08.09.2014

Sidosryhmät saavat Visual Studio Online käytön ilmaiseksi!

Ilmoittaudu tästä Bilot Integrated ALM  aamutilaisuuteen

Olen havainnut sovelluskehitysprojekteja vetäessäni, että asiakas useasti jättää Microsoft teknologioihin liittyvän sovelluskehityksensä hallinnan laajoilta osin vain toimittajan vastuulle. Projektien elinkaaren kannalta ollaan yleensä asiakkaan puolesta kiinnostuneita vain budjetista ja lopputuotoksesta, mutta ei siitä kuinka projektissa näihin päädyttiin.

Projektien seuranta perustuu pistemäisiin tarkastuksiin ohjausryhmätyöskentelyn kautta ja on yleensä hyvin riippuvainen projektipäälliköiden välisestä kommunikoinnista – aito läpinäkyvyys puuttuu projekteista.

Microsoft julkaisi vastikään muutoksen sovelluksen elinkaaren hallintaan suunnatun pilvipalvelunsa  hinnoittelussa. Nyt on oikea aika ottaa sovellusten elinkaari omaan haltuun Visual Studio Online palvelun avulla.

Aloita käyttö ilman palvelukuluja

Microsoft tarjoaa VSO palvelua ilmaiseksi viidelle käyttäjälle (Basic subscription license) ja nyt 27. elokuuta tehdyn lisenssimuutoksen myötä myös sidosryhmäkäyttäjät (Stakeholder license) saavat käyttää palvelua ilmaiseksi. Mielestäni Microsoft  antaa sidosryhmälisensillään yllättävän paljon ilmaista toiminallisuutta tarjolle.

Olennaisin tieto sidosryhmille on yleensä kuinka projekti etenee yleisellä tasolla ja toisaalta  kuinka ominaisuus X on valmis tuotantoon otettavaksi. Nyt ilmaisen Visual Studio Online stakeholder lisenssin avulla käyttäjät voivat vaivattomasti seurata projektin statusta ja antaa palautetta projektille. Samoin tarjoutuu mahdollisuus seurata projektin tehtävien edistymistä ja ohjata tekemistä oikeaan suuntaan. Toisin sanoen sidosrymäkäyttäjät pystyvät nyt vaikuttamaan siihen, että tiimin tekeminen on linjassa yrityksen liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Esimerkki kehitysprojektin etusivun näkymästä

Anna meidän auttaa käyttöönotossa – Bilot Integrated ALM

Ota meidät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Visual Studio Online käyttöönottosi. Käyttöönottoprojektissa analysoimme asiakkaan sovelluskehitysprosessien nykytilan, tunnistamme ongelmakohdat ja kartoitamme tärkeimmät kehityskohteet. Autamme myös nykyisten toimittajien saattamisessa asiakkaan ALM käytäntöjen piiriin. Tarvittaessa teemme migraation toimittajien järjestelmistä asiakkaan uuteen versiohallintaan.

Ilmoittaudu tästä 2.10.2014 aamiaistilaisuuteen missä kerromme lisää Microsoftin sovelluskehityksen elinkaaren hallintaratkaisuista

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

@okkooulasvirta

Bilot-Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!