07.12.2017

Miksi et ohjaisi yritystäsi kannattavampaan liiketoimintaan?

Vaikka välillä siltä vaikuttaakin, ei esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin, asiakkaisiin ja myyntikanaviin liittyvien kustannusten ja tuottojen tunnistaminen ole magiaa. Se vaatii työtä muttei supervoimia – liiketoiminnan kannattavuuden tunnistamisen ei itse asiassa tarvitse edes olla vaikeaa.

 

Miksi se on niin hankalaa?

 

Kyse on kaikkien liiketoiminnan osa-alueiden kustannusten ja tuottojen perinpohjaisesta ymmärtämisestä ja sen tiedon soveltamisesta liiketoimintaan liittyviin päätöksiin. Tarvittavat laskutoimitukset eivät ylitä vaatimustasoltaan peruskoulun 1. luokan matematiikan oppimäärää, mutta lukuisien kustannuslähteiden ja allokointikohteiden määrä laskennassa voivat silti saada kokeneemmankin talousgurun pään pyörälle. Kokonaisvaltaista ymmärrystä hankaloittaa eritoten se, että useimmiten liiketoiminnan eri osa-alueiden tuotto- ja kustannustekijöiden käsittely ja analysointi tapahtuu useassa eri järjestelmässä, jotka eivät välttämättä kommunikoi keskenään.

 

Tyypillisesti laskentaa tehdään vain satunnaisesti ja pahimmillaan niin paljon yksinkertaistettuna, että todellinen kuva kannattavuuden muodostumisesta hämärtyy – päätöksiä ohjaavat pääosin mielikuvat todellisen tiedon sijaan. Näkemys toimintojen kustannustehokkuuden kehittämiseksi puuttuu, koska kustannuksiin ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ei pystytä tunnistamaan ja kommunikoimaan.

 

 

Mikä oikeastaan on ongelmana?

 

Markkinoilla on selkeästi ollut tarpeeksi pätevän ohjelmiston kokoinen rako, jota ei olla saatu täytettyä kustannustehokkaalla ratkaisulla. Tämä on jättänyt aukon myös lukemattomien yritysten oman liiketoiminnan kustannus- ja kannattavuustuntemukseen. Vuosien saatossa on syntynyt huutava tarve modernimmalle työkalulle, jossa kaikki liiketoiminnan osa-alueet kompleksisine materiaalikulutus- ja kustannusmalleineen voidaan mallintaa yhden ja saman järjestelmän sisään. Toki laskentaratkaisuja on ollut olemassa jo yli toistakymmentä vuotta, mutta ratkaisujen fokus on yleensä ollut joko tuotekustannuslaskennassa tai toimintolaskennassa ilman kokonaisfokusta. Me Bilotilla olemme kovin ylpeitä ja innoissamme siitä, että voimme nyt tarjota asiakkaillemme ratkaisun tähän ongelmaan. Ratkaisun nimi on Astrada5.

 

Mikä muuttuu?

 

Astrada5 on ruotsalaisen ohjelmistoyritys Astrada AS:n tuote, joka saadaan vihdoin ja viimein vahvemmin Suomen markkinoille. Ohjelmisto ei tietenkään yksin tee ketään autuaaksi, vaan oleellista on se, miten sitä kautta saatavaa informaatiota hyödyntää. Oikeat työkalut ovat kuitenkin monesti jo puoli voittoa, joten lienee silti ihan asiallista kuvata Astrada5:ttä kauan kaivatuksi vastaukseksi asiakkaidemme tarpeisiin. Mitä järjestelmä sitten tekee ja miten sitä voi hyödyntää?

 

Yksinkertaisesti, Astrada5:n avulla saamme näkyväksi, mitkä tekijät aiheuttavat liiketoiminnan kannattavuuden tai kannattamattomuuden. Ohjelmistolla voidaan ajaa erilaisia simulointiskenaarioita, ja se auttaa ymmärtämään liiketoimintamuutosten kustannus- ja kannattavuusvaikutuksia asiakkaan syöttämien muuttujien perusteella. Kun eri osatekijöiden kustannukset ja kannattavuus ovat selvillä, on hinnoittelu, volyymiin liittyvät päätökset, tarjousten laatiminen ja tuottavien tekijöiden priorisointi helpompaa ja ennen kaikkea perusteltua. Kun erilaiset liiketoiminnat, oli kyse sitten fyysisistä tuotteista tai palveluliiketoiminnasta, saadaan mallinnettua yhden järjestelmän sisään, on asiakas- ja tuotekohtaisen tuloslaskelman muodostaminen ja muutosten simulointi huomattavasti yksinkertaisempaa kuin hajautetussa laskennassa.

 

 

Myös pilvestä

 

Astrada5 voidaan asentaa asiakkaan omalle palvelimelle, tai sitä voidaan käyttää pilvipalveluna. Viime viikolla teimme mallintamista Bilotin omalla SQL-palvelimella olleessa Astrada5:ssä ja myöhemmin samalla viikolla esitimme asiakasdemon MS Azureen asennetusta versiosta. Ohjelmisto on lähdejärjestelmäriippumaton ja allokoidut luvut voidaan tuoda raportoitaviksi asiakkaan käyttämään analytiikkaympäristöön, esimerkiksi Tableau, PowerBI, SAP BO ja Qlik. Järjestelmän valttikortteja ovat sen erittäin visuaalinen käyttöliittymä ja allokointiprosessien validointi, jotka havainnollistavat laskelmat ja niiden tekemiseen tarvittavat työvaiheet helposti ymmärrettävällä tavalla.

 

Kenelle Astrada5 on sopivin

 

Kustannustehokkaan Astrada5:n käyttöönotto ja yrityksen liiketoimintamallin luominen hoituvat nopeasti ja lisensointimallit mahdollistavat taloudellisesti järjestelmän käyttöönoton niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Astrada5 soveltuu kaiken liiketoiminnan työkaluksi, ja se on nykyisellään käytössä esimerkiksi tuotanto- ja prosessiteollisuudessa, pankki- ja rahoitussektorilla, tukkuliiketoiminnassa ja terveydenhoitoalalla. Miten ohjelmisto voisi helpottaa juuri teitä ohjaamaan liiketoimintaanne kannattavampaan suuntaan? Ota yhteyttä, niin katsotaan!

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Samuli Sikanen

Business Lead, Pricing & Profitability Management

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!