12.03.2014

Määrätietoisesti kohti muuttuvia markkinoita. (OSA 1)

Tämä blogi pohjautuu 5.3. SAP Innovation Forumin puheenvuorooni aamun asiakassessiossa. Tarinaa riitti ja myötätuntoisena kynäilijänä jaoin monologin lukijalle kahteen osaan, toisen osan julkaisen hiukan tuonnempana.

Olimme tämänvuotisessa SAP Innovation Forumin toisena pääkumppanina koska nyt oli meille juuri oikea aika astua aiempaa näkyvämmin esiin.

Käynnissä on nimittäin merkittävä ja todella kiinnostava vaihe IT toimialalla. Mitä on tapahtumassa? Kyseessä ei ole äkkinäinen yksittäinen iso muutos, vaan tapahtumassa on monta merkittävää asiaa yhtä aikaa. Summavaikutus tekee tilanteesta mielenkiintoisen. Osittain kyse on olemassa olevien ilmiöiden vahvistumisesta ja osittain kyse on kehityksen kulminaatiopisteen saavuttamisesta.

Talouden elpyminen on edelleen hidasta, enää ei uskota hallittuun ketoosiin vaan nyt alkaa massakausi, satsataan myyntiin, asiakaskokemukseen, asiakkaisiin ja näitä tukeviin ratkaisuihin. IT:n rooli ja vaikuttavuus on todellista, kun digitalisoituminen vihdoin hyväksytään keinoksi parantaa kilpailuetua.

Työnjaon ja roolijaon uudistuminen jatkuu

Ulkoistukset jatkuvat, mutta kyseessä ei ole enää pelkästään matalamman jalostusasteen tehtävät – nyt kohteena on myös arvokkaampaakin henkistä pääomaa. Ulkoistuksen raja on siirtymässä samalla myös takaisinpäin (insourcing) ja rajanvetoa harkitaan entistä tarkemmin. Enää motiivina ei ole pelkästään kustannussäästöt, vaan myös osaamisen uudistumisen varmistaminen, riskien hallinta ja joustavuus. Kun osaamista siirtyy yritysten ulkopuolelle, ei ole varaa suhtautua alihankkijoihin toimittajina vaan onnistuminen vaatii todellista partneruutta.

Kumppanikentän transformaatio on käynnissä

Myöhään heränneet kärsivät, markkinoilla on paljon osaamista, jota ei ole osattu tai ajoissa huomattu muuntokouluttaa. Markkinoilla on vähän tarvittavaa uutta osaamista, niukkuus ja kurjuus tulee jatkumaan niillä, jotka eivät investoi osaamiseen.

Tuoreemmat off-shore pelaajat eivät ole pelkästään ylläpito ja tukitehtävissä, vaan nyt myös mukana projektitoimituksissa – toimitusten laatu on paranemaan päin ja ovat näillä näkymin pysyvä osa ekosysteemiä.

Asiakkaat alkavat aktiivisemmin roolittaa kumppaneita

• Ketterät uudisraivaajat ovat luomassa kilpailuetua ja innovaatioita

• Palvelustandardeihin soveltuvat palvelut ulkoistetaan

• Vakiotoimitukset kilpailutetaan

Embedded ratkaisut yleistyvät – Asiakkaiden asiakkaiden palvelukokemuksen parantamiseksi haetaan kumppaneilta ratkaisuja ja osaamista.

Projektitoiminta on pysyvästi muuttunut, ehkä vähän raflaavaa sanoa näin, mutta nykymuodossaan se kuolee – ei heti kaikilla ratkaisualueilla, mutta vääjäämättömästi ja kokonaan. Kyse ei ole enää edes ketteristä menetelmistä vaan palvelun kokonaisvaltaisesta uudelleenmuotoilusta. Siirrymme oikeasti kohti ratkaisutuotantoa ja myös core-järjestelmien osalta *aaSismi valtaa alaa.

Paljon radioaikaa saanut SMAC on totta, mutta….

Sosiaalisen median hyödyntäminen on vielä lapsen kengissä. Teknologia ei ole este vaan laajamittaista businesskeisiä on vaikea löytää, kun ei oikein tiedetä miten koko someen pitäisi suhtautua, bisnesmielessä siis.

Ratkaisujen mobilisointi ei ole edennyt yhtä nopeasti kuin teknologiset kyvykkyydet ovat. Painopiste on ollut liikaa platformiajattelussa. Nopeampia hyötyjä saavutetaan lyhyemmän elinkaaren ratkaisuilla. Mobilessa on aivan liikaa hypeä, perustekemisellä ja laajalla käyttäjäkunnalla päästään hyviin tuottavuusparannuksiin ja investointihyötyihin vähemmälläkin. Megatrendinä mobilisoiminen on itseasiassa jo vähän ohi – se on normitekemistä.

Investoinnit analytiikkaan ja myös BigDataan ovat juuri kynnyksellä, liiketoiminnan reaaliaikaisuuteen voidaan oikeasti siirtyä, esteenä tai hidasteena ei ole tässäkään tapauksessa teknologia vaan oma kypsyys valjastaa teknologia itselle sopivalla tavalla.

SAP:n julistus viedä SAP pilveen on todellinen ja vakavasti otettava. Julistus on yhtä tärkeä kuin valmis tuote/tarjooma. SAP on osannut uudistua yli 40 vuotta putkeen ja osannut muuntaa todelliset satsaukset asiakkaiden hyödyksi ja arkipäiväksi. Toimialaratkaisut, NetWeaver, ERPin laajennukset, BI, Mobile, HANA ja nyt CLOUD. Ratkaisut eivät välttämättä sellaisenaan ole sopivia tai täydellisiä, mutta onneksi asiakkailla on viriili kumppanikunta.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Mika Tanner

Bilot Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!