30.08.2013

Tässä ollaan, mutta minne pitäisi tai kannattaisi pyrkiä?

Sekä yksilöt että organisaatiot ovat toisinaan tilanteessa, jossa tiedetään, että jotain pitäisi muuttaa, mutta kukaan ei oikein tunnu tietävän mitä. Suuntautuvuus- tai kohdistamishaaste esiintyy kaikilla tasoilla isoista strategisista päätöksistä aina nopeatempoisiin operatiivisiin päätöksiin. Bilot tarjoaa ratkaisuna Orientaatiopäivä-konseptin, jossa yhden päivän aikana ongelma puretaan konkreettisesti osiin ja tehdäään sille rajatusti toteuttamiskelpoinen ohjelma. Erityisen hyvin konsepti toimii tietojärjestelmä- ja tuotteistus/konseptointi-hankkeissa.

Orientaatiopäivä on konsepti, joka on asiakkaan ja Bilotin yhteinen prosessi, jossa idea/ongelma/haaste määritellään ymmärrettävään muotoon, jonka pohjalta voidaan tehdä kiteytetty suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. Asiakas saa lopputuotoksena materiaalin, jota voidaan hyödyntää suoraan esimerkiksi asian edistämisessä oman organisaation sisällä tai mahdollisen projektin kilpailutuksen viitekehyksenä. Hyviä esimerkkejä ovat yrityksen intranetin kehittämisen kokonaissuunnitelma tai asiakkuudenhallinnan kehittäminen.

Orientaatiopäivä on yksinkertainen ja tehokas: ensin asiakkaan kanssa pidetään valmistelupalaveri, jossa määritellään asiakkaan haaste karkealla tasolla, sitten määritellään asiakkaan osallistujat (3-5 henkilöä roolipohjaisesti) varisinaiseen työpajaan ja aikataulutetaan päivä.

Itse Orientaatiopäivä rakentuu kolmeen kokonaisuuteen: aamupäivän kestävään työpajaan yhdessä asiakkaan ja Bilotin konsulttien kesken, iltapäivään, jolloin Bilotin konsultit miettivät ratkaisua/ratkaisuja ja päivän päättävään yhteenvetoon, johon kaikki aamupäivällä osallistuneet (muutkin tervetulleita) osallistuvat. Yhteenvedossa Bilot esittelee mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja antaa suositukset toteutusvaihtoehdoista. Bilot antaa myös karkean roadmapin toteutukselle mukaanlukien budjetäärisen arvion työmääristä ja aikatauluista.

Konkreettisina tuotoksina Orientaatiopäivästä ovat kasvanut yhteinen ymmärrys, erilaiset näkökulmat huomioivat ratkaisuvaihtoehdot ja selkeät suositukset asioiden edistämiseen. Kaikki tämä asiakkaan omilla termeillä.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Guest Writer

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!