kyllä. Pilvipalvelun ansiosta ohjelmistojen päivitykset hoituvat automaattisesti, joten ylläpidosta ei asiakkaan itse tarvitse juuri murehtia. Kaikki haluavat tänä päivänä pilveen, Lindström hymyilee.

Ratkaisu myös tulevaisuuden tietotarpeisiin

Tulevaisuudessa tietosisällön käyttöä on tarkoitus laajentaa myynnin ja markkinoinnin lisäksi myös muille liiketoiminnan osa-alueille. Alustan piiriin voitaisiin tuoda vaikkapa tuotanto, toimitusten hallinta ja talous. Tuotannon osalta integrointiin liittyvä suunnittelutyö on jo käynnistetty.

Esimerkiksi tuotannon puolella tämä voisi tarkoittaa sitä, että koko tuotantoprosessi eri vaiheineen – aina pellosta hyllyyn – voitaisiin ottaa haltuun. Prosessin etenemistä voitaisiin silloin seurata suoraan vaihe vaiheelta, Lindström avaa.

Näin tämä tiedolla johtamisen alusta ja automaatioratkaisu palvelisi laajemmin erilaisia käyttötapauksia ja kattaisi koko liiketoiminnan erilaiset tietotarpeet, Sipilä summaa. 

Lue lisää Bilot DW Core™:sta!

Jaa
Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!