31.10.2014

Tähtäimessä parempi suunnitteluratkaisu – osa 2

Kirjoituksen edellisessä osassa käsiteltiin yrityksen suunnittelumallin valintaa. Tässä toisessa osassa paneudumme valintaan tarkemmin.

Isot linjat selvillä, vielä pientä viilausta Kun suunnittelun päätarkoitus (seuranta tai toiminnan ohjaaminen) on selvillä, yritysjohto täsmentää valintaa seuraavien lisäkysymysten avulla.

  1. onko suunnittelu lähtökohdiltaan top-down vai bottom-up –tyyppinen prosessi?

Top-down-suunnittelu lähtee liikkeelle johdon asettamista korkean tason tavoitteista. Bottom-up-suunnittelu taas perustuu operatiivisen tason resurssipohjaiseen tavoiteasetantaan. Molemmilla tavoilla on omat etunsa. Käytännössä suunnittelu sisältää useimmiten sekä top-down että bottom-up –tyyppisiä vaiheita. Suunnittelu voi edetä esimerkiksi seuraavalla tavalla ensin ylhäältä alas ja summautua sitten tarkalta tasolta ylöspäin:

 

  1. Mikä on suunnittelujakso ja miten tämä jakso jaetaan osiin?

Ajallinen ulottuvuus vaikuttaa suunnitteluun seuraavasti:

 

  1. Miten suunnitelma huomioi toimintaympäristön muutokset?

Suunnittelujakson aikana tapahtuneiden muutosten huomioon ottaminen jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Ainakin seuraavat seikat vaikuttavat valittavaan menettelyyn:

 

  1. Missä määrin sovelletaan ajuripohjaista suunnittelua?

Ajuripohjainen suunnittelu tarjoaa monia etuja esimerkiksi tuotto- ja kululajipohjaiseen suunnitteluun verrattuna:

 

  1. Millaisessa yhteydessä suunnittelu on palkitsemisjärjestelmiin?

Tavoitteiden saavuttamiseen sidottu palkitseminen on yhä yleisempää. Palkitsemisjärjestelmän mukaiset tavoitteet voivat olla kytköksissä esimerkiksi myyntitavoitteiden toteutumisasteeseen. Suunnittelutavoitteiden ja bonusten kytkemisessä huomioitavia asioita ovat:

 

  1. Kuinka tiukalle kukkaron nyörit vedetään suunnittelussa?

Tavoiteasetanta vaikuttaa henkilöstön motivaatioon. Kovin helpoiksi koetut tavoitteet eivät kannusta yrittämään kovemmin. Ylipääsemättömän korkealle asetetut tavoitteet voivat puolestaan olla lamaannuttavia. Ihanteellinen tavoitetaso on sellainen, jonka saavuttaminen edellyttää työntekijän ponnistelevan hieman enemmän kuin minimitaso edellyttää.

 

Tässä kirjoituksessa tarkasteltiin yritysten suunnittelujärjestelmän valintaa. Valinnan helpottamiseksi esiteltiin suunnittelun tavallisimpia käyttötarkoituksia ja mallintamisen peruslinjauksia. Kuvattujen käyttötapojen lisäksi suunnittelujärjestelmä voi olla avuksi myös koulutuksessa tai kun henkilöstö halutaan ottaa tiiviimmin mukaan päätöksentekoon. Suunnittelun moninaisista tavoitteista johtuen on selvää, että yhtä oikeaa tapaa suunnitella ei ole olemassa. Tärkeintä on ymmärtää yrityksen ominaispiirteet ja toteuttaa näihin parhaiten sopiva suunnittelujärjestelmä. Se oikea voi löytyä valmiista pakettiratkaisusta tai ehkä sittenkin omaan tarpeeseen täsmätoteutetusta mallista. Osuipa valintasi sitten jompaankumpaan ääripäähän tai näiden välille, me Bilotilla olemme valmiit auttamaan sinua projektisi kaikissa vaiheissa.

 

Bloggaaja Sami Järvinen työskentelee Bilotilla senior konsulttina, hänellä on 15-vuoden kokemus taloushallinnon – erityisesti konsolidoinnin ja suunnittelun konsultoinnista.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Guest Writer

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!